Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
Zamknij

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 4 i 7 listopada br. zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.), Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wznawia organizowanie i przeprowadzanie egzaminów w reżimie sanitarnym.

Jednocześnie w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w Rzeczypospolitej Polskiej Transportowy Dozór Techniczny zastrzega możliwość odwołania egzaminów.

Prosimy o monitorowanie strony internetowej na której zostaną opublikowane aktualne komunikaty.

Komunikaty o terminach egzaminów w odniesieniu do osób chcących przystąpić do:

- egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, znajdują się w zakładce Badania techniczne pojazdów – Egzaminowanie diagnostów – Komunikaty o terminach egzaminów;

- egzaminu dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, znajdują się w zakładce Przewóz towarów niebezpiecznych – Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – Komunikaty o terminach egzaminów.

 

 

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) od dnia 01.01.2014r. badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 111 (stateczność boczna), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. U. MTBiGM z 2013r. poz. 68), przeprowadzane będą przez:

1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa).

2. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka).

 

Wnioski o przeprowadzanie badań prosimy kierować bezpośrednio do w/w jednostek.

 
Zamknij

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 4 i 7 listopada br. zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.), Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wznawia organizowanie i przeprowadzanie egzaminów w reżimie sanitarnym.

Jednocześnie w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w Rzeczypospolitej Polskiej Transportowy Dozór Techniczny zastrzega możliwość odwołania egzaminów.

Prosimy o monitorowanie strony internetowej na której zostaną opublikowane aktualne komunikaty.

Komunikaty o terminach egzaminów w odniesieniu do osób chcących przystąpić do:

- egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, znajdują się w zakładce Badania techniczne pojazdów – Egzaminowanie diagnostów – Komunikaty o terminach egzaminów;

- egzaminu dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, znajdują się w zakładce Przewóz towarów niebezpiecznych – Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – Komunikaty o terminach egzaminów.

 

 

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) od dnia 01.01.2014r. badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 111 (stateczność boczna), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. U. MTBiGM z 2013r. poz. 68), przeprowadzane będą przez:

1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa).

2. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka).

 

Wnioski o przeprowadzanie badań prosimy kierować bezpośrednio do w/w jednostek.

 
START Przewóz Towarów Niebezpiecznych KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH”, 6-8 KWIETNIA 2016 r. - ZAKOPANE

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „PRZEWÓZ TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH”, 6-8 KWIETNIA 2016 r. - ZAKOPANE

II Szkoleniowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przewóz towarów niebezpiecznych”

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Transportowy Dozór Techniczny po raz kolejny zorganizowali Szkoleniową Konferencję Naukowo-Techniczną „Przewóz towarów niebezpiecznych”.

Konferencja pozwoliła na wymianę poglądów i doświadczeń, a także zaprezentowanie aktualnych zagadnień z zakresu transportu towarów niebezpiecznych. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali Waldemar Fabirkiewicz, Sekretarz Generalny SITK RP oraz Jan Urbanowicz, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego.

 

 

Podczas pierwszej sesji Mariusz Wasiak z Komendy Głównej Policji wygłosił referat na temat wypadków z towarami niebezpiecznymi, a Małgorzata Michalik z Urzędu Transportu Kolejowego mówiła o nadzorze Prezesa UTK w zakresie przewozu tego typu towarów w transporcie kolejowym. Przedstawicielka Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa pani Małgorzata Świderska przybliżyła zaś zebranym nowelizowane przepisy o przewozie towarów niebezpiecznych, a prof. nadzw. Akademii Morskiej w Szczecinie dr inż. kpt. ż.w. Wojciech Ślączka – sposoby transportu gazu LNG na morzu i lądzie.

Drugą sesję otworzył referat Norberta Świderka ze Stowarzyszenia DGSA pt. „Przewóz opadów medycznych”. Tematyka tej części konferencji koncentrowała się wokół bezpieczeństwa chemicznego, klasyfikacji towarów niebezpiecznych czy też klasyfikacji odpadów po 1 czerwca 2015 r.

W trakcie trzeciej sesji zaprezentowane zostały m.in. teoretyczne i praktyczne sposoby rozwiązywania sporów w sprawach dotyczących ADR, a także referat na temat transportu lotniczego towarów niebezpiecznych.

Ostatnią sesję dnia zamknął referat Anity Pilaszkiewicz z PKP Cargo S.A. „Przewóz towarów niebezpiecznych na warunkach odstępstwa czasowego – ocena ryzyka”. Wcześniej mówiono m.in. o bezpieczeństwie ruchu drogowego czy zarządzaniu ryzykiem w transporcie towarów niebezpiecznych. Prezentację na ten ostatni temat wygłosił dr inż. Krzysztof Grzegorczyk z Transportowego Dozoru Technicznego.

Kolejnego dnia, podczas piątej sesji konferencji, swoje prezentacje mieli m.in. przedstawiciele Transportowego Dozoru Technicznego: dr Grzegorz Łyjak – na temat bezpieczeństwa pracy w transporcie towarów niebezpiecznych, Piotr Kurowski  – o urządzeniach NO, a także Henryk Ognik –  na temat przepisów RID, które będą obowiązywać od 2017 r.

II Szkoleniowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Przewóz towarów niebezpiecznych” tym razem odbyła się w Zakopanem. W trzydniowej konferencji (6-8 kwietnia 2016 r.) uczestniczyło około 160 osób, m.in.: przedstawiciele administracji państwowej, instytucji i stowarzyszeń związanych z transportem towarów niebezpiecznych,  instytutów naukowo-badawczych, przewoźników kolejowych czy firm zajmujących się utylizacją odpadów.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk oraz Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Zapraszamy do galerii zdjęć z konferencji z konferencji.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny