Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
Spis treści
Historia
Geneza Dozoru Technicznego
Dozór Techniczny na Ziemiach Polskich
Utworzenie Polskiej Organizacji Dozoru Technicznego
Nadzór nad urządzeniami kolejowymi (Kotłami parowozowymi)
Dozór Techniczny w latach 1918-1939
Akta prawne regulujące działalność dozorową w latach 1918-1939
Dozór Techniczny po II Wojnie Światowej
Dozór Techniczny nad urządzeniami portowymi
Transportowy Dozór Techniczny
TDT Jednostka Certyfikująca TDT-CERT
TDT Jednostka Notyfikowana 1468
Transportowy Dozór Techniczy - Stacje Kontroli Pojazdów
Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego
Współpraca międzynarodowa i krajowa, popularyzacja zagadnień technicznych
Wszystkie strony

ROZWÓJ TECHNIKI

Wiek XVIII oraz XIX w historii ludzkości zapisał się wieloma wynalazkami technicznymi, mającymi poważne znaczenie w rozwoju techniki.

Lata 1780 – 1830 w Anglii, charakteryzujące się przemianami technicznymi, ekonomicznymi i społecznymi związanymi z powstawaniem wielkiego przemysłu określa się mianem rewolucji przemysłowej.

Rozwijający się przemysł oczekiwał coraz nowszych i wydajniejszych źródeł energii, a zasadniczym wynalazkiem, który wywołał gwałtowny postęp, był wynalazek i zastosowanie maszyny parowej o ruchu obrotowym, jako urządzenia przeznaczonego do napędu maszyn i urządzeń. Maszyny parowe były zasilane parą wytwarzaną w kotle parowym, w wyniku przemiany energii chemicznej spalania na energię mechaniczną, za pośrednictwem energii cieplnej.

Pierwsze maszyny parowe zasilane były parą z kotła parowego wybudowanego w 1782 roku przez szkockiego mechanika Jamesa Watta. Pierwszy kocioł był wykonany z wielu nitowanych kawałków, miał  kształt  kufra  i  wytwarzał  ciśnienie  nie  przekraczające  0,1 MPa (1 bar). Następnym, znaczącym wynalazkiem J. Watta był zbudowany w 1784 roku silnik parowy z odśrodkowym regulatorem prędkości obrotowej, nazwanym później regulatorem Watta.

Budowane od 1811 roku, tak zwane „kotły kalifornijskie” wytwarzały już ciśnienie 0,7 MPa, a kotły wodnorurkowe, budowane 14 lat później, wytwarzały ciśnienie 1 MPa.

Oceniając ówczesne konstrukcje stwierdzamy, że były projektowane i wytwarzane przez uzdolnionych samouków lub rzemieślników,  kierujących się głównie intuicją i dotychczasowym doświadczeniem, gdyż wiedza techniczna w tym zakresie nie była odpowiednio rozwinięta.

Konstrukcje kotłowe, w pierwszym okresie rozwoju były budowane z dostępnych wówczas materiałów tj. żelaza zgrzewnego lub zlewnego, miedzi, a nawet elementów żeliwnych, łączonych i doszczelnianych techniką nitowania. Technika ta była również stosowana w budowie zbiorników ciśnieniowych, których zastosowanie rozwijało się równolegle z kotłami parowymi.

Rozwijające się dynamicznie konstrukcje urządzeń kotłowych i zbiorników ciśnieniowych pomimo pozytywnego wpływu na rozwój techniki niosły ze sobą również negatywne efekty; materiały stosowane do budowy tych urządzeń, mające przypadkowe właściwości, prymitywna technologia wytwarzania oraz niski poziom kultury technicznej osób obsługujących i nadzorujących pracę tych urządzeń stwarzały potencjalne zagrożenia dla otoczenia i osób trzecich znajdujących się na terenie obiektów, w których były eksploatowane te urządzenia. Kotły parowe i zbiorniki ciśnieniowe, stanowiące magazyny energii, w sytuacjach krytycznych – uszkodzenia, awarie -  w wyniku rozprężenia się cieczy lub gazów znajdujących się pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego powodowały wybuch, wywołujący poważne zniszczenia w otoczeniu, ofiary śmiertelne i obrażenia ludzi. Dane statystyczne z obszaru  państw Związku Niemieckiego wykazały, że w latach 1877 do 1891, zarejestrowano 139 zdarzeń – wybuchów kotłów parowych, które pochłonęły 290 ofiar śmiertelnych. Wypada zaznaczyć, że w tych latach, w eksploatacji znajdowało się około 50 000 czynnych kotłów parowych. 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny