Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
Zamknij

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) od dnia 01.01.2014r. badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 111 (stateczność boczna), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. U. MTBiGM z 2013r. poz. 68), przeprowadzane będą przez:

1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa).

2. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka).

 

Wnioski o przeprowadzanie badań prosimy kierować bezpośrednio do w/w jednostek.

Zamknij

Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) od dnia 01.01.2014r. badania pojazdów ADR na zgodność z regulaminem EKG ONZ nr 111 (stateczność boczna), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 05 listopada 2013 r. w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań homologacyjnych oraz badań potwierdzających spełnianie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu albo dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu (Dz. U. MTBiGM z 2013r. poz. 68), przeprowadzane będą przez:

1. Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie (ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa).

2. Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., z siedzibą w Kobyłce (ul. Napoleona 2, 05-230 Kobyłka).

 

Wnioski o przeprowadzanie badań prosimy kierować bezpośrednio do w/w jednostek.

START Przewóz Towarów Niebezpiecznych KONFERENCJA „PRZEWOZY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – 2012"

KONFERENCJA „PRZEWOZY TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH – 2012"

PTN 2012W dniach 11-13.04.2012 r. Transportowy Dozór Techniczny po raz szósty zorganizował konferencję „Przewozy Towarów Niebezpiecznych – 2012”.

Referaty wygłosili prelegenci z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej,  Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Transportu Kolejowego, Transportowego Dozoru Technicznego, Komendy Głównej PSP oraz z firm Ticon, Ceres,  Flow-Arm, Malex, Nitroerg, PKP Cargo S.A, PKP PLK S.A, Lotos Kolej, Naftoserwis.

Podczas konferencji poruszono zagadnienia dotyczące m.in. egzaminowania doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, kontroli przewozów drogowych  towarów niebezpiecznych, ratownictwa chemicznego w sytuacjach nadzwyczajnych na przykładzie Euro 2012, koncesjonowania rynku paliw ciekłych, opłat viaTOLL, egzaminowania kierowców przewożących towary niebezpieczne, rozporządzenia dot. świadectw dopuszczenia pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych, złączy awaryjnego rozłączania do paliw płynnych i chemii, złącz API, ramion nalewczych, transportowych urządzeń ciśnieniowych, terminalu LNG w Świnoujściu, przewozu odpadów opakowaniowych jak również przewozu materiałów wybuchowych, regulacji rynku kolejowego, wymagań dla torów awaryjnego odstawiania uszkodzonych wagonów kolejowych z towarami niebezpiecznymi, eksploatacji nowoczesnych lokomotyw, kolejowych i drogowych frontów przeładunkowych, badań nieniszczących oraz zmian w przepisach ADR i RID dotyczących cystern.

Planowany termin następnej konferencji to 17-19.04.2013.

 Zapraszamy do galerii zdjęć z konferencji.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny