Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Przewóz Towarów Niebezpiecznych ADR Wymagania Stateczność pojazdów cystern (Regulamin 111)

Wymagania Stateczność pojazdów - cystern (Regulamin 111)

STATECZNOŚĆ POJAZDÓW - CYSTERN

Pojazdy - cysterny przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych muszą spełniac wymagania cześci 9, a w szczególności wymagania działu 9.7 Umowy europejskiej ADR w zakresie stateczności bocznej, tj. m.in. muszą byc spełnione:

WYMAGANIA DODATKOWE DOTYCZĄCE POJAZDÓW-CYSTERN (CYSTERN STAŁYCH), POJAZDÓW-BATERII I KOMPLETNYCH LUB SKOMPLETOWANYCH POJAZDÓW UZYWANYCH DO PRZEWOZU TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH ODEJMOWALNYCH O POJEMNOŚCI POWŻEJ 1 m3 LUB W KONTENERACH-CYSTERNACH, CYSTERNACH PRZENOŚNYCH LUB MEGC O POJEMNOŚCI POWYŻEJ 3 m3 (POJAZDY FL, OX i AT)

9.7.5 Stateczność pojazdów-cystern
9.7.5.1

Całkowita szerokość powierzchni oparcia o podłoże (odległość pomiędzy zewnetrznymi punktami styku podłoża z prawą i lewą oponą tej samej osi) powinna byc równa co najmniej 90% wysokości środka ciezkości dla obciążonego pojazdu-cysterny. W przypadku ciągnika siodłowego z naczepą, masa przypadająca na osie załadowanej naczepy nie powinna przekraczac 60% dopuszczalnej masy całkowitej całego zestawu.

9.7.5.2

Ponadto, pojazdy-cysterny z cysternami stałymi o pojemności powyżej 3 m3, przeznaczone do przewozu towarów niebezpiecznych w stanie ciekłym lub stopionym, badane przy zastosowaniu ciśnienia próbnego poniżej 4 bar (400 kPa) powinny spełniac wymagania dotyczące stateczności bocznej określone w Regulaminie EKG Nr 111, wraz z późniejszymi zmianami, zgodnie z podanymi tam datami obowiązywania tych wymagań. Niniejszy przepis dotyczy pojazdów-cystern zarejestrowanych po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2003r.


Na podstawie powyższych wymagań pojazdy - cysterny o pojemności powyżej 3 m3 o ciśnieniu próbnym poniżej 4 bar (400 kPa), zarejestrowane po raz pierwszy po dniu 30 czerwca 2003 r. (z uwzglednieniem przepisów przejściowych 1.6 Umowy ADR - 2005 r.) powinny spełniać wymagania Regulaminu Nr 111 EKG ONZ, tj. Jednolitych przepisów dotyczących homologacji pojazdów cystern kategorii "N" i "O" w zakresie stateczności bocznej, wraz z późniejszymi zmianami, zgodnie z podanymi tam datami obowiązywania tych wymagań.

Na podstawie pkt. 9.7.5.2 Umowy europejskiej ADR i Regulaminu Nr 111 EKG ONZ, badania na zgodność w/w regulaminem przeprowadzają następujące jednostki badawcze:


Przemysłowy Instytut Motoryzacji, 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55, tel: (0 22) 777 70 81, fax.: (0 22) 777 70 20
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny