Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

RID - przepisy krajowe

 • DYREKTYWA 2008_68_WE z 24.09.2008 ws. transportu lądowego towarów niebezpiecznych
 • DYREKTYWA 2010_35_WE z 16.08.2010 ws. ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76_767_EWG, 84_525_EWG, 84_526_EWG, 84_527_EWG oraz 1999_36_WE
 • Dz.Urz.z 2011 nr7 p.39 OBWIESZCZENIEw sprawie wejścia w życie Specjalnego wielostronnego porozumienia RID 5_2011
 • Dz.U. z 1985 nr 34 poz.158  Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami COTIF
 • Dz.U. z 1985 nr 34 poz.158 Załącznik - Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami COTIF
 • Dz.U. z 2002 nr63 p.572 Rozp.MG z 16.04.2002r.ws.war.tech.dozoru tech. zbiormików do magazynowania mat.trujących lub żrących
 • Dz.U. z 2007 nr 100 p.675 Oświadczenie Rządowe 12.02.2007 ws.mocy obowiązujacej Protokołu z 3.06.99 wprowadzający zmiany do Konwencji COTIF
 • DZ.U. z 2007 nr 100 poz.674 Protokół wprowadzający zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)
 • Dz.U. z 2007 nr 16 poz.94 Obwieszczenie Marsz.Sejmu ws. ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z 28.03.2003 r. o transporcie kolejowym
 • Dz.U. z 2009 nr 167 p.1318 Ośw. Rząd z 7.7.2009 uzupełniające ośw.rząd. z 12.2.2007 ws. mocy obowiązującej Protokołu wprow.zmiany do Konwencji
 • Dz.U. z 2011 nr 137 p.804 Zmiany do Regulaminu międzynarodowego RID stanowiącego zał C do Konwencji COTIF sporządzonej w Bernie dnia 9.05.1980
 • Dz.U. z 2011 nr 137 p.805 Oświadczenie Rządowe z 16.05.2011 ws.wejścia w życie Regulaminu RID stanowiącego zał C do Konwencji COTIF
 • Dz.U. z 2012 p.436 Rozp. MTBiGM z 13.04.2012 r. ws. ciśnieniowych urządzeń transportowych
 • Dz.U. z 2012 p.508 Rozp. MTBiGM z 25.04.2012 r. ws. warunków technicznych dla torów do awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych przewożących towary niebezpieczne
 • Dz.U. z 2012 p.655 Rozp. MTBiGM z 4.06.2012r. ws. formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli
 • Dz.U. z 2012 p.691 Rozp. MTBiGM z 20.06.2012 ws. uzyskiwania świadectwa doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. z 2012 p.966 Rozp. MTBiGM z 28.08.2012r. ws. formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania

 • Ustawa o transporcie kolejowym
  • Dz.U. z 2007 nr16 p.94 Obwieszczenie MS RP z dnia 19.01.2007r.ws.ogł.jednolitego tekstu ustawy o transporcie kolejowym
  • Dz.U. z 2007 nr176 p.1238 Ustawa z 24.08.2007r. o zm.niektórych ustaw
  • Dz.U. z 2007 nr191 p.1374 Ustawa z 19.09.2007r. o zm.ustawy o transporcie kolejowym
  • Dz.U. z 2008 nr144 p.902 Ustawa z 10.07.2008r. o zm.ustawy o transporcie kolejowym
  • Dz.U. z 2008 nr206 p.1289 Ustawa z dnia 24.08.2008 r. o zm. ustawy o transporcie kolejowym
  • DZ.U. z 2008 nr227 p.1505 Ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej
  • Dz.U. z 2008 nr59 p.359 Ustawa z 7.02.2008r. o zm.ustawy o transporcie kolejowym
  • Dz.U. z 2009 nr1 p.3 Ustawa z 6.12.2008r. o zm.ustawy o transporcie kolejowym
  • Dz.U. z 2009 nr115 p.966 Ustawa z 25.06.2009r. o zm.niektórych innych ustaw
  • Dz.U. z 2009 nr157 p.1241 Ustawa z  27.08.2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych
  • Dz.U. z 2009 nr18 p.97 Ustawa z 19.12.2008r. o zm.ustawy niektórych innych ustaw
  • Dz.u. z 2009 nr19 p.100 Ustawa z  19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
  • Dz.U. z 2009 nr214 p.1658 Ustawa z 25.06.2009r. o zm.ustawy o transporcie kolejowym
  • Dz.U. z 2009 nr98 p.817 Ustawa z 7.05.2009r. o uchyleniu lub zm.upoważnień do wyd.aktów
  • Dz.U. z 2011 nr 187 p.1113 Ustawa z 28.07.2011r. o zm.ustawy o transporcie kolejowym
  • Dz.U. z 2011 nr 230 p.1372 Ustawa z 16.09.2011r. o zm.ustawy o transporcie kolejowym
  • Dz.U. z 2011 nr 233 p.1381 Ustawa z 16.09.2011r. o zm.ustawy oraz niektórych innych ustaw
  • Dz.U. z 2011 nr102 p.586 Ustawa z 15.04.2011r. o zm.niektórych innych ustaw
  • Dz.U. z 2011 nr106 p.622 Ustawa z 25.03.2011r. o ograniczaniu barier admin. dla ob.i i przed.
  • Dz.U. z 2011 nr205 p.1209 Ustawa z 19.08.2011r. o zm.ustawy o transporcie kolejowym
  • Dz.U. z 2011 nr5 p.13 Ustawa z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym
  • Dz.U. z 2012 p. 460 Ustawa z dnia 13.04.2012 r. o zm.ustawy oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych
  • Dz.U. z 2011 nr 227 p.1367 Ustawa z 19.08.2012 o przewozie towarów niebezpiecznych
  • Dz.U. z 2011 nr 244 p.1454 Ustawa z 16.09.2012 o zm.ustawy o tr.drog.oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  • Dz.U. z 2002 nr117 p.1007 Ustawa z 21.06.2002r. o mat.wybuchowych przez.do uż.cywilnego
  • Dz.U. z 2002 nr238 p.2019 Ustawa z 5.12.2002r. o zm.niektórych ustaw w zw. zdostosowaniem do prawa UE
  • Dz.U. z 2004 nr222 p.2249 Ustawa z 10.09.2004r. o zm.ustawy o mat.wybuchowych przez.do użytku cywilnego
  • Dz.U. z 2006 nr104 p.708 Ustawa z 9.06.2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. z 2006 nr104 p.711Ustawa z 9.06.2006r.Przepisy wpr.ustawę o SKW oraz SWW
  • Dz.U. z 2007 nr176 p.1238 Ustawa z 24.08.2007r. o zm.niektórych ustaw
  • Dz.U. z 2009 nr168 p.1323 Ustawa z 27.08.2009r. o Służbie Celnej
  • Dz.U. z 2010 nr155 p.1039 Ustawa z 22.07.2010r. o zm.ustawy o mat.wybuchowych przez.do uż.cywilnego
  • Dz.U. z 2010 nr206 p.1367 Obwieszczenie MS RP z 8.10.2010r. ws. ogł.jed.tekstu ustawy o zakwaterowaniu SZ RP
  • Dz.U. z 2011 nr.163 p.981Ustawa z dnia 9.06.2011 r.-Prawo geologiczne i górnicze
  • Dz.U. z 2011 nr1060 p.622 Ustawa z 25.03.2011r. o ograniczaniu barier adm. dla obywateli i przed.
 • Rozp.ws.ogólnych war.prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji
  • Dz.U. z 2005 nr 172 poz.1444 Rozp. MI z 18.05.2005 ws.og. war. prowadz r. kolejowego i syg
  • Dz.U. z 2006 nr 168 poz.1198 Rozp. MT z 18.09.2006 zm.rozp.ws.og.war.prowadz.r.kolejowego i syg.
  • Dz.U. z 2007 nr173 poz.1220 Rozp. MT z 18.09.2007 zm.rozp.ws.og.war.prowadz.r.kolejowego i syg
  • Dz.U. z 2009 nr 38 poz.303 Rozp.MI z 27.02.2009 zm.rozp.ws.og.war.prowadz.r.kolejowego i syg
  • Dz.U. z 2011 nr 63 poz. 325 Rozp. MI z 18.02.2011 zm.rozp.ws.og.war.prowadz.r.kolejowego i syg
  • Dz.U. z 2012 poz.1420 Rozp.MTBiGM z 609.2012 zm.rozp.ws.og.war.prowadz.r.kolejowego i syg.
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny