Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
Zamknij

Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, iż Polska przystąpiła do Umowy wielostronnej M324.

W drodze odstępstwa od przepisów pkt 8.2.2.8.2 ADR wszystkie świadectwa szkolenia kierowców ADR, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Świadectwa te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zdał egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 grudnia 2020 r.

Również w drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 ADR wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy  do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Ważność tych świadectw przedłuża się od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze zdali egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 ADR przed 1 grudnia 2020 r.

 

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkami:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/DziennikUrzedowypoz.15-sig.pdf, https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/UmowaWielostronnaM32426.03.2020-sig.pdf,

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/MultilateralAgreementM324-1-sig.pdf,

https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html.

 

Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, iż Polska przystąpiła do Wielostronnej umowy specjalnej RID 1/2020 zawartej zgodnie z 1.5.1 RID dotyczącej świadectw doradców ds. bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 RID

1) W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 Regulaminu RID wszystkie świadectwa doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r., a 1 listopada 2020 r. zachowają ważność do dnia 30 listopada 2020 r. Ważność tych świadectw będzie przedłużona od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze złożą egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 RID przed dniem 1 grudnia 2020 r.

2) Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 1 grudnia 2020 r. na terytoriach umawiających się państw RID, sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ona ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych umawiających się państw RID, które podpisały niniejszą umowę i które jej nie odwołały.

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkami:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/WielostronnaumowaspecjalnaRID1-sig.pdf

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/DziennikUrzedowy2020poz.22-sig.pdf

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/MultilateralSpecialAgreementRID1-sig.pdf

 

 
Zamknij

Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, iż Polska przystąpiła do Umowy wielostronnej M324.

W drodze odstępstwa od przepisów pkt 8.2.2.8.2 ADR wszystkie świadectwa szkolenia kierowców ADR, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Świadectwa te odnawia się na pięć lat, jeżeli kierowca przedstawi dowód uczestnictwa w kursie doskonalącym zgodnie z 8.2.2.5 ADR i zdał egzamin zgodnie z 8.2.2.7 ADR przed 1 grudnia 2020 r.

Również w drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 ADR wszystkie świadectwa przeszkolenia doradcy  do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r. a 1 listopada 2020 r., zachowują ważność do 30 listopada 2020 r. Ważność tych świadectw przedłuża się od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze zdali egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 ADR przed 1 grudnia 2020 r.

 

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkami:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/DziennikUrzedowypoz.15-sig.pdf, https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/UmowaWielostronnaM32426.03.2020-sig.pdf,

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/MultilateralAgreementM324-1-sig.pdf,

https://www.unece.org/trans/danger/multi/multi.html.

 

Transportowy Dozór Techniczny uprzejmie informuje, iż Polska przystąpiła do Wielostronnej umowy specjalnej RID 1/2020 zawartej zgodnie z 1.5.1 RID dotyczącej świadectw doradców ds. bezpieczeństwa zgodnie z 1.8.3.7 RID

1) W drodze odstępstwa od przepisów 1.8.3.16.1 Regulaminu RID wszystkie świadectwa doradców ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, których ważność kończy się między 1 marca 2020 r., a 1 listopada 2020 r. zachowają ważność do dnia 30 listopada 2020 r. Ważność tych świadectw będzie przedłużona od daty pierwotnego wygaśnięcia o pięć lat, jeżeli ich posiadacze złożą egzamin zgodnie z 1.8.3.16.2 RID przed dniem 1 grudnia 2020 r.

2) Niniejsza umowa obowiązuje do dnia 1 grudnia 2020 r. na terytoriach umawiających się państw RID, sygnatariuszy niniejszej umowy. Jeżeli zostanie ona odwołana przed tą datą przez jednego z sygnatariuszy, zachowa ona ważność do wyżej wymienionej daty tylko w przypadku przewozu na terytorium tych umawiających się państw RID, które podpisały niniejszą umowę i które jej nie odwołały.

Szczegóły ww. Umowy są dostępne pod linkami:

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/WielostronnaumowaspecjalnaRID1-sig.pdf

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/DziennikUrzedowy2020poz.22-sig.pdf

https://dziennikurzedowy.mi.gov.pl/files/MultilateralSpecialAgreementRID1-sig.pdf

 

 
START Przewóz Towarów Niebezpiecznych Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154 z późn. zm.), egzaminy dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2015 r., opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 25 maja 2015 r., pod poz. 718, rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych prosimy o zapoznanie się z informacją.


INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU DGSA DLA ZDAJĄCYCH

 
 
 * Pola wymagane do wypełnienia

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny