Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Kodeks etyki

Osoba certyfikowana przez TDT:

- podejmuje wszelkie racjonalne kroki dla upewnienia się, że spełnia swoje zawodowe obowiązki obiektywnie oraz kompetentnie z zachowaniem bezpieczeństwa innych osób,

- aktualizuje swoje wiadomości z zakresu stosowanych metod badań nieniszczących w danym sektorze(ach),

- podaje prawdziwe i niewprowadzające w błąd informacje do celów certyfikacyjnych, nadzoru lub ponownej certyfikacji,

- informuje pracodawców lub klientów o zgłaszaniu uzasadnionych i powtarzających się niezgodności,

- może używać certyfikatu jedynie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i tylko w zakresie w nim opisanym,

- nie może świadomie używać i pozwalać na używanie certyfikatu lub jego części w sposób niezgodny z przeznaczeniem,

- nie powołuje się na system certyfikacji oraz nie używa certyfikatu w reklamach, katalogach itp. w sposób niewłaściwy lub mogący wprowadzić w błąd,

- jest zobowiązana do prowadzenia rejestru skarg na działalność zawodową objętą zakresem certyfikacji,

- nie może przyczyniać się do naruszania dobrej reputacji TDT,

- powinna działać zgodnie z zasadami certyfikacji.

Niestosowanie się do powyższych zasad może spowodować cofnięcie certyfikacji.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny