Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Jednostka Inspekcyjna TDT Próbna ewakuacja kolei linowej na Jaworzynie Krynickiej

17

wrz

2018

Próbna ewakuacja kolei linowej na Jaworzynie Krynickiej


Pierwsze wspólne GOPR, TDT i Państwowej Straży Pożarnej warsztaty dotyczące przeprowadzania ewakuacji kolei linowych odbyły się na początku września w Krynicy-Zdroju.

W pierwszym dniu warsztatów, tj. w trakcie panelu teoretycznego, przez przedstawicieli Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Transportowego Dozoru Technicznego zostały omówione m.in.:

-       wymagania prawne w zakresie instrukcji ewakuacji kolei linowych,

-       wymagania prawne dotyczące zasad kontroli sprzętu ochrony osobistej przeznaczonego do ewakuacji osób z kolei w przypadku awaryjnego zatrzymania kolei linowej,

-       techniki asekuracji podczas prac na kratownicy kolei linowej,

-       sprzęt, wymagane szkolenia oraz plan postępowania w działaniach GOPR podczas awaryjnego zatrzymania kolei linowych,

-       problemy ewakuacji w miejscach z trudnym ukształtowaniu terenu,

-       kwestie prawidłowo wyszkolonej obsługi kolei – odpowiedni trening,

-       bezpieczeństwo przewozu dzieci na kolejach linowych,

-       zasady postępowania podczas ewakuacji kolei linowych.

Podczas panelu teoretycznego uczestnicy warsztatów wymieniali się też swoimi doświadczeniami związanymi z ewakuacją kolei linowych.

W drugim dniu warsztatów udział wzięli również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej (PSP), którzy przedstawili przygotowanie PSP do ewakuacji kolei linowych na przykładzie KW PSP w Krakowie i KM PSP w Nowym Sączu. Interesująco omówiono procedurę dysponowania sił i środków do zdarzeń związanych z awaryjnym zatrzymaniem kolei linowej dzięki systemowi komputerowemu SWD-PSP. Następnie wszyscy uczestnicy warsztatów udali się na teren kolei linowej Jaworzyna Krynicka, gdzie w sposób praktyczny została omówiona i przeprowadzona próbna ewakuacja kolei linowej.

                Przed przystąpieniem do próbnej ewakuacji kolei linowej przedstawiciele GOPR, PSP oraz kolei linowej w Jaworzynie Krynickiej zaprezentowali sprzęt do ewakuacji będący na ich wyposażeniu. Dodatkowo, przedstawiciel GOPR szczegółowo omówił wymagania dotyczące sprzętu wykorzystywanego do prowadzenia ewakuacji osób z kolei linowych. Podkreślano obowiązek przeprowadzania przez upoważniony personel kontroli sprzętu do ewakuacji będącego na wyposażeniu kolei linowych oraz dokumentów sporządzanych z przeprowadzonej kontroli, które będą weryfikowane przez inspektorów TDT przeprowadzających badania okresowe kolei linowych.

                W dalszej części warsztatów PSP i GOPR zaprezentowali różne techniki ewakuacji osób z kolei linowej krzesełkowej Jaworzyna Krynicka. Zgodnie z planem ewakuacji poszczególne odcinki kolei linowej wyznaczone pomiędzy podporami kolei zostały przydzielone poszczególnym jednostkom. W pierwszej kolejności strażacy z OSP zaprezentowali ewakuację 4 osób z wykorzystaniem 10-metrowych drabin, będących na wyposażaniu straży. Jak się okazuje, jest to jedna z najbardziej skutecznych metod, którą z powodzeniem można stosować do ewakuacji osób z kolei linowych. Główne ograniczenie tej metody jest związane z wysokością krzeseł nad powierzchnią gruntu, która w praktyce nie może przekraczać 8 metrów w przypadku drabiny 10-metrowej i 10 metrów w przypadku drabiny zastosowania rzadko występującej drabiny 14-metrowej. Następnie przedstawiciele PSP i GOPR na wyznaczonych odcinkach kolei linowej przeprowadzili ewakuację osób z wykorzystaniem różnych technik linowych. W tym miejscu należy podkreślić, że prowadzenie ewakuacji z wykorzystaniem technik linowych wymaga od ratowników prowadzących akcję dużych umiejętności z zakresu ratownictwa wysokościowego, jak również doświadczenia i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

                Pokazy zorganizowane przez PSP i GOPR związane z próbną ewakuacją osób z kolei linowej Jaworzyna Krynicka zostały przeprowadzona bardzo sprawnie, a wszystkie osoby (pozoranci) uczestniczące w próbnej ewakuacji w sposób bezpieczny zostały sprowadzone na ziemię.

Były to pierwsze tego typu wspólne warsztaty, w których uczestniczyli zarówno przedstawiciele, GOPR, PSP, jak i TDT. Zorganizowane warsztaty pokazały, jak bardzo ważne jest organizowanie podobnych spotkań, w trakcie których wszyscy uczestnicy mają możliwość wymiany nabytych doświadczeń oraz omówienia i wskazania problemów, na jakie napotkają w swojej codziennej pracy, związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa kolei linowych w Polsce. Warsztaty odbyły się w dniach 5-6 września 2018 r.

 ZOBACZ ZDJĘCIA

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny