Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Spółka Akcyjna
Adres ul. Mrozowa 9
31-752 Kraków
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-60/20
Data uprawnienia 2020-09-07
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

- wywrotnic wagonów, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników i wyciągów skipowych,

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy Robert Hankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: P.H.U. „AUTOPOL” Robert Hankiewicz
Adres Ruda Lubieniecka 26A
87-860 Chodecz
Nr uprawnienia TDT-W-48/20
Data uprawnienia 2020-08-05
Opis
do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,  w zakresie maszyn do transportu i natrysku zaprawy z pneumatycznym transportem i natryskiem zaprawy

w miejscu wykonywania działalności: ul. Szosa Poznańska 29, 62-001 Golęczewo


Nazwa firmy „BUDMAR M.B.” Mariusz Brumirski
Adres ul. Główna 44, Bytonia
83-210 Zblewo
Nr uprawnienia TDT-N-49/20
Data uprawnienia 2020-08-04
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych


Nazwa firmy Michał Łączkowski „ŁĄCZKOWSKI” Pomiary i Automatyka
Adres ul. Św. Heleny 21
33-300 Nowy Sącz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-44/20
Data uprawnienia 2020-08-03
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy kolei linowych
i wyciągów narciarskich


Nazwa firmy RESIN Tadeusz Szarmach
Adres Równa 21
80-067 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-M/N-46/20
Data uprawnienia 2020-07-28
Opis

do modernizacji i naprawy:

- urządzeń technicznych do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

- urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładunkowych,

- maszyn służących do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu,

- przeciągarek pojazdów szynowych,

- dźwigów do transportu, osób lub ładunków, dźwigów budowlanych i dźwigów towarowych małych.

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Na Ostrowiu 15/20

80-873 Gdańsk


Nazwa firmy ZREM-BUD Sp. z o.o.
Adres ul. Koksownicza 1
42-523 Dąbrowa Górnicza
Nr uprawnienia TDT-M/N-43/20
Data uprawnienia 2020-07-27
Opis

do modernizacji i naprawy wywrotnic wagonów, suwnic, wciągników i wciągarek.


Nazwa firmy POMBET Ł. Dutkowski, J. Piszczek Spółka Jawna
Adres Masłomiąca, ul. Długa 57
32-091 Michałowice
Nr uprawnienia TDT-W-N-40/20
Data uprawnienia 2020-07-21
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania elementów rurociągów tych urządzeń


Nazwa firmy Jan Kajstura KONSERWACJA I NAPRWA URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH KOLSAM
Adres Ul. Bogedaina 25
43-200 Pszczyna
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-38/20
Data uprawnienia 2020-07-15
Opis

a)        do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

- specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego: żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych i dwudrogowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów na pojazdach kolejowych i dwudrogowych, układarek do układania torów, wypornic sieci, żurawi i korektorów położenia sieci trakcyjnej, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych, podnośników montażowych, podestów ruchomych i pomostów roboczych,

-   urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągarek i wciągników, żurawi, układnic, dźwigników (podnośników), systemów do parkowania samochodów z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym, podestów ruchomych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia w tym specjalizowanych, przeciągarek pojazdów szynowych,

 b)   do naprawy zbiorników ciśnieniowych,

 c)  do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych.

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Powstańców Śląskich 14

32-600 Oświęcim


Nazwa firmy ROMEX Sp. z o.o.
Adres ul. Mieszka I 13
75-124 Koszalin
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-36/20
Data uprawnienia 2020-07-10
Opis

a)    do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz
z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych  kl. 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1, i 8 wg ADR, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

b)   do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane, lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,

 c)  do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników DPPL wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 do 9 wg ADR,

d)  do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym:

-   portowych ramion przeładunkowych,

-   ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

-   ramion przeładunkowych do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i zaklasyfikowanych do I, II lub III kategorii, przeznaczonych do płynów zaliczonych do grupy 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dotyczącymi zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych,

-   urządzeń, w tym ramion przeładunkowych i elastycznych przewodów przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 32, zaprojektowanych i wytworzonych zgodnie z uznaną praktyką inżynierską, przeznaczonych do płynów zaliczonych do grupy 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dotyczącymi zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, tj.:

          • gazów o parametrach:     PS > 0,5 bara i DN > 32 i PS x DN ≤ 1000 barów;

          • cieczy o parametrach:     PS > 0,5 bara i DN ≤ 200       lub

0,5 bara < PS ≤ 10 barów i DN > 200      lub

PS > 10 barów i DN > 200 i PS x DN ≤ 5000 barów

-   przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania.


Nazwa firmy M&MR Trading Polska Sp. z o.o.
Adres ul. Hutnicza 25 DE
81-061 Gdynia
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-32/20
Data uprawnienia 2020-06-22
Opis

1.  do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

-   przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania,

w miejscu wykonywania działalności: M&MR Trading Polska Sp. z o.o., ul. Hutnicza 25 DE, 81-061 Gdynia,

2.  do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

-   przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania,

w miejscu wykonywania działalności: M&MR Trading Polska 
Sp. z o.o., ul. Poznańska 167, 62-006 Kobylnica. 


Nazwa firmy KRIO-SERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Krotoszyńska 146
63-430 Odolanów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-28/20
Data uprawnienia 2020-06-03
Opis

do modernizacji i naprawy:

-  wyposażenia konstrukcyjnego i obsługowego cystern (z wyłączeniem zbiorników) do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, z wyjątkiem wyposażenia konstrukcyjnego i obsługowego cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów,

 

w miejscach wykonywania działalności:

1. ul. Krotoszyńska 146, 63-430 Odolanów

2. ul. Krotoszyńska 148, 63-430 Odolanów


Nazwa firmy Irena Kleśta Wiesław Kleśta KOMPLEX PPOŻ BHP Spółka Cywilna
Adres Generalska 12
70-103 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-M/N-27/20
Data uprawnienia 2020-06-02
Opis

do modernizacji i naprawy zbiorników gaśnic znajdujących się na obszarze kolejowym, kolejowych pojazdach szynowych, bocznicach kolejowych, na statkach morskich i żeglugi śródlądowej, na pontonach, w dokach, na terenie portów i przystani morskich i żeglugi śródlądowej oraz zbiorników w agregatach proszkowych zamontowanych na stałe w gaśniczych pojazdach drogowych - z wyłączeniem zbiorników/agregatów gaśnic oznaczonych znakiem π.


Nazwa firmy TAURON Serwis Sp. z o.o.
Adres ul. Siemianowicka 60
40-301 Katowice
Nr uprawnienia TDT-M/N-13/20
Data uprawnienia 2020-03-05
Opis

do modernizacji i naprawy przeciągarek pojazdów szynowych

 w miejscach wykonywania działalności:

TAURON Serwis Sp. z o.o.

ul. Promienna 7

43-603 Jaworzno


Nazwa firmy Projprzem Makrum S.A.
Adres Pl. Kościeleckich
85-033 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-12/20
Data uprawnienia 2020-02-19
Opis

do modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego oraz urządzeń transportu bliskiego: wywrotnic wagonów, ładowarek, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek, urządzeń wygarniających, przenośników taśmowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów, suwnic, żurawi i dźwigników,

 w miejscach wykonywania działalności:

PROJPRZEM MAKRUM S.A.

ul. Raczkowskiego 8

85-862 Bydgoszcz

 oraz

 PROJPRZEM MAKRUM S.A.

ul. Szosa Kotomierska 35

86-010 Koronowo


Nazwa firmy Zabłocki Transport Jarosław Zabłocki
Adres Sadłogoszcz 8
88-192 Piechcin
Nr uprawnienia TDT-M/N-6/20
Data uprawnienia 2020-02-06
Opis

do modernizacji i naprawy cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych
z podwoziem drogowym, stanowiące nieodłączną część ramy lub umożliwiające transport multimodalny:

a) napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,

b) napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara,

c)  odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia (PS) i pojemności (V) jest większy niż 50 bar × dm3, a nadciśnienie (PS) większe niż 0,5 bara,

- stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu towarów niezaliczanych do towarów niebezpiecznych.


Nazwa firmy MHSB Robert Barszcz Usługi Spawalnicze
Adres Al. Piastów 4c/7
52-425 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-5/20
Data uprawnienia 2020-01-29
Opis

do modernizacji, naprawy oraz wytwarzania elementów urządzeń transportu bliskiego, w tym specjalistycznych urządzeń  transportu bliskiego, kotłów parowych i parowozowych, kolei linowych, wyciągów narciarskich, zjeżdżalni grawitacyjnych i narciarskich przenośników taśmowych.


Nazwa firmy PALMARK Marek Płończak Sp. k.
Adres ul. Fabryczna 2A
62-010 Pobiedziska
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-4/20
Data uprawnienia 2020-01-24
Opis

1.  do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-  zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-  instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

2.  do modernizacji i naprawy:

-  zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-  urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, schodów i chodników ruchomych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, suwnic, układnic magazynowych, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, dźwignic linotorowych, urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych, przeciągarek pojazdów szynowych, wyciągów statków, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszenia i regulacji sieci trakcyjnej, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, żurawi: stałych, samojezdnych, przewoźnych i przenośnych, żurawi kolejowych i na podwoziach kolejowych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych,

-  zbiorników cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

-  urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego,

-  urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

3.  do naprawy metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL)


Nazwa firmy „ATS” Rafał Roguski
Adres Opinogórska 7/9
04-039 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-3/20
Data uprawnienia 2020-01-20
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz  hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych


Nazwa firmy SOLIDARIS Sp. z o. o.
Adres ul. Kolejowa 23, Dzielawy
47-260 Polska Cerekiew
Nr uprawnienia TDT-M/N-71/19
Data uprawnienia 2019-12-17
Opis

do:

- modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem do przewozu towarów niebezpiecznych kl.: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern oznaczonych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

 

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Mostowa 30E

47-223 Kędzierzyn-Koźle


Nazwa firmy Michała Maciejewskiego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTECH
Adres ul. Machałowskiego 8
85-603 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-65/19
Data uprawnienia 2019-11-26
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyłączeniem klas 1 i 7,

- urządzeń, w tym ramion przeładunkowych do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i zaklasyfikowanych do I, II lub III kategorii, przeznaczonych do płynów zaliczonych do grupy 2,

 w miejscu wykonywania działalności:

Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA

Zakład Produkcyjny

Kobylniki 59

88-150 Kruszwica


Nazwa firmy Zenon Matuszewski, Mateusz Matuszewski ELBET s.c.
Adres Konieczno 3A
29-100 Włoszczowa
Nr uprawnienia TDT-N-62-19
Data uprawnienia 2019-11-13
Opis

do naprawy:

-   urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,

-   hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki "CARBOAUTOMATYKA" S.A.
Adres ul. Budowlanych 168
43-100 Tychy
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-60/19
Data uprawnienia 2019-10-17
Opis

do modernizacji i naprawy i wytwarzania elementów ładowarek, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek, wywrotnic wagonowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach

w miejscu wykonywania działalności:

Zakład Produkcyjny w Mikołowie

ul. Żwirki i Wigury 4

43-190 Mikołów


Nazwa firmy VITKOVICE MILMET S.A.
Adres ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 130
41-200 Sosnowiec
Nr uprawnienia TDT-W/N-49/19
Data uprawnienia 2019-09-04
Opis

wytwarzanie zbiorników typu CNG-1 do zasilana pojazdów samochodowych wg Regulaminu EKG ONZ 110

 


Nazwa firmy PKS CHEŁM-SERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Hutnicza 25
22-100 Chełm
Nr uprawnienia TDT-M/N-52/19
Data uprawnienia 2019-09-02
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją nr TDT.T22-5900-271/20 z dnia 24.08.2020 r. zmiana adresu
Opis

do modernizacji i naprawy cystern stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu materiałów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie  z dyrektywą 2014/68/UE


Nazwa firmy ELDA Sp. z o.o.
Adres ul. Jasna 1
13-100 Nidzica
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-54/19
Data uprawnienia 2019-09-02
Opis

1. do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR,
z wyłączeniem zbiorników do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych 
kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

 

2. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania tych zbiorników,

 

3.  do modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.

 


Nazwa firmy DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
Adres ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle
Nr uprawnienia TDT-N-50/19
Data uprawnienia 2019-08-29
Opis

do naprawy

- stalowych zbiorników cystern drogowych i wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1, 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- stalowych zbiorników cystern do przewozu materiałów nie będących niebezpiecznymi, które są napełniane, przewożone lub rozładowywane pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.


Nazwa firmy „NAFTOSERWIS” Sp. z o.o.
Adres ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-51/19
Data uprawnienia 2019-08-29
Zmiana uprawnienia decyzja ważna do dnia 09.04.2023 r.
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

 

 

w miejscach wykonywania działalności przez :

 

 

1. Zespół Serwisowy – Centrum

ul. Naftowa 1

95-040 Koluszki

 

2. Zespół Serwisowy - Północ

ul. Przemysłowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

 

3. Zespół Serwisowy - Południe

ul. Sienkiewicza 12

42-283 Boronów

 

4. Zespół Serwisowy – Wschód

21-540 Małaszewicze

 

5. Zespół Serwisowy – Zachód

62-093 Rejowiec Poznański

 


Nazwa firmy Artur Palmowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „BET-POMPA” Artur Palmowski
Adres Złotopolice 52B
09-142 Załuski
Nr uprawnienia TDT-M/N-42/19
Data uprawnienia 2019-08-27
Opis

do modernizacji i naprawy:

  -  urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,

 -  hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem, zamontowanych na pojazdach drogowych,

-   cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane lub opróżniane, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar × dm3, a nadciśnienie jest większe niż 0,5 bara.

 


 


Nazwa firmy SAVI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Sp. k.
Adres ul. Wolności 20, Psary
51-180 Wroclaw
Nr uprawnienia TDT-N-45/19
Data uprawnienia 2019-08-01
Opis

Uprawnienie do naprawy:

a) zbiorników (butli) będących wyposażeniem aparatów oddechowych,

b) zbiorników wchodzących w skład gaśnic przenośnych i przewoźnych,

- na czynnik gaśniczy,

- na czynnik pędny,

c) innych zbiorników stanowiących wyposażenie urządzeń specjalnych lub będących urządzeniami specjalnymi, które nie są przedmiotami lub naczyniami ciśnieniowymi w rozumieniu umowy ADR.


Nazwa firmy UNITOR Stosik Sp. z o.o.
Adres Cieślin 15
88-100  Inowrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-44/19
Data uprawnienia 2019-07-30
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, przeciągarek pojazdów szynowych


Nazwa firmy ARGIS Sp. z o.o.
Adres ul. Tartaczna 7/9
26-600 Radom
Nr uprawnienia TDT-W-43/19
Data uprawnienia 2019-07-26
Zmiana uprawnienia Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-241/20 z dnia 03.08.2020 r. w zakresie ważności certyfikatu.
Opis

do wytwarzania uszczelnień gumowych w tym stosowanych w kolejowych pojazdach szynowych oraz cysternach wykorzystywanych w ruchu kolejowym.

 


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POMOT Sp. z o. o.
Adres ul. Słowiańska 2
74-500 Chojna
Nr uprawnienia TDT-W-38/19
Data uprawnienia 2019-07-09
Opis

do wytwarzania:

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 i 9 wg ADR,

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych kl. 3 i 9 wg ADR,

- zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar.


Nazwa firmy SINKOS Sp. z o.o.
Adres ul. Piotra i Pawła 45d
72-015 Police
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-39/19
Data uprawnienia 2019-07-09
Opis

- do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów ciekłych zapalnych,

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów trujących lub żrących,

- rurociągów przesyłowych do gazów i cieczy,

- urządzeń  do napełniania i opróżniania zbiorników  transportowych:

- portowych ramion przeładunkowych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

- instalacji i urządzeń, w tym ramion do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi,

 

- do modernizacji, naprawy:

- stałych i przenośnych zbiorników ciśnieniowych i elementów ciśnieniowych,

- rurociągów technologicznych do gazów i cieczy,

- rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem

 

 

 


Nazwa firmy Marcin Gryglas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SILOPET – GRYGLAS Marcin Gryglas
Adres ul. Nadwiślańska 36
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-35/19
Data uprawnienia 2019-06-17
Opis

Nazwa firmy Marcin Gryglas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SILOPET – GRYGLAS Marcin Gryglas
Adres ul. Nadwiślańska 36
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-35/19
Data uprawnienia 2019-06-17
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

  -  cystern do przewozu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

 -  urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,

 -  hydroakumulatorów stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,

 -  zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych ciśnieniem,

 w miejscu wykonywania działalności:

ul. Wiosenna 23a

05-152 Cybulice Małe


Nazwa firmy APATOR ELKOMTECH S.A.
Adres ul. Wołowa 2c
93-569  Łódź
Nr uprawnienia TDT-M/N-33/19
Data uprawnienia 2019-06-14
Opis

do modernizacji i naprawy części elektrycznej urządzeń transportu ciągłego i bliskiego podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu,

w miejscu wykonywania działalności:

   ul. Polna 148

    87-100 Toruń


Nazwa firmy Grzegorz Łużny, Zakład Elektromechaniczny, Naprawa Lokomotyw Spalinowych
Adres Al. Niepodległości 20
57-200 Ząbkowice Śląskie
Nr uprawnienia TDT-N-24/19
Data uprawnienia 2019-04-18
Opis

do naprawy zaworów bezpieczeństwa wchodzących w szczególności w skład instalacji układów pneumatycznych pojazdów szynowych i drogowych z wyłączeniem zaworów podlegających przepisom dyrektywy 2014/68/UE.


Nazwa firmy Stanisław Dropik Zakład Usługowo – Handlowy ELWIKO
Adres ul. Andrzeja Antosiewicza 1
71-642 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-M/N-23/19
Data uprawnienia 2019-04-17
Opis

do modernizacji i naprawy

- urządzeń transportu ciągłego: wyładowarek wagonów, wyładowarek okrętowych, wywrotnic wagonów, ładowarek w tym okrętowych, zwałowarek, przenośników taśmowych podwieszanych, podajników, przenośników, wyciągów skipowych, pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem,

 

- urządzeń transportu bliskiego: wciągarek i wciągników, suwnic, żurawi przenośnych, żurawi przewoźnych, żurawi stacjonarnych, żurawi samojezdnych, żurawi szynowych, żurawi na pojazdach kolejowych, żurawi kolejowych, żurawi pływających i pokładowych, wyciągów statków, dźwigników, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów i pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, podestów na pojazdach kolejowych, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych, dźwigów osobowych, dźwigów towarowych, dźwigów towarowych małych, schodów i chodników ruchomych, wózków jezdniowych.

 


Nazwa firmy „LOTOS SERWIS” Spółka z o.o.
Adres ul. Elbląska 135
80-718 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-4/19
Data uprawnienia 2019-01-18
Opis

1. wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

2. modernizacji i naprawy:

- przeciągarek wagonów,

3. naprawy:

- zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1 wg ADR, wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym, z wyłączeniem zbiorników i wyposażenia eksploatacyjnego zbiorników do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które są oznakowane znakiem π wg dyrektywy 2010/35/UE,

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

- dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL),

4. wytwarzania, modernizacji i naprawy:

     - rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN25, przeznaczonych do:

           a)  gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,

           b)  cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2 000 barów,

- zbiorniki bezciśnieniowe i zbiorniki o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalanych, których prężność pary w temperaturze 50⁰C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 61⁰C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów i zbiorników o pojemności nie większej niż 1 000 dm3. 


Nazwa firmy Stanisław Mysiak prowadzący działalność gospodarczą jako: Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe Mysiak
Adres ul. Macieja Rataja 5
20-270 Lublin
Nr uprawnienia TDT-M/N-1/19
Data uprawnienia 2019-01-03
Opis

modernizacja i naprawa:

-  cystern do przewozu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara

 - urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych i wytwarzania elementów tych urządzeń,

- hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem, zamontowanych na pojazdach drogowych

 

 


Nazwa firmy Biuro Handlowe RUDA Sp. z o.o. Sp. K.
Adres ul. Zegadłowicza 10
40-555 Katowice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-139/18
Data uprawnienia 2018-12-20
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- cystern drogowych wraz z osprzętem i wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych klas 5.1 wg ADR z wyłączeniem niektórych towarów klas 5.1 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- ruchomych jednostek do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU) 

w miejscu prowadzenia działalności: Oddział Produkcyjno-Remontowy, ul. Strefowa 8, 59-101 Polkowice


Nazwa firmy ZAKLAD MECHANIKI SPECJALISTYCZNEJ ANDRZEJ MUCHA
Adres Wola Rebkowska ul. Przemyslowa 54/7
08-400 Garwolin
Nr uprawnienia TDT-M/N-138/18
Data uprawnienia 2018-12-19
Zmiana uprawnienia Decyzja ważna do dnia 12.05.2019 r.
Opis

do naprawy i modernizacji - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3; 4.1; 5.1; 5.2; 6.1; 8 i 9 wg ADR, - zbiorników cystern drogowych wraz z wyposazeniem obslugowym przeznaczonych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas: 3 i 6.2 wg ADR napelnianych podciśnieniowo, - zbiorników, w tym cystern do przewozu materialów niezaliczonych jako niebezpieczne wraz z wyposazeniem obslugowym, które są pod ciśnieniem napelniane, oprózniane lub przewozone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest wiekszy niz 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyzsze niz 0,5 bara, - przewodów elastycznych do rozladunku i zaladunku w/w zbiorników.


Nazwa firmy ZYGSZYM Sp. z o. o.
Adres Gnojnik 528
32-864 Gnojnik
Nr uprawnienia TDT-M/N-137/18
Data uprawnienia 2018-12-18
Opis

 

do modernizacji i naprawy:

- cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klas 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 oraz 9 wg ADR, z wyłączeniem cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klasy 5.1, 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

 

- cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3,
a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,

 

- urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.

 


Nazwa firmy Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
Adres Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-136/18
Data uprawnienia 2018-12-12
Zmiana uprawnienia Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-933/19 z dnia 22 stycznia 2019 r. w zakresie WPQR
Opis

uprawnienie:

1.do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

2.do modernizacji i napraw przeciągarek wagonów i wywrotnic wagonów.


Nazwa firmy BC-LDS Sp. z o.o.
Adres ul. Antoniego Hedy ps. Szary 23
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-135/18
Data uprawnienia 2018-12-10
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

-    cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy: 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do transportu niektórych towarów niebezpiecznych klas: 5.1, 6.1 i 8, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

do modernizacji i naprawy:

-    cystern drogowych do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-    cystern drogowych do przewozu materiałów nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem opróżniane, napełniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i objętości jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie wyższe niż 0,5 bara.


Nazwa firmy ORLEN Centrum Serwisowe Sp. z o.o.
Adres ul. Wrocławska 58
45-701 Opole
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-133/18
Data uprawnienia 2018-12-04
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy 

urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych

w miejscu prowadzenia działalności:

Oddział Płock

ul. W. Zglenickiego 42

09-411 Płock


Nazwa firmy Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.
Adres ul. S. Dubois 16
44-100 Gliwice
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-129/18
Data uprawnienia 2018-11-29
Opis

do wytwarzania, w tym wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy kolei linowych i wyciągów narciarskich oraz wytwarzania ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego

w miejscu prowadzenia działalności:

Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe S.A.

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów

ul. Dąbrowa Leśna 6

47-223 Kędzierzyn-Koźle


Nazwa firmy „LENA Wilków” Sp. z o.o.
Adres ul. Fabryczna 21, Nowy Kościół
59-540 Świerzawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-130/18
Data uprawnienia 2018-11-29
Opis

1. do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy oraz wytwarzania elementów:

- ruchomych jednostek do wytwarzania materiałów wybuchowych (MEMU) wraz
z wyposażeniem obsługowym przeznaczonych do wytwarzania materiałów wybuchowych i przewozu towarów niebezpiecznych,

-  dużych pojemników do przewozu luzem materiałów niebezpiecznych (DPPL) wraz
z wyposażeniem obsługowym, zgodnie z ADR/RID, wykonanych ze stali, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych,

-   kontenerów do przewozu luzem przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych z wyposażeniem obsługowym,

-  zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych klas: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9
z wyłączeniem cystern oznaczonych znakiem „π” zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-   kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych wraz z wyposażeniem obsługowym wg ADR/RID/ADN z wyłączeniem kontenerów cystern do transportu towarów niebezpiecznych klasy 2 oraz niektórych towarów niebezpiecznych klasy 6.1 i 8 oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

-   zaworów wentylacyjnych.

 

2.    do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy oraz wytwarzania elementów:

   -  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych przeznaczonych do przewozu towarów niebezpiecznych.

 


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WAR-NO” Sp. z o.o.
Adres ul. Ciepłownicza 26
31-587 Kraków
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-125/18
Data uprawnienia 2018-11-22
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń oraz wytwarzania elementów: wywrotnic wagonów, ładowarek, zwałowarek, przenośników


Nazwa firmy JFC Polska sp. z o.o.
Adres ul. Białostocka 1, Karpin
05-252 Dąbrówka
Nr uprawnienia TDT-W/N-124/18
Data uprawnienia 2018-11-22
Opis

do wytwarzania i naprawy dużych pojemników do przewozu luzem (DPPL) towarów niebezpiecznych ciekłych zapalnych, wykonanych z tworzyw sztucznych


Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny