Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

ADN - przepisy krajowe

 • Dz.U. z 2002 nr63 p.572 Rozp.MG z 16.04.2002r.ws.war.tech.dozoru tech. zbiormików do magazynowania mat.trujących lub żrących
 • Dz.U. z 2003 nr 212 poz. 2072 Rozp.MI ws. przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych
 • Dz.U. z 2010 nr 216 poz. 1423 Rozp MI ws.wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania pod.do wyk.przeglądów technicznych
 • Dz.U. z 2010 nr 235 poz.1538 Oświadczeniws.obowiązującej Umowy europejskiej dot. międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi tow. niebezp. ADN
 • Dz.U. z 2012 p.1045 Rozp. MTBiGM z 6.09.2012r. ws. egzaminów dla ekspertów do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. z 2012 p.436 Rozp. MTBiGM z 13.04.2012 r. ws. ciśnieniowych urządzeń transportowych
 • Dz.U. z 2012 p.619 Rozp. MTBiGM z 29.05.2012r. ws. prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. z 2012 p.655 Rozp. MTBiGM z 4.06.2012r. ws. formularza listy kontrolnej i formularza protokołu kontroli
 • Dz.U. z 2012 p.691 Rozp. MTBiGM z 20.06.2012 ws. uzyskiwania świadectwa doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
 • Dz.U. z 2012 p.966 Rozp. MTBiGM z 28.08.2012r. ws. formularza rocznego sprawozdania z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych oraz sposobu jego wypełniania
 • Dz.U. z 2012 p.974 Rozp. MTBiGM z 14.08.2012r. ws. świadectwa dopuszczenia statku ADN
 • DYREKTYWA 2008_68_WE z 24.09.2008 ws. transportu lądowego towarów niebezpiecznych
 • DYREKTYWA 2010_35_WE z 16.08.2010 ws. ciśnieniowych urządzeń transportowych oraz uchylająca dyrektywy Rady 76_767_EWG, 84_525_EWG, 84_526_EWG, 84_527_EWG oraz 1999_36_WE
 • Ustawa o żegludze śródlądowej
  • DZ.U. z 2006 nr123 p.857 OBWIESZCZENIE MS.RP ws.jednolitego tekstu ustawy o żegludze śródlądowej
  • Dz.U. z 2007 nr123 p.846 Ustawa z dnia 11.05.2007 r. o zm.ustawy o żegludze śródlądowej
  • Dz.U. z 2007 nr176 p.1238 Ustawa z 24.08.2007r. o zm.niektórych ustaw w związku z członk. RPwUE
  • Dz.U. z 2008 nr171 p.1057 Ustawa z 4.09.2008r. o zm.ustawy o żegludze śródlądowej
  • Dz.U. z 2009 nr98 p.818 Ustawa z dnia 7.05.2009r. o zm.ustawy o żegludze śródlądowej
  • Dz.U. z 2010 nr12 p.857 Ustawa z 25.06.2010r. o sporcie
  • Dz.U. z 2010 nr182 p.1228 Ustawa z 5.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych
  • Dz.U. z 2011 nr106 p.622 Ustawa z 25.03.2011r. o ograniczaniu barier admin. dla ob. i przedsiębiorców
  • Dz.U. z 2011 nr168 p1003 Ustawa z 10.06.2011r. o zm. ustawy o żegludze śródlądowej
  • Dz.U. z 2011 nr171 p.1016 Ustawa z 29.07.2011r. o zm. niektórych innych ustaw
  • Dz.U. z 2011 nr222 p.1326 Ustawa z 31.08.2011r. o zm. ustawy o żegludze śródlądowej
  • Dz.U. z 2011 nr227 p.1367 Ustawa z 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych
 • Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych
  • Dz.U. z 2011 nr 227 p.1367 Ustawa z 19.08.2012 o przewozie towarów niebezpiecznych
  • Dz.U. z 2011 nr 244 p.1454 Ustawa z 16.09.2012 o zm.ustawy o tr.drog.oraz niektórych innych ustaw
 • Ustawa o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
  • Dz.U. z 2002 nr117 p.1007 Ustawa z 21.06.2002r. o mat.wybuchowych przez.do uż.cywilnego
  • Dz.U. z 2002 nr238 p.2019 Ustawa z 5.12.2002r. o zm.niektórych ustaw w zw. zdostosowaniem do prawa UE
  • Dz.U. z 2004 nr222 p.2249 Ustawa z 10.09.2004r. o zm.ustawy o mat.wybuchowych przez.do użytku cywilnego
  • Dz.U. z 2006 nr104 p.708 Ustawa z 9.06.2006r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym
  • Dz.U. z 2006 nr104 p.711Ustawa z 9.06.2006r.Przepisy wpr.ustawę o SKW oraz SWW
  • Dz.U. z 2007 nr176 p.1238 Ustawa z 24.08.2007r. o zm.niektórych ustaw
  • Dz.U. z 2009 nr168 p.1323 Ustawa z 27.08.2009r. o Służbie Celnej
  • Dz.U. z 2010 nr155 p.1039 Ustawa z 22.07.2010r. o zm.ustawy o mat.wybuchowych przez.do uż.cywilnego
  • Dz.U. z 2010 nr206 p.1367 Obwieszczenie MS RP z 8.10.2010r. ws. ogł.jed.tekstu ustawy o zakwaterowaniu SZ RP
  • Dz.U. z 2011 nr.163 p.981Ustawa z dnia 9.06.2011 r.-Prawo geologiczne i górnicze
  • Dz.U. z 2011 nr1060 p.622 Ustawa z 25.03.2011r. o ograniczaniu barier adm. dla obywateli i przed
 • Rozp.ws.określ.siedzib i terytorialnego zak.dział.dyr.urz.żeglugi śród
  • Dz.U. z 2001 nr 77 p. 831 Rozp.MTiGM z 16.07.2001 ws.określ.siedzib i ter.zak.dział.dyr.urz.żeg.śród
  • Dz.U. z 2004 nr70 p.639 Rozp.MI z 3.04.2004 zm.rozp.ws.określ.siedzib i ter.zak.dział.dyr.urz.żeg.śród
 • Rozp ws.kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śród
  • Dz.U. z 2003 nr 50p.427 Rozp.MI z 23.01.2003r. ws.kwalifik.zaw.załóg statków
  • Dz.U. z 2005 nr 184p.1543Rozp.MI z 21.09.2005r.zm.rozp.ws.kwalifik.zaw.załóg statków
  • Dz.U. z 2006 nr 169p.1214Rozp.MI z 19.09.2006r.zm.rozp.ws.kwalifik.zaw.załóg statków
  • Dz.U. z 2007 nr 174p.1221Rozp.MI z 20.09.2007r.zm.rozp.ws.kwalifik.zaw.załóg statków
  • Dz.U. z 2009 nr 11 p.916Rozp.MI z 3.07.2009r.zm.rozp.ws.kwalifik.zaw.załóg statków
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny