Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Tematyka egzaminacyjna

Tematyka egzaminacyjna


Określona tematyka egzaminacyjna ujmuje zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej, jaki powinien posiadać kandydat ubiegający się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi  lub konserwacji urządzeń technicznych. Komisja egzaminacyjna w oparciu o poniższe zestawy zagadnień w czasie egzaminu formułuje pytania uzależnione od rodzajów urządzeń technicznych, o obsługę lub konserwację których ubiega się kandydat.

 

  1. Szczegółowa tematyka egzaminu sprawdzającego dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
  2. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna w zakresie obsługi zbiorników LPG, CNG, LNG i wodoru zamontowanych w instalacjach zasilania pojazdów w zakresie ich napełniania.
  3. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi urządzeń transportu linowego (UTL).
  4. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji kolei linowych.
  5. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji wyciągów narciarskich do przemieszczania osób w celach turystyczno – sportowych.
  6. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do obsługi w zakresie napełniania zbiorników przenośnych (naczyń ciśnieniowych) o pojemności powyżej 350 cm3.
  7. Szczegółowa tematyka egzaminu dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji urządzeń transportu bliskiego (z wyłączeniem dźwigów) oraz specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego.
  8. Szczegółowa tematyka egzaminu dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie zaświadczeń kwalifikacyjnych do konserwacji urządzeń transportu bliskiego – dźwigi.
  9. Szczegółowa tematyka egzaminu dla osób ubiegających się o uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi urządzeń transportu bliskiego oraz specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego.
  10. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna w zakresie obsługi kotłów parowozowych.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny