Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
Zamknij
Uprzejmie informujemy, że egzamin dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który odbędzie się 11 czerwca 2019 r., jest ostatnim egzaminem w pierwszym półroczu 2019 r.Wszystkie osoby chcące przystąpić do egzaminu prosimy o nadsyłanie wniosku wraz z załącznikami pocztą lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP). Dokumenty muszą wpłynąć do Transportowego Dozoru Technicznego co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu tj. do 7 czerwca br. W lipcu i sierpniu 2019 r. egzaminy nie są planowane. Komunikat z terminami i miejscami egzaminów wrześniowych zostanie zamieszczony co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu.Formularz zgłoszeniowy na egzamin DGSA (wniosek) należy składać zgodnie z aktualnym wzorem zamieszczonym na stronie TDT -
http://www.tdt.pl/przewoz-towarow-niebezpiecznych/doradcy-do-spraw-bezpieczenstwa-przewozu-towarow-niebezpiecznych/dokumenty/doc/251/rawZamknij
Uprzejmie informujemy, że egzamin dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, który odbędzie się 11 czerwca 2019 r., jest ostatnim egzaminem w pierwszym półroczu 2019 r.Wszystkie osoby chcące przystąpić do egzaminu prosimy o nadsyłanie wniosku wraz z załącznikami pocztą lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ePUAP). Dokumenty muszą wpłynąć do Transportowego Dozoru Technicznego co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu tj. do 7 czerwca br. W lipcu i sierpniu 2019 r. egzaminy nie są planowane. Komunikat z terminami i miejscami egzaminów wrześniowych zostanie zamieszczony co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu.Formularz zgłoszeniowy na egzamin DGSA (wniosek) należy składać zgodnie z aktualnym wzorem zamieszczonym na stronie TDT -
http://www.tdt.pl/przewoz-towarow-niebezpiecznych/doradcy-do-spraw-bezpieczenstwa-przewozu-towarow-niebezpiecznych/dokumenty/doc/251/rawSTART Przewóz Towarów Niebezpiecznych Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r. nr 382), egzaminy dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych w przewozie drogowym, przewozie koleją i żeglugą śródlądową odbywają się przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2015 r., opublikowano w Dzienniku Ustaw z dnia 25 maja 2015 r., pod poz. 718, rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu dla doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych prosimy o zapoznanie się z informacją.


INFORMACJA O SYSTEMIE PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

INFORMACJA O WYNIKACH Z EGZAMINU DGSA DLA ZDAJĄCYCH

 
 
 * Pola wymagane do wypełnienia

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny