Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Współpraca Międzynarodowa

Współpraca Międzynarodowa

Spis treści
Współpraca Międzynarodowa
Ważniejsz postanowienia traktatu akcesyjnego w zakresie transportu
Podstawowe wiadomości dotyczące aktów prawnych
Podstawowe wiadomości dotyczące Instytucji Europejskich
Wszystkie strony

Transportowy Dozór Techniczny bierze udział w procesie integracji europejskiej. Proces ten jest wyzwaniem dla całego naszego społeczeństwa. Integracja w ramach Unii Europejskiej jest powszechnie uznana za najlepszy wybór zarówno z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i stabilizacji porządku demokratycznego, jak i tworzenia właściwych warunków do szybkiego rozwoju gospodarczego i budowy nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.

1 lutego 1994 roku wszedł w życie Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między naszym państwem a Wspólnotami Europejskimi ich państwami członkowskimi. Układ Europejski stanowił podstawę do złożenia przez Polskę oficjalnego wniosku o członkostwo Polski w Unii Europejskiej w dniu 7 kwietnia 1994.

10 czerwca 2002 r., zgodnie z przyjętym przez Rząd harmonogramem - zamknięte zostały negocjacje w obszarze polityka transportowa. 16 kwietnia 2003 r. w Atenach podpisano Traktat Akcesyjny.

Począwszy od 16 kwietnia aż do dnia przystąpienia do Unii (tj. 1 maja 2004 r.), Polska i pozostałe kraje kandydujące uzyskały status "aktywnego obserwatora", który umożliwia uczestnictwo tych państw w kilkuset komitetach Rady UE, Komisji Europejskiej, w Komitecie Stałych Przedstawicieli (tzw. Coreper I - sprawy ekonomiczne i Coreper II - sprawy polityczne), a także udział w posiedzenia Rady UE oraz Rady Europejskiej (szczycie państw członkowskich Unii).
Status "aktywnego obserwatora" pozwala na aktywne uczestnictwo w pracach UE (z wygłaszaniem opinii włącznie), jednak do momentu akcesji - bez prawa udziału w podejmowaniu decyzji.

W wyniku zakończonych negocjacji Polska osiągnęła sukces uzyskując okresy przejściowe w najważniejszych obszarach: w transporcie kolejowym i w kwestii dostepności polskiej sieci drogowej dla najcięższych pojazdów. Jednocześnie nasz kraj ustąpił wobec żądania wprowadzenia okresu przejściowego dla dostepności rynków przewozów towarowych w transporcie drogowym dokonywanych w ramach tzw. kabotazu w państwach członkowskich UE, zachowując jednak także ochronę własnego rynku kabotazowego przez ten czas wobec konkurencji ze strony przewoLników państw członkowskich UE, a także nowo przyjmowanych państw obecnie kandydujących do UE. 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny