Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Uprawnienia Uprawnienia zakładów krajowych

Uprawnienia zakładów krajowych

Nazwa firmy PRO-GAZ Sp.zo.o.
Adres Małowiejska 31/3
04-962 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-17/21
Data uprawnienia 2021-03-15
Opis

- do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów rurociągów przesyłowych i technologicznych do gazów i cieczy,

- do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych.


Nazwa firmy Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Zakład Remontów Mechanicznych Sp. z o.o.
Adres ul. Mrozowa 9
30-969 Kraków
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-16/21
Data uprawnienia 2021-03-11
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

1. specjalistycznych urządzeń transportu ciągłego służących do przemieszczania materiałów masowych lub jednostkowych w sposób ciągły, po określonym torze lub trasie, instalowanych w ciągach technologicznych baz przeładunkowych lub stanowiących wyposażenie innych stanowisk usytuowanych na terenie przeznaczonym dla prac przeładunkowych i innych czynności wchodzących w zakres obsługi transportu kolejowego i drogowego:

- wywrotnic wagonowych,

- zwałowarek,

- przenośników taśmowych podwieszanych,

- podajników,

- przenośników,

- wyciągów skipowych,

2. specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego, służących do przemieszczania ładunków w ograniczonym zasięgu, w pionie, w poziomie  lub pod kątem:

- przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach.

 

 

 


Nazwa firmy PALSERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Towarowa 11D
43-190 Mikołów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-14/21
Data uprawnienia 2021-03-11
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, wywrotnic wagonów, przenośników taśmowych podwieszanych, podajników, wyładowarek wagonów.


Nazwa firmy Worthington Industries Poland Sp.zo.o.
Adres Portowa 16B
76-200 Słupsk
Nr uprawnienia TDT-W/N-12/21
Data uprawnienia 2021-03-10
Opis

do wytwarzania zbiorników kompozytowych do sprężonego gazu ziemnego oraz zbiorników kompozytowych do sprężonego wodoru


Nazwa firmy Katarzyna Bilig, FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "COMPLEX"
Adres Majnusza 1
41-800 Zabrze
Nr uprawnienia TDT-N-11/21
Data uprawnienia 2021-03-02
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz dużych pojemników do przewozu luzem ( DPPL).


Nazwa firmy Tubes Engineering Sp. z o.o.
Adres ul. Bystra 15A
61-366 Poznań
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-10/21
Data uprawnienia 2021-02-23
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych,

-  przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania.

 

 


Nazwa firmy MW-SERWIS Wojciech Wiśniewski
Adres ul. Szosa Lubicka 170 lok. 49
87-100 Toruń
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-7/21
Data uprawnienia 2021-02-01
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji,  naprawy i wytwarzania elementów urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

w miejscu wykonywania działalności: Probostwo Dolne 13, 87-732 Lubanie


Nazwa firmy SILO-TECH Sp. z o.o.
Adres ul. Obrońców 36
26-600 Radom
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-2/21
Data uprawnienia 2021-01-29
Opis

1) w miejscu wykonywania działalności SILO-TECH Sp. z o. o., ul. Gdyńska 24,
26-600 Radom:

1.1.modernizacje układów wydawczych cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych  klasy 3 wg. ADR,

1.2.modernizacje i naprawy:

a)    zbiorników transportowych (cystern) wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym do przewozu materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR,

b)   cystern ciśnieniowych - zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny:

-     napełnianych lub opóźnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,
w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,

-     napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

-     odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia
i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych,

1.3.wytwarzanie, modernizacje i naprawy przewodów elastycznych stanowiących stałe wyposażenie zbiorników transportowych, służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych klasy 3 wg ADR oraz materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

 

2) w miejscu  wykonywania działalności SILO-TECH Sp. z o. o., Oddział w Choruli, ul. Kościelna 11, 47-316 Chorula:

2.1.modernizacje i naprawy cystern ciśnieniowych - zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych z podwoziem drogowym, stanowiących nieodłączną część ramy lub umożliwiających transport multimodalny:

-     napełnianych lub opóźnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,

-     napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

-     odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia
i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara,

stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu towarów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych.


Nazwa firmy REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.
Adres ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-1/21
Data uprawnienia 2021-01-13
Opis

- do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

      - rurociągów technologicznych,

      - rurociągów technologicznych do materiałów palnych,

      - rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących,

      - rurociągów LNG,

      - zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów ciekłych zapalnych,

      - zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów trujących lub żrących,

      - zbiorników magazynowych LNG,

- do modernizacji i naprawy zbiorników stałych ciśnieniowych.


Nazwa firmy KONREM MET Sp. z o.o.
Adres ul. Szydłowiecka 150B
26-502 Jastrząb
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-88/20
Data uprawnienia 2020-12-31
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

-    wywrotnic wagonów,

-    wyładowarek wagonów,

-    przenośników,

-    podajników,

-    przeciągarek pojazdów szynowych.

 

 

 


Nazwa firmy MMT IDEA Sp. z o.o. Sp. K.
Adres ul. Ks. Władysława Młyńskiego 37
83-110 Tczew
Nr uprawnienia TDT-M/N-85/20
Data uprawnienia 2020-12-07
Opis

do modernizacji, naprawy:

- suwnic, wciągników, wciągarek,

- żurawi,

- żurawi montowanych na pojazdach kolejowych,

- urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

- wózków jezdniowych podnośnikowych,

- podestów ruchomych,

- podestów ruchomych montowanych na pojazdach kolejowych

- dźwigników,

- urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych,

- układnic torów, wypornic, korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,

- wyciągów statków,

- przeciągarek pojazdów szynowych.

 


Nazwa firmy MASTMAX Sp. z o.o.
Adres ul. Dąbrowska 71
42-504 Będzin
Nr uprawnienia TDT-M/N-81/20
Data uprawnienia 2020-11-27
Opis

do modernizacji i naprawy:

- urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,

-  cystern ciśnieniowych napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych, stosowanych w ruchu drogowym  do przewozu towarów  nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych


Nazwa firmy UGASIMY.PL Sp. z o.o.
Adres ul. Gwiaździsta 66/13.B.04
53-413 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-M/N-77/20
Data uprawnienia 2020-11-19
Opis

do modernizacji, naprawy urządzeń transportu bliskiego i ciągłego w zakresie instalacji przeciwpożarowych stanowiących ich wyposażenie

 


Nazwa firmy Hutnicze Przedsiębiorstwo Remontowe Spółka Akcyjna
Adres ul. Mrozowa 9
31-752 Kraków
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-60/20
Data uprawnienia 2020-09-07
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

- wywrotnic wagonów, przenośników taśmowych podwieszonych, podajników, przenośników i wyciągów skipowych,

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Nazwa firmy Robert Hankiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: P.H.U. „AUTOPOL” Robert Hankiewicz
Adres Ruda Lubieniecka 26A
87-860 Chodecz
Nr uprawnienia TDT-W-48/20
Data uprawnienia 2020-08-05
Opis
do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,  w zakresie maszyn do transportu i natrysku zaprawy z pneumatycznym transportem i natryskiem zaprawy

w miejscu wykonywania działalności: ul. Szosa Poznańska 29, 62-001 Golęczewo


Nazwa firmy „BUDMAR M.B.” Mariusz Brumirski
Adres ul. Główna 44, Bytonia
83-210 Zblewo
Nr uprawnienia TDT-N-49/20
Data uprawnienia 2020-08-04
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych


Nazwa firmy Michał Łączkowski „ŁĄCZKOWSKI” Pomiary i Automatyka
Adres ul. Św. Heleny 21
33-300 Nowy Sącz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-44/20
Data uprawnienia 2020-08-03
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy kolei linowych
i wyciągów narciarskich


Nazwa firmy RESIN Tadeusz Szarmach
Adres Równa 21
80-067 Gdańsk
Nr uprawnienia TDT-M/N-46/20
Data uprawnienia 2020-07-28
Opis

do modernizacji i naprawy:

- urządzeń technicznych do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

- urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych przeładunkowych,

- maszyn służących do przemieszczania osób lub ładunków w ograniczonym zasięgu,

- przeciągarek pojazdów szynowych,

- dźwigów do transportu, osób lub ładunków, dźwigów budowlanych i dźwigów towarowych małych.

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Na Ostrowiu 15/20

80-873 Gdańsk


Nazwa firmy ZREM-BUD Sp. z o.o.
Adres ul. Koksownicza 1
42-523 Dąbrowa Górnicza
Nr uprawnienia TDT-M/N-43/20
Data uprawnienia 2020-07-27
Opis

do modernizacji i naprawy wywrotnic wagonów, suwnic, wciągników i wciągarek.


Nazwa firmy POMBET Ł. Dutkowski, J. Piszczek Spółka Jawna
Adres Masłomiąca, ul. Długa 57
32-091 Michałowice
Nr uprawnienia TDT-W-N-40/20
Data uprawnienia 2020-07-21
Opis

do naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania elementów rurociągów tych urządzeń


Nazwa firmy Jan Kajstura KONSERWACJA I NAPRWA URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH KOLSAM
Adres Ul. Bogedaina 25
43-200 Pszczyna
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-38/20
Data uprawnienia 2020-07-15
Opis

a)        do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów:

- specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego: żurawi kolejowych, żurawi na pojazdach kolejowych i dwudrogowych, dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych, podestów na pojazdach kolejowych i dwudrogowych, układarek do układania torów, wypornic sieci, żurawi i korektorów położenia sieci trakcyjnej, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych, podnośników montażowych, podestów ruchomych i pomostów roboczych,

-   urządzeń transportu bliskiego: suwnic, wciągarek i wciągników, żurawi, układnic, dźwigników (podnośników), systemów do parkowania samochodów z wyjątkiem dźwigników stanowiących wyposażenie pojazdów, dźwigników do pochylania stołów technologicznych i dźwigników przenośnych z napędem ręcznym, podestów ruchomych, wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia w tym specjalizowanych, przeciągarek pojazdów szynowych,

 b)   do naprawy zbiorników ciśnieniowych,

 c)  do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów kolei linowych, wyciągów narciarskich i zjeżdżalni grawitacyjnych.

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Powstańców Śląskich 14

32-600 Oświęcim


Nazwa firmy ROMEX Sp. z o.o.
Adres ul. Mieszka I 13
75-124 Koszalin
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-36/20
Data uprawnienia 2020-07-10
Opis

a)    do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz
z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych  kl. 3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1, i 8 wg ADR, które oznaczone są znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

b)   do modernizacji i naprawy zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane, lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar,

 c)  do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników DPPL wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 do 9 wg ADR,

d)  do wytwarzania, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym:

-   portowych ramion przeładunkowych,

-   ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

-   ramion przeładunkowych do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i zaklasyfikowanych do I, II lub III kategorii, przeznaczonych do płynów zaliczonych do grupy 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dotyczącymi zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych,

-   urządzeń, w tym ramion przeładunkowych i elastycznych przewodów przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 32, zaprojektowanych i wytworzonych zgodnie z uznaną praktyką inżynierską, przeznaczonych do płynów zaliczonych do grupy 2 zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 9 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dotyczącymi zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych, tj.:

          • gazów o parametrach:     PS > 0,5 bara i DN > 32 i PS x DN ≤ 1000 barów;

          • cieczy o parametrach:     PS > 0,5 bara i DN ≤ 200       lub

0,5 bara < PS ≤ 10 barów i DN > 200      lub

PS > 10 barów i DN > 200 i PS x DN ≤ 5000 barów

-   przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania.


Nazwa firmy M&MR Trading Polska Sp. z o.o.
Adres ul. Hutnicza 25 DE
81-061 Gdynia
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-32/20
Data uprawnienia 2020-06-22
Zmiana uprawnienia zmienione decyzją nr T.5900.3.2021.T3 z dnia 13.01.2021 r.
Opis

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

-  urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

-   przewodów elastycznych stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych oraz urządzeń do ich napełniania i opróżniania,

w miejscu wykonywania działalności: M&MR Trading Polska Sp. z o.o., ul. Krajowa 13, 62-025 Kostrzyn


Nazwa firmy KRIO-SERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Krotoszyńska 146
63-430 Odolanów
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-28/20
Data uprawnienia 2020-06-03
Opis

do modernizacji i naprawy:

-  wyposażenia konstrukcyjnego i obsługowego cystern (z wyłączeniem zbiorników) do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR, z wyjątkiem wyposażenia konstrukcyjnego i obsługowego cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz ich elementów,

 

w miejscach wykonywania działalności:

1. ul. Krotoszyńska 146, 63-430 Odolanów

2. ul. Krotoszyńska 148, 63-430 Odolanów


Nazwa firmy Irena Kleśta Wiesław Kleśta KOMPLEX PPOŻ BHP Spółka Cywilna
Adres Generalska 12
70-103 Szczecin
Nr uprawnienia TDT-M/N-27/20
Data uprawnienia 2020-06-02
Opis

do modernizacji i naprawy zbiorników gaśnic znajdujących się na obszarze kolejowym, kolejowych pojazdach szynowych, bocznicach kolejowych, na statkach morskich i żeglugi śródlądowej, na pontonach, w dokach, na terenie portów i przystani morskich i żeglugi śródlądowej oraz zbiorników w agregatach proszkowych zamontowanych na stałe w gaśniczych pojazdach drogowych - z wyłączeniem zbiorników/agregatów gaśnic oznaczonych znakiem π.


Nazwa firmy TAURON Serwis Sp. z o.o.
Adres ul. Siemianowicka 60
40-301 Katowice
Nr uprawnienia TDT-M/N-13/20
Data uprawnienia 2020-03-05
Opis

do modernizacji i naprawy przeciągarek pojazdów szynowych

 w miejscach wykonywania działalności:

TAURON Serwis Sp. z o.o.

ul. Promienna 7

43-603 Jaworzno


Nazwa firmy Projprzem Makrum S.A.
Adres Pl. Kościeleckich
85-033 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-12/20
Data uprawnienia 2020-02-19
Opis

do modernizacji i naprawy oraz wytwarzania elementów specjalistycznych urządzeń transportu bliskiego i ciągłego oraz urządzeń transportu bliskiego: wywrotnic wagonów, ładowarek, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek, urządzeń wygarniających, przenośników taśmowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów, suwnic, żurawi i dźwigników,

 w miejscach wykonywania działalności:

PROJPRZEM MAKRUM S.A.

ul. Raczkowskiego 8

85-862 Bydgoszcz

 oraz

 PROJPRZEM MAKRUM S.A.

ul. Szosa Kotomierska 35

86-010 Koronowo


Nazwa firmy Zabłocki Transport Jarosław Zabłocki
Adres Sadłogoszcz 8
88-192 Piechcin
Nr uprawnienia TDT-M/N-6/20
Data uprawnienia 2020-02-06
Opis

do modernizacji i naprawy cystern ciśnieniowych – zbiorników wraz z wyposażeniem obsługowym, konstrukcyjnym i osprzętem zabezpieczającym, trwale połączonych
z podwoziem drogowym, stanowiące nieodłączną część ramy lub umożliwiające transport multimodalny:

a) napełnianych lub opróżnianych ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara, w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich lub granulowanych), mieszanek paszowych,

b) napełnianych materiałami płynnymi i przewożących te materiały pod ciśnieniem (PS) wyższym niż 0,5 bara,

c)  odejmowalnych (zbiorniki kontenerowe), napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem, dla których iloczyn nadciśnienia (PS) i pojemności (V) jest większy niż 50 bar × dm3, a nadciśnienie (PS) większe niż 0,5 bara,

- stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu towarów niezaliczanych do towarów niebezpiecznych.


Nazwa firmy MHSB Robert Barszcz Usługi Spawalnicze
Adres Al. Piastów 4c/7
52-425 Wrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-5/20
Data uprawnienia 2020-01-29
Opis

do modernizacji, naprawy oraz wytwarzania elementów urządzeń transportu bliskiego, w tym specjalistycznych urządzeń  transportu bliskiego, kotłów parowych i parowozowych, kolei linowych, wyciągów narciarskich, zjeżdżalni grawitacyjnych i narciarskich przenośników taśmowych.


Nazwa firmy PALMARK Marek Płończak Sp. k.
Adres ul. Fabryczna 2A
62-010 Pobiedziska
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-4/20
Data uprawnienia 2020-01-24
Opis

1.  do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy:

-  zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych napełnianych podciśnieniowo, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 5.1, 6.1 i 8, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-  instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

2.  do modernizacji i naprawy:

-  zbiorników cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 2 wg ADR, które nie są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/WE,

-  urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, schodów i chodników ruchomych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, suwnic, układnic magazynowych, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, dźwignic linotorowych, urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych, przeciągarek pojazdów szynowych, wyciągów statków, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszenia i regulacji sieci trakcyjnej, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych, żurawi: stałych, samojezdnych, przewoźnych i przenośnych, żurawi kolejowych i na podwoziach kolejowych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych,

-  zbiorników cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

-  urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego,

-  urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach przeładunkowych,

3.  do naprawy metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL)


Nazwa firmy „ATS” Rafał Roguski
Adres Opinogórska 7/9
04-039 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-M/N-3/20
Data uprawnienia 2020-01-20
Opis

do modernizacji i naprawy urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz  hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych


Nazwa firmy GAMON TRUCKS Sp. z o. o.
Adres ul. Sosnowa 5
44-203 Rybnik
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-1/20
Data uprawnienia 2020-01-02
Opis

do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych, wraz z osprzętem i wyposażeniem, do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych kl.: 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR napełnianych podciśnieniowo,

w miejscu wykonywania działalności:

Oddział w Konstantynowie Łódzkim

ul. Przemysłowa 5

95-050 Konstantynów Łódzki

 

 

 


Nazwa firmy SOLIDARIS Sp. z o. o.
Adres ul. Kolejowa 23, Dzielawy
47-260 Polska Cerekiew
Nr uprawnienia TDT-M/N-71/19
Data uprawnienia 2019-12-17
Opis

do:

- modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z osprzętem do przewozu towarów niebezpiecznych kl.: 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 6.1, 8 i 9 wg ADR, z wyłączeniem zbiorników cystern oznaczonych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- naprawy zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem eksploatacyjnym do przewozu towarów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone,

 

w miejscu wykonywania działalności:

ul. Mostowa 30E

47-223 Kędzierzyn-Koźle


Nazwa firmy Michała Maciejewskiego Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOTECH
Adres ul. Machałowskiego 8
85-603 Bydgoszcz
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-65/19
Data uprawnienia 2019-11-26
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

- urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyłączeniem klas 1 i 7,

- urządzeń, w tym ramion przeładunkowych do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i zaklasyfikowanych do I, II lub III kategorii, przeznaczonych do płynów zaliczonych do grupy 2,

 w miejscu wykonywania działalności:

Zakłady Tłuszczowe KRUSZWICA

Zakład Produkcyjny

Kobylniki 59

88-150 Kruszwica


Nazwa firmy Zenon Matuszewski, Mateusz Matuszewski ELBET s.c.
Adres Konieczno 3A
29-100 Włoszczowa
Nr uprawnienia TDT-N-62-19
Data uprawnienia 2019-11-13
Opis

do naprawy:

-   urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,

-   hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych.


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Kompletacji i Montażu Systemów Automatyki "CARBOAUTOMATYKA" S.A.
Adres ul. Budowlanych 168
43-100 Tychy
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-60/19
Data uprawnienia 2019-10-17
Opis

do modernizacji i naprawy i wytwarzania elementów ładowarek, zwałowarek, ładowarko-zwałowarek, wywrotnic wagonowych, przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach

w miejscu wykonywania działalności:

Zakład Produkcyjny w Mikołowie

ul. Żwirki i Wigury 4

43-190 Mikołów


Nazwa firmy VITKOVICE MILMET S.A.
Adres ul. Gen. Stefana Grota-Roweckiego 130
41-200 Sosnowiec
Nr uprawnienia TDT-W/N-49/19
Data uprawnienia 2019-09-04
Opis

wytwarzanie zbiorników typu CNG-1 do zasilana pojazdów samochodowych wg Regulaminu EKG ONZ 110

 


Nazwa firmy PKS CHEŁM-SERWIS Sp. z o.o.
Adres ul. Hutnicza 25
22-100 Chełm
Nr uprawnienia TDT-M/N-52/19
Data uprawnienia 2019-09-02
Zmiana uprawnienia Zmieniona decyzją nr TDT.T22-5900-271/20 z dnia 24.08.2020 r. zmiana adresu
Opis

do modernizacji i naprawy cystern stosowanych w ruchu drogowym, do przewozu materiałów niezaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych, opróżnianych lub przewożonych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem modernizacji, które skutkują zmianą podstawowych parametrów urządzenia i wymagają oceny zgodności zgodnie  z dyrektywą 2014/68/UE


Nazwa firmy ELDA Sp. z o.o.
Adres ul. Jasna 1
13-100 Nidzica
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-54/19
Data uprawnienia 2019-09-02
Opis

1. do wytwarzania, wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu drogowego towarów niebezpiecznych kl. 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR,
z wyłączeniem zbiorników do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych 
kl. 6.1 i 8 wg ADR, które podlegają oznakowaniu znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

 

2. do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy elastycznych przewodów stanowiących wyposażenie zbiorników transportowych lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania tych zbiorników,

 

3.  do modernizacji i naprawy zbiorników do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm³, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara.

 


Nazwa firmy DB Cargo Spedkol Sp. z o.o.
Adres ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn Koźle
Nr uprawnienia TDT-N-50/19
Data uprawnienia 2019-08-29
Opis

do naprawy

- stalowych zbiorników cystern drogowych i wagonów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych klasy 3, 4.1, 6.1, 6.2, 8 i 9 wg ADR/RID, z wyłączeniem cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych kl. 6.1, 8 wg ADR oznakowanych znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE,

- stalowych zbiorników cystern do przewozu materiałów nie będących niebezpiecznymi, które są napełniane, przewożone lub rozładowywane pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara.


Nazwa firmy „NAFTOSERWIS” Sp. z o.o.
Adres ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-51/19
Data uprawnienia 2019-08-29
Zmiana uprawnienia decyzja ważna do dnia 09.04.2023 r.
Opis

do wytwarzania poprzez montaż, modernizacji i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych,

 

 

w miejscach wykonywania działalności przez :

 

 

1. Zespół Serwisowy – Centrum

ul. Naftowa 1

95-040 Koluszki

 

2. Zespół Serwisowy - Północ

ul. Przemysłowa 1

86-060 Nowa Wieś Wielka

 

3. Zespół Serwisowy - Południe

ul. Sienkiewicza 12

42-283 Boronów

 

4. Zespół Serwisowy – Wschód

21-540 Małaszewicze

 

5. Zespół Serwisowy – Zachód

62-093 Rejowiec Poznański

 


Nazwa firmy Artur Palmowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „BET-POMPA” Artur Palmowski
Adres Złotopolice 52B
09-142 Załuski
Nr uprawnienia TDT-M/N-42/19
Data uprawnienia 2019-08-27
Opis

do modernizacji i naprawy:

  -  urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych,

 -  hydroakumulatorów i zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu pod ciśnieniem, zamontowanych na pojazdach drogowych,

-   cystern drogowych do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane lub opróżniane, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar × dm3, a nadciśnienie jest większe niż 0,5 bara.

 


 


Nazwa firmy SAVI TECHNOLOGIE Sp. z o.o. Sp. k.
Adres ul. Wolności 20, Psary
51-180 Wroclaw
Nr uprawnienia TDT-N-45/19
Data uprawnienia 2019-08-01
Opis

Uprawnienie do naprawy:

a) zbiorników (butli) będących wyposażeniem aparatów oddechowych,

b) zbiorników wchodzących w skład gaśnic przenośnych i przewoźnych,

- na czynnik gaśniczy,

- na czynnik pędny,

c) innych zbiorników stanowiących wyposażenie urządzeń specjalnych lub będących urządzeniami specjalnymi, które nie są przedmiotami lub naczyniami ciśnieniowymi w rozumieniu umowy ADR.


Nazwa firmy UNITOR Stosik Sp. z o.o.
Adres Cieślin 15
88-100  Inowrocław
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-44/19
Data uprawnienia 2019-07-30
Opis

do modernizacji, naprawy i wytwarzania elementów przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach, przeciągarek pojazdów szynowych


Nazwa firmy ARGIS Sp. z o.o.
Adres ul. Tartaczna 7/9
26-600 Radom
Nr uprawnienia TDT-W-43/19
Data uprawnienia 2019-07-26
Zmiana uprawnienia Zmieniono decyzją nr TDT.T22-5900-241/20 z dnia 03.08.2020 r. w zakresie ważności certyfikatu.
Opis

do wytwarzania uszczelnień gumowych w tym stosowanych w kolejowych pojazdach szynowych oraz cysternach wykorzystywanych w ruchu kolejowym.

 


Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne POMOT Sp. z o. o.
Adres ul. Słowiańska 2
74-500 Chojna
Nr uprawnienia TDT-W-38/19
Data uprawnienia 2019-07-09
Opis

do wytwarzania:

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3 i 9 wg ADR,

- zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych kl. 3 i 9 wg ADR,

- zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bar.


Nazwa firmy SINKOS Sp. z o.o.
Adres ul. Piotra i Pawła 45d
72-015 Police
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-39/19
Data uprawnienia 2019-07-09
Opis

- do wytwarzania, modernizacji i naprawy:

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów ciekłych zapalnych,

- zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania  materiałów trujących lub żrących,

- rurociągów przesyłowych do gazów i cieczy,

- urządzeń  do napełniania i opróżniania zbiorników  transportowych:

- portowych ramion przeładunkowych,

- instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,

- instalacji i urządzeń, w tym ramion do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi,

 

- do modernizacji, naprawy:

- stałych i przenośnych zbiorników ciśnieniowych i elementów ciśnieniowych,

- rurociągów technologicznych do gazów i cieczy,

- rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem

 

 

 


Nazwa firmy Marcin Gryglas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SILOPET – GRYGLAS Marcin Gryglas
Adres ul. Nadwiślańska 36
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-35/19
Data uprawnienia 2019-06-17
Opis

Nazwa firmy Marcin Gryglas prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: SILOPET – GRYGLAS Marcin Gryglas
Adres ul. Nadwiślańska 36
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Nr uprawnienia TDT-W/M/N-35/19
Data uprawnienia 2019-06-17
Opis

do wytwarzania w zakresie montażu, modernizacji i naprawy:

  -  cystern do przewozu materiałów sypkich nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara,

 -  urządzeń służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,

 -  hydroakumulatorów stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych,

 -  zbiorników ciśnieniowych stanowiących wyposażenie urządzeń do podawania płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych ciśnieniem,

 w miejscu wykonywania działalności:

ul. Wiosenna 23a

05-152 Cybulice Małe


Nazwa firmy APATOR ELKOMTECH S.A.
Adres ul. Wołowa 2c
93-569  Łódź
Nr uprawnienia TDT-M/N-33/19
Data uprawnienia 2019-06-14
Opis

do modernizacji i naprawy części elektrycznej urządzeń transportu ciągłego i bliskiego podlegających Transportowemu Dozorowi Technicznemu,

w miejscu wykonywania działalności:

   ul. Polna 148

    87-100 Toruń


Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny