Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy ZPS Sp. z o.o.
Adres ul. Górczewska 228D lok. U2
01-460  Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-55/16
Data uprawnienia 2025-07-20
Opis

do modernizacji i naprawy:

- urządzeń transportu bliskiego służących do przemieszczania ludzi lub ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, w poziomie lub pod kątem, w tym: wciągarek
i  wciągników, suwnic, żurawi, żurawi na pojazdach kolejowych, podestów na pojazdach kolejowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,

-wagonów cystern przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 6.1 i 8 wg RID,

- wagonów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i po­jemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

do naprawy:

- wagonów cystern przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg RID, które nie są oznaczone znakiem π,

w miejscu wykonywania działalności:

ZPS Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny w Stargardzie

ul. Pierwszej Brygady 35

73-110   Stargard Szczeciński


Nazwa firmy Renata Skrzyńska prowadząca działalność gospodarczą jako: „SAP SERWIS” Renata Skrzyńska
Adres Kamień Kotowy 1A
87-605 Tłuchowo
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-17/18
Data uprawnienia 2018-02-14
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61°C,

do modernizacji i naprawy,

- zbiorników stałych, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 barów x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, przeznaczonych do magazynowania cieczy lub gazów albo prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyłączeniem modernizacji, w wyniku której wymagana jest ocena zgodności zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE,

- zbiorników przenośnych – zmieniających miejsce między napełnianiem a opróżnianiem –
o pojemności większej niż 0,35 dm3 i nadciśnieniu wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do transportowania cieczy lub gazów, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE, z wyłączeniem modernizacji, w wyniku której wymagana jest ocena zgodności zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenie techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez Transportowy Dozór Techniczny, przeznaczonych do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do:

- gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,

- cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu jest większy niż 2000 barów,

z wyłączeniem modernizacji, w wyniku której wymagana jest ocena zgodności zgodnie z dyrektywą 2014/68/UE,

w miejscu wykonywania działalności:

Łukoszyn 9

09-215 Bożewo


Nazwa firmy ORLEN SERWIS Spółka Akcyjna
Adres ul. Chemików 7
09-411 Płock
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-19/18
Data uprawnienia 2018-02-14
Opis

-   do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania
i opróżniania zbiorników transportowych,

-   do modernizacji i naprawy przeciągarek wagonowych,

w miejscu wykonywania działalności:

Oddział we Włocławku

ul. Toruńska 222

87-805 Włocławek


Nazwa firmy PETROCRAFT Piotrowski Spółka Jawna
Adres Wola Rędzińska 487D
33-150 Wola Rędzińska
Nr uprawnienia TDT-M/N-16/18
Data uprawnienia 2018-02-12
Opis

do modernizacji i naprawy:

-  zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas: 5.1, 6.1, 8, które oznakowane są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE ,

-    zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia
i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,

-   zbiorników cystern drogowych do transportu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo wg ADR.


Nazwa firmy TarCo Sp. z o. o.
Adres ul. Opolska 99, Kotórz Mały
46-045 Turawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-12/18
Data uprawnienia 2018-02-05
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących ich wyposażenie.


Nazwa firmy KAEFER S.A.
Adres ul. Cybernetyki 9
02-677 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W-11/18
Data uprawnienia 2018-02-01
Opis

do wytwarzania w zakresie prefabrykacji oraz montażu izolacji zimnochronnej
i ciepłochronnej na rurociągach i urządzeniach podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez Transportowy Dozór Techniczny


Nazwa firmy Firma Handlowo-Usługowa BJM Sp. z o. o.
Adres ul. Dobropole 8
70-892 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-10/18
Data uprawnienia 2018-01-29
Opis

-  do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas: 5.1, 6.1, 8, które oznakowane są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE ,

-   do naprawy zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,

-  do modernizacji nie powodującej zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagającej oceny zgodności wg dyrektywy 2014/68/UE zbiorników ciśnieniowych i cystern drogowych wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemność jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar.

 


Nazwa firmy ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
Adres ul. Wrocławska 58
45-701 Opole
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-7/18
Data uprawnienia 2018-01-23
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy 

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 

w miejscu prowadzenia działalności:

 

Oddział Katowice

ul. Piotrowicka 94

40-724 Katowice


Nazwa firmy STAKO Sp. z o.o.
Adres ul. Poznańska 54
76-200 Słupsk
Nr uprawnienia TDT-W-2/18
Data uprawnienia 2018-01-05
Opis

do wytwarzania zbiorników na gaz skroplony (LPG) do zasilania silników spalinowych w pojazdach oraz zaworów bezpieczeństwa stanowiących ich wyposażenie


Nazwa firmy TICON Sp. z o.o.
Adres Jasin, ul. Poznańska 37
62-020 Swarzędz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-1/18
Data uprawnienia 2018-01-02
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych


Nazwa firmy Jerzy Wielebski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „KOMOBEX-PLUS”
Adres os. Bohaterów Września 1F/1
31-620 Kraków
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-124/17
Data uprawnienia 2017-12-20
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń oraz wytwarzania elementów: suwnic, wciągników, wciągarek, wywrotnic wagonów, przenośników taśmowych,

w miejscu prowadzenia działalności:

Arcelor Mittal Poland S.A.

ul. Ujastek 1

30-969 Kraków


Nazwa firmy WINDEX HOLDING Sp. z o. o.
Adres ul. Roosevelta 120b
41-800 Zabrze
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-119/17
Data uprawnienia 2017-12-05
Opis

do modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów: suwnic, żurawi stacjonarnych, wciągników i wciągarek, układnic magazynowych, dźwigników, przeciagarek do przemieszczania wagonów po torach.

 


Nazwa firmy Petrodom Paliwa Sp. z o.o.
Adres Sidorska 61
21-500 Biała Podlaska
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-118/17
Data uprawnienia 2017-12-04
Opis

1. do modernizacji i naprawy:

- urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,

- hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 2, 3 i 9 wg ADR
z wyłączeniem cystern kl. 2 oznaczonych znakiem π,

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

2. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych służących do przeładunku: materiałów niebezpiecznych klasy 2, 3 i 9 wg ADR oraz materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Sidorska 59G

21-500 Biała Podlaska


Nazwa firmy TIMEX S.A.
Adres ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-112/17
Data uprawnienia 2017-11-28
Opis

1. do modernizacji i naprawy:

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, 4.1., 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR,

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

2. do wytwarzania, naprawy i modernizacji przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie:

- zbiorników cystern służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR

- zbiorników cystern służących do transportu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Terespolska 58, Konik Nowy

05-074 Halinów.

 


Nazwa firmy TUBES INTERNATIONAL Sp. z o.o.
Adres ul. Bystra 15A
61-366 Poznań
Nr uprawnienia TDT- W/M/N-104/17
Data uprawnienia 2017-11-24
Opis

 wytwarzanie, modernizacja i naprawa:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych,

-  przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych  oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania 

 


Nazwa firmy PEGAS GRUPA Sp. z o.o.
Adres ul. Górna 1
26-803 Promna
Nr uprawnienia DECYZJA NR TDT-W/N-111/17
Data uprawnienia 2017-11-24
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, naprawy

elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składających się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców

naprawy

- cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu towarów niebezpiecznych klas 2 (kod 2F) z wyłączeniem cystern przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE

w miejscu prowadzenia działalaności:

Falęcice 4

26-803 Promna


Nazwa firmy ARGIS Sp. z o.o.
Adres ul. Tartaczna 7/9
26-600 Radom
Nr uprawnienia TDT-W-109/17
Data uprawnienia 2017-11-21
Opis

Wytwarzanie uszczelnien gumowych stosowanych w wagonach cysternach i cysternach drogowych


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo HAK Sp. z o.o.
Adres ul. Jerzmanowska 4d
54-519 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-M/N-110/17
Data uprawnienia 2017-11-21
Opis

modernizacja i naprawa suwnic, żurawi, podestów ruchomych, cięgników, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, dźwigników, wózków jezdniowych

 w miejscu wykonywania działalności:

Jerzmanowska 8F;

 54-530 Wrocław 


Nazwa firmy UNIHUT S.A.
Adres ul. Jezierskiego 7
30-969 Kraków
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-103/17
Data uprawnienia 2017-11-13
Opis

do modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów:

- urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych,

- wywrotnic wagonów,

- zwałowarek,

- wyciągów skipowych,

- przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,

 

w miejscu wykonywania działalności:                                                         

UNIHUT S.A.

Zakład Produkcyjny

ul. Igołomska 28H

30-969 Kraków


Nazwa firmy Zdzisław Bisewski prowadzący działalność gospodarczą jako: Zakład Usługowo-Handlowy Elektromechaniki i Hydrauliki Siłowej „ELEKTRO-HYD” Zdzisław Bisewski
Adres Sitno 13
83-330 Żukowo
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-101/17
Data uprawnienia 2017-11-08
Opis

modernizacja i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzanie elementów do potrzymania stanu technicznego tych urządzeń.

w miejscu prowadzenia działalności: „ELEKTRO-HYD”- Warsztat, ul. Pod Otomino 1, 83-330 Żukowo


Nazwa firmy „NAFTOSERWIS” Sp. z o.o.
Adres ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-97/17
Data uprawnienia 2017-10-26
Zmiana uprawnienia decyzja ważna do dnia 09.04.2020 r.
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 

przez:

 

Centrum Serwisowe Wschód

z siedzibą w Emilianowie:

Baza Paliw nr 5 EMILIANÓW k/Warszawy, 05-205 Wola Rasztowska

 

Centrum Serwisowe Południe

z siedzibą w  Boronowie:

Baza Paliw nr 3 BORONÓW ul. Sienkiewicza12, 42-283 Boronów

 

Centrum Serwisowe Zachód

z siedzibą w Nowej Wsi Wielkiej:

Baza Paliw nr 2 NOWA WIEŚ WIELKA ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka”


Nazwa firmy ZAKLAD MECHANIKI SPECJALISTYCZNEJ ANDRZEJ MUCHA
Adres Wola Rebkowska ul. Przemyslowa 54/7
08-400 Garwolin
Nr uprawnienia TDT-M/N-92/17
Data uprawnienia 2017-10-16
Zmiana uprawnienia Decyzja ważna do dnia 14.09.2018 r.
Opis

do naprawy i modernizacji - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3; 4.1; 5.1; 5.2; 6.1; 8 i 9 wg ADR, - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3 i 6.2 wg ADR napelnianych podciśnieniowo, - zbiorników, w tym cystern do przewozu materialów niezaliczonych jako niebezpieczne wraz z wyposazeniem obslugowym, które są pod ciśnieniem napelniane, oprózniane lub przewozone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest wiekszy niz 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyzsze niz 0,5 bara, - przewodów elastycznych do rozladunku i zaladunku w/w zbiorników.


Nazwa firmy Zbigniew Goczał, Marek Wieloch „Warsztaty Parowozowe” s.c.
Adres ul. Karola Miarki 10c/10
44-100 Gliwice
Nr uprawnienia TDT-N-86/17
Data uprawnienia 2017-09-28
Opis


naprawa kotłow parowozowych i kotłow ustawionych w wagonach kolejowych oraz ich osprzętu, kotłow grzewczych stałych, kotłów stałych wodnych i parowych oraz kotłow przepływowych ustawionych w lokomotywach  i wagonach spalinowych


Nazwa firmy Zakład Usług Dźwigowych „REMDŹWIG” M. Bąkowski, M. Gumiński, J. Krężoch Spółka Jawna
Adres ul. Grunwaldzka 205/209
80-266 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-M-84/17
Data uprawnienia 2017-08-31
Opis

do modernizacji dźwigów osobowych i towarowych.


Nazwa firmy PKP CARGO S.A. Sekcja Utrzymania i Napraw Taboru Zabytkowego SKANSEN w Chabówce
Adres Chabówka
34-720 Chabówka
Nr uprawnienia TDT-N-81/17
Data uprawnienia 2017-08-25
Opis

Naprawa kotlów parowych podlegających dozorowi technicznemu wykonywanemu przez TDT


Nazwa firmy Zaklady Naprawcze Taboru Kolejowego "PATEREK" S.A. Paterek,
Adres ul. Przemyslowa 1
89-100 Naklo n. Notecią
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-71/17
Data uprawnienia 2017-08-24
Opis

a) do wytwarzania:

-  elementów stanowiących wyposażenie cystern kolejowych, kontenerów cystern, cystern odejmowalnych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 6.1, 8 , 9 wg RID, z wyłączeniem cystern kl. 2, 6.1 i 8, które są oznaczane znakiem  π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-  metalowych pojemników do przewozu luzem (DPPL) wraz z wyposażeniem
i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych.

b) do modernizacji i naprawy:

-   cystern kolejowych, kontenerów cystern, cystern odejmowalnych wraz
z wyposażeniem i osprzętem eksploatacyjnym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 6.1, 8, 9 wg RID, z wyłączeniem cystern kl. 2, 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-   metalowych zbiorników do przewozu luzem (DPPL) wraz z wyposażeniem
i osprzętem eksploatacyjnym do przewozu towarów niebezpiecznych,

-   cystern ciśnieniowych - zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem, przeznaczonych do przewozu materiałów ciekłych, sproszkowanych nie podlegających przepisom RID:

-   napełnianych podciśnieniowo i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, do przewozu odpadów, w tym materiałów, roztworów, mieszanin, które nie są przewidziane do bezpośredniego zastosowania i są przewożone w celu ich utylizacji, składowania lub zniszczenia przez spalenie lub inny sposób,

-  napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),

-  napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

-   odejmowanych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie większe niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji zbiorników, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymaga oceny zgodności zgodnie z dyrektywą 97/23/WE,

c) do wytwarzania i naprawy elementów konstrukcji nośnej dźwignic.


Nazwa firmy Zakład Budowy Aparatury Chemicznej „ZBACH“ Sp. z o.o.
Adres ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-80/17
Data uprawnienia 2017-08-24
Zmiana uprawnienia Zmienione decyzją nr TDT.T3-5900-37893/17 z dnia 14.12.2017 r.
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

- zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 6, 8 wg RID/ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg RID/ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

do modernizacji i naprawy

- zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych do niebezpiecznych, które są napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem


Nazwa firmy BOLTECH Sp. z o.o.
Adres ul. Kolejowa 37
32-332 Bukowno
Nr uprawnienia TDT-M/N-74/17
Data uprawnienia 2017-08-08
Opis

do modernizacji i naprawy zbiorników cystern kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 8 i 9 wg RID.


Nazwa firmy STARTER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Adres ul. Przemysłowa 13
35-105 Rzeszów
Nr uprawnienia TDT-N-73/17
Data uprawnienia 2017-08-07
Opis

do naprawy:

-          -cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do transportu  towarów niebezpiecznych klasy 3 oraz klasy 2 (kod 2F) wg ADR, z wyłączeniem cystern przeznaczonych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-          -do naprawy cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych do niebezpiecznych napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

-urządzeń służących do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy POLIMEX-MOSTOSTAL S. A.
Adres Al. Jana Pawła II 12
00-124 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-70/17
Data uprawnienia 2017-08-01
Opis

a)    do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

 b)   do wytwarzania rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów trujących, żrących, ciekłych zapalnych,

 c)    do wytwarzania w zakresie montażu zbiorników bezciśnieniowych, niskociśnieniowych do materiałów trujących, żrących, ciekłych zapalnych,

 d)   do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych, bezciśnieniowych, rurociągów technologicznych i przesyłowych do materiałów żrących, trujących, ciekłych zapalnych oraz podestów ruchomych, suwnic i wciągników.


Nazwa firmy Piotr Wróblewski TRANS-SPEC
Adres ul. Słoneczna 13
87-100 Toruń
Nr uprawnienia TDT-N-90/17
Data uprawnienia 2017-07-27
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy Jan Zaręba Sp. z o.o.
Adres ul. Polna 11
62-095 Murowana Goślina
Nr uprawnienia TDT-M/N-68/17
Data uprawnienia 2017-07-18
Zmiana uprawnienia Decyzja ważna do dnia 13.06.2020 r.
Opis

do modernizacji i naprawy

urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych


Nazwa firmy Wojciech Kardasa TRANSPORT I SPEDYCJA
Adres ul. Beliny Prazmowskiego 21/1
31-514 Kraków
Nr uprawnienia TDT-N-66/17
Data uprawnienia 2017-06-29
Opis

do naprawy:

- cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 8 i 9 wg ADR wraz z wyposażeniem obsługowym, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.

w miejscu wykonywania działalności: ul. Mysliwska 55, 30-718 Kraków


Nazwa firmy Grzegorz Partyka prowadzący działalność gospodarczą jako: Firma Prywatna „VEGA” Grzegorz Partyka
Adres ul. I Dywizji Wojska Polskiego 110
84-230 Rumia
Nr uprawnienia TDT-W/N-65/17
Data uprawnienia 2017-06-28
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu oraz  naprawy elastycznych przewodów przeładunkowych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych


Nazwa firmy Jerzy Staniewicz prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiebiorstwo Usługowo -Handlowe Jerzy Staniewicz
Adres Zielęcice, ul. Klonowa 22
49-318 Skarbimierz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-64/17
Data uprawnienia 2017-06-21
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

- cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl.  5.1, 6.1 i 8, oznaczonych  znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

- cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 oraz 9 wg ADR, napełnianych podciśnieniowo,

- cystern drogowych do przewozu towarów niezaliczonych do niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem większym niż 0,5 bara, z wyłączeniem wytwarzania elementów cystern, które podlegają ocenie zgodności zgodnie
z dyrektywą 2014/68/UE.


Nazwa firmy SILO-TECH Sp. z o.o.
Adres ul. Obrońców 36
26-600 Radom
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-62/17
Data uprawnienia 2017-06-19
Opis

1.      do modernizacji układów wydawczych cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych  klasy 3 wg. ADR.

 

2.      do modernizacji i naprawy:

a)        zbiorników transportowych (cystern) wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR,

b)        cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny:

-   napełnianych lub opóźnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,

-  napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

-   odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia
i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych.

 

3.      do wytwarzania, modernizacji i naprawy przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych, służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR oraz materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.

 


Nazwa firmy PALSERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Towarowa 11
43-190 Mikołów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-61/17
Data uprawnienia 2017-06-14
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach.


Nazwa firmy MAVEX-REKORD VASUTI JARMU ES ALKATRESZ GYARTO, FORGALMAZO ES INGATLANFORGALMAZO KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG Sp. z o.o. Oddział w Polsce
Adres ul. Piaskowa 7
47-400 Racibórz
Nr uprawnienia TDT-M/N-59/17
Data uprawnienia 2017-06-12
Opis

do modernizacji i naprawy: - specjalistycznych urządzeń dźwignicowych, służących do podnoszenia taboru kolejowego; - żurawi kolejowych; - urządzeń dźwignicowych zabudowanych na taborze kolejowym, a w szczególności: -żurawi hydraulicznych, -podnośników montażowych, podestów ruchomych i pomostów roboczych, -korektorów położenia, wypornic i nasuwarek kolejowej sieci trakcyjnej, -wciągników i wciągarek zamontowywanych na wózkach motorowych, samobieżnych pociągach sieciowych, wagonach pociągów remontowych i innych pojazdach kolejowych; - suwnic, wciągarek, żurawi i innych urządzeń transportu bliskiego użytkowanych w procesach produkcyjnych, na placach magazynowych itp.; - urządzeń transportu bliskiego zabudowywanych na wózkach jezdniowych, platformach i innych pojazdach; do naprawy: - zbiorników ciśnieniowych.


Nazwa firmy „LIQUIP POLSKA” Sp. z o.o.
Adres ul. Dworcowa 26
55-050 Sobótka
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-60/17
Data uprawnienia 2017-06-12
Opis

wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

 


Nazwa firmy Financing & Manufacturing & Know-How Sp. z o.o
Adres Krasków 80
46-200 Kluczbork
Nr uprawnienia TDT-M/N-57/17
Data uprawnienia 2017-06-08
Opis

modernizacja i naprawa specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego oraz urządzeń transportu bliskiego: wywrotnic wagonów, ładowarek, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek, urządzeń wygarniających, przenośników taśmowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów, suwnic, żurawi i dźwigników 


Nazwa firmy Inss-Pol Sp. z o.o.
Adres ul. Międzyleska 6A
50-514 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-55/17
Data uprawnienia 2017-06-05
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy

-zbiorników transportowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 1999/36/WE;

-urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych;

do modernizacji i naprawy:

-zbiorników transportowych do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara


Nazwa firmy Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BORMECH” Sp. z o.o.
Adres Charnowo 3
76-270 Ustka
Nr uprawnienia TDT-W-50/17
Data uprawnienia 2017-05-24
Opis

wytwarzanie stalowych zbiorników stanowiących wyposażenie pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG


Nazwa firmy Katarzyna Stosik, Jacek Stosik Przedsiębiorstwo Wielobranżowe UNITOR S.C.
Adres Cieślin 15
88-100 Inowrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-51/17
Data uprawnienia 2017-05-24
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach.


Nazwa firmy Edward Prósiński prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ELDA” Zakład Naprawy Autocystern Edward Prósiński
Adres ul. Jasna 1
13-100 Nidzica
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-49/17
Data uprawnienia 2017-05-19
Opis

1. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

-   zbiorników do transportu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do transportu niektórych towarów niebezpiecznych  kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-   zbiorników do przewozu kolejowego towarów niebezpiecznych klasy 3 wg RID,

- elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania tych zbiorników,

 

2. do modernizacji i naprawy:

-  zbiorników transportowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE;

-   zbiorników do transportu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia
i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe Kolejnictwa „Transkol” Sp. z o.o.
Adres ul. Głogowska 14
63-400 Ostrów Wielkopolski
Nr uprawnienia TDT-M/N-41/17
Data uprawnienia 2017-05-15
Opis
 do modernizacji i naprawy:
- przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
- dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych 

Nazwa firmy Dominik Pater Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe STAR-SAN-DUO
Adres ul. Kanałowa 3c
27-200 Starachowice
Nr uprawnienia TDT-M/N-42/17
Data uprawnienia 2017-05-15
Opis

1.  do modernizacji i naprawy zbiorników transportowych do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR,

2.  do naprawy przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR,

 

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Krańcowa 4

27-200 Starachowice


Nazwa firmy Makrum Project Management Sp. z o.o.
Adres ul. Fordońska 40
85-719 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-40/17
Data uprawnienia 2017-05-11
Opis

do modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego oraz urządzeń transportu bliskiego: wywrotnic wagonów, ładowarek, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek, urządzeń wygarniających, przenośników taśmowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów, suwnic, żurawi i dźwigników,

w miejscach wykonywania działalności:                                                              

Makrum Project Management Sp. z o.o.

ul. Leśna 11-19

85-676 Bydgoszcz

 oraz

Makrum Project Management Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 30A

89-400 Sępólno Krajeńskie


Nazwa firmy ELDA Sp. z o.o.
Adres ul. Jasna 1
13-100 Nidzica
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-38/17
Data uprawnienia 2017-05-09
Opis

1. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

-   zbiorników do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych  kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania tych zbiorników,

 

2. do modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.

 


Nazwa firmy AUREX LPG Sp. z o.o.
Adres ul. Kościuszki 8
05-090 Raszyn
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-37/17
Data uprawnienia 2017-05-04
Opis

-wytwarzanie, naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 wg ADR,

-naprawa zbiorników cystern drogowych i kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-modernizacja zbiorników cystern drogowych i kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR wraz z wyposażeniem obsługowym, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE, nie powodująca zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagająca oceny zgodności wg dyrektywy 2010/35/WE,

-naprawa zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, kontenerów cystern wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych do towarów  niebezpiecznych,

-modernizacja zbiorników ciśnieniowych cystern drogowych wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, nie powodująca zmiany zasadniczych parametrów technicznych, przeznaczenia i/lub typu i nie wymagająca oceny zgodności wg dyrektywy 2010/35/WE

-wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych:

  -instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych do stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

  -instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern i cystern przenośnych,

  -instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych do towarów niebędących towarami niebezpiecznymi oraz elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami do podłączenia do odpowiednich króćców.

w miejscu wykonywania działalności:

AUREX LPG Sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 34

05-552 Kolonia Mrokowska


Nazwa firmy JUNJIN Polska Sp. z o.o.
Adres ul. Konecznego 6/33
31-216 Kraków
Nr uprawnienia TDT-N-36/17
Data uprawnienia 2017-04-24
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Żwirowa 40

32-050 Skawina


Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny