Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Współpraca na rzecz bezpieczeństwa transportu szynowego

24

maj

2019

Współpraca na rzecz bezpieczeństwa transportu szynowego

Transportowy Dozór Techniczny i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zadeklarowały wolę współpracy w zakresie działań ukierunkowanych na rozwój i wymianę wiedzy teoretycznej i praktycznej w dziedzinie transportu kolejowego.


 

List intencyjny w tej sprawie podpisali: ze strony PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Jerzy Materna, dyrektor Centrum Diagnostyki oraz jego zastępca Ireneusz Jasiński, a ze strony Transportowego Dozoru Technicznego Jan Urbanowicz, dyrektor TDT.

Współpraca obu jednostek ma dotyczyć w szczególności diagnostyki jako elementu utrzymania drogi kolejowej oraz badań jej elementów, w tym technik i technologii spajania elementów nawierzchni kolejowej, a także oceny zgodności obowiązkowej i dobrowolnej. Ważnymi obszarami współpracy są szeroko pojęte spawalnictwo i badania nieniszczące stalowych elementów nawierzchni kolejowej, wymiana doświadczeń w tym zakresie oraz wspólne przedsięwzięcia dotyczące organizacji i przeprowadzania szkoleń, egzaminów i certyfikacji. Obie strony porozumienia zakładają również możliwość poodejmowania wspólnych działań badawczych, promocyjnych i edukacyjnych.

Intencją partnerów porozumienia, które zostało podpisane 15 maja 2019 r., jest, by służyło ono pogłębianiu wiedzy w dziedzinie transportu kolejowego, niezbędnej do podnoszenia poziomu jego bezpieczeństwa i dalszego zrównoważonego rozwoju. 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny