Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Systemy zarządzania

 
1 Nazwa organizacji "HORKA" Piotr Horka
Adres Trzemeszeńska 33
88-410 Gąsawa
Nr certyfikatu 3311 696 2019 Q
Data wazności 2022-01-24
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Naprawa i modernizacja zbiorników (cystern) do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne wraz z przygotowaniem do badań. Spawanie części oraz elementów konstrukcji.


2 Nazwa organizacji "HORKA" Piotr Horka
Adres Trzemeszeńska 33
88-410 Gąsawa
Nr certyfikatu 3311 697 2019 W
Data wazności 2022-01-24
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

Naprawa i modernizacja zbiorników (cystern) do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne wraz z przygotowaniem do badań. Spawanie części oraz elementów konstrukcji.


3 Nazwa organizacji "Naftoserwis" Sp. z o.o.
Adres ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
Nr certyfikatu 3311 744 2020 Q
Data wazności 2023-04-09
Norma ISO 9001:2015
Opis

- działalność usługowa w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących;
- działalność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych;
- działaność usługowa w zakresie czyszczenia zbiorników magazynowych z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu BLABO "non man entry";
- wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi;
- diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi;
- badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą;
- inwentaryzacja przestrzenna rurociągów;
- diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych;
- rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.

Oddziały

1.   Zespół Serwisowy - Wschód
      Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze     

2.   Zespół Serwisowy – Centrum
      ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki

3.   Zespół Serwisowy – Zachód
      62-093 Rejowiec Poznański

4.   Zespół Serwisowy – Południe
      ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów

5.   Zespół Serwisowy – Północ
      ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

6.  Pion Diagnostyki i Rozwoju
     ul. Kartuska 234E, 80-125 Gdańsk
     ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa


4 Nazwa organizacji "Naftoserwis" Sp. z o.o.
Adres ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
Nr certyfikatu 3311 746 2020 E
Data wazności 2023-04-09
Norma ISO 14001:2015
Opis

- działalność usługowa w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących;
- wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi;
- diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi;
- badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą;
- inwentaryzacja przestrzenna rurociągów;
- diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych;
- rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych. 

Oddziały

1.   Zespół Serwisowy - Wschód
      Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze     

2.   Zespół Serwisowy – Centrum
      ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki

3.   Zespół Serwisowy – Zachód
      62-093 Rejowiec Poznański

4.   Zespół Serwisowy – Południe
      ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów

5.   Zespół Serwisowy – Północ
      ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

6.  Pion Diagnostyki i Rozwoju
     ul. Kartuska 234E, 80-125 Gdańsk
     ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa


5 Nazwa organizacji "Naftoserwis" Sp. z o.o.
Adres ul. Finlandzka 10
03-903 Warszawa
Nr certyfikatu 3311 759 2020 H
Data wazności 2023-04-09
Norma ISO 45001:2018
Opis

-  działalność usługowa w zakresie: instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących;
- działalność usługowa w zakresie wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji rurociągów  przesyłowych i technologicznych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących;
-  wytwarzanie i montaż śluz nadawczo-odbiorczych dla celów realizacji diagnostyki tłokami inteligentnymi;
-  diagnostyka rurociągów przesyłowych tłokami inteligentnymi;
-  badanie stanu technicznego zbiorników i innych konstrukcji stalowych metodą nieniszczącą;
-  inwentaryzacja przestrzenna rurociągów;
-  diagnostyka ochrony katodowej rurociągów metodą tłoków inteligentnych;
-  rozmagnesowywanie rurociągów metodą tłoków inteligentnych.

Oddziały

1.   Zespół Serwisowy - Wschód
      Małaszewicze, 21-540 Małaszewicze       

2.   Zespół Serwisowy – Centrum
      ul. Naftowa 1, 95-040 Koluszki

3.   Zespół Serwisowy – Zachód
      62-093 Rejowiec Poznański

4.   Zespół Serwisowy – Południe
      ul. Sienkiewicza 12, 42-283 Boronów

5.   Zespół Serwisowy – Północ
      ul. Przemysłowa 1, 86-060 Nowa Wieś Wielka

6.   Pion Diagnostyki i Rozwoju
      ul. Kartuska 234E, 80-125 Gdańsk
      ul. Finlandzka 10, 03-903 Warszawa


6 Nazwa organizacji "PALMARK Marek Płończak" Spółka Komandytowa
Adres ul. Fabryczna 2 A
62-010 Pobiedziska
Nr certyfikatu 3311 601 2018 W
Data wazności 2021-09-25
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

1.    Naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów niebezpiecznych i materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.
2.    Naprawa i modernizacja urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, żurawi stałych, samojezdnych, przewoźnych i przenośnych żurami kolejowych i na podwoziach kolejowych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników  do podnoszenia osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, suwnic, układnic magazynowych, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, dźwignic liniotorowych, urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach  przeładunkowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych i przeciągarek pojazdów szynowych, przenośników okrężnych kabinowych i platformowych, przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych, wyciągników statków, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.
3.    Naprawa i modernizacja maszyn.
4.    Wytwarzanie, naprawa i modernizacja zabudów pojazdów specjalistycznych.
5.    Wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawy instalacji oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
6.    Naprawa i modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.
7.    Naprawa i modernizacja urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego.
8.    Naprawa i modernizacja urządzeń ciśnieniowych: rurociągi przesyłowe do materiałów palnych, rurociągi przesyłowe do materiałów trujących lub żrących, rurociągi technologiczne acetylenu o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym nie wyższym niż 0,5 bara, rurociągi technologiczne do materiałów palnych, rurociągi technologiczne do materiałów trujących lub żrących, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, zbiorniki stałe przeznaczone specjalnie dla rurociągów przesyłowych, zbiorniki stałe ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do magazynowania materiałów ciekłych trujących lub żrących.
9.    Naprawa metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL).
10. Ekspertyzy techniczne w zakresie badań połączeń spajanych metodą wizualną, penetracyjną oraz pomiarów grubości ścianek.
11. Budowa stanowisk tankowania pojazdów LPG i CNG.
12. Budowa przemysłowych instalacji technologicznych cieczy i gazów płynnych, trujących i żrących.


7 Nazwa organizacji "STARTER" Sp. z o. o. Sp. Komandytowa
Adres ul. Przemysłowa 13
35-105 Rzeszów
Nr certyfikatu 3311 709 2019 Q
Data wazności 2022-07-30
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

- naprawa cystern drogowych przewożących towary niebezpieczne klas: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE wraz z osprzętem zgodnie z ADR pod nadzorem TDT, z wyłączeniem procesów spawania,
- naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczanych do niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem procesów spawania,
- naprawa urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach samochodowych, z wyłączeniem procesów spawania,                                              
- wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawę przewodów elastycznych służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz sypkich rozładowywanych pod ciśnieniem – stanowiących wyposażenie cystern drogowych 


8 Nazwa organizacji ABS Bonifer Polska Sp. z o. o.
Adres ul. Robotnicza 16A
49-300 Brzeg
Nr certyfikatu 4941 661 2018 Q
Data wazności 2021-07-15
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Transport drogowy towarów niebezpiecznych.
Serwis pojazdów osobowych i ciężarowych.

Oddziały

ul. Wrocławska 11A
41-103 Siemianowice Śląskie


9 Nazwa organizacji ABS BONIFER POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Robotnicza 16A
49-300 Brzeg
Nr certyfikatu 4941 714 2019 E
Data wazności 2022-06-28
Norma PN-EN ISO 14001:2015-09
Opis

Transport drogowy towarów niebezpiecznych.
Serwis pojazdów osobowych i ciężarowych.

Oddziały

Oddział w Siemianowicach Śląskich
ul. Wrocławska 11A
41-103 Siemianowice Śląskie


10 Nazwa organizacji AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa
Nr certyfikatu 5210 758 2020 H
Data wazności 2023-09-29
Norma PN-ISO 45001:2018-06
Opis

Magazynowanie, napełnianie, dystrybucja i sprzedaż gazu skroplonego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych.

Oddziały

Rozlewnia Gazu Płynnego w Łodzi
ul. Dostawcza 3, 93-231 Łódź

Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy
66-340 Przytoczna

Rozlewnia Gazu Płynnego w Sławkowie
ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

Terminal Gazu Płynnego w Wólce Dobryńskiej
Wólka Dobryńska 159, 21-512 Zalesie


11 Nazwa organizacji AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa
Nr certyfikatu 5210 757 2020 Q
Data wazności 2023-09-29
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Magazynowanie, napełnianie, dystrybucja i sprzedaż gazu skroplonego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych.

Oddziały

Rozlewnia Gazu Płynnego w Łodzi
ul. Dostawcza 3, 93-231 Łódź

Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy
66-340 Przytoczna

Rozlewnia Gazu Płynnego w Sławkowie
ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

Terminal Gazu Płynnego w Wólce Dobryńskiej
Wólka Dobryńska 159, 21-512 Zalesie


12 Nazwa organizacji ARGIS Sp. z o.o.
Adres ul. Tartaczna 9
26-600 Radom
Nr certyfikatu 2219 741 2020 Q
Data wazności 2023-04-06
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Produkcja technicznych uszczelnień gumowych, w tym stosowanych w kolejowych pojazdach szynowych oraz w cysternach wykorzystywanych w ruchu kolejowym


13 Nazwa organizacji AUREX LPG Sp. z o.o.
Adres ul. Ogrodowa 34
05-552 Kolonia Mrokowska
Nr certyfikatu 3311 768 2020 Q
Data wazności 2023-12-05
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Wytwarzanie, modernizacje, naprawy:
a) zbiorników ciśnieniowych,  armatury - stosowanych przy transporcie, magazynowaniu i przesyłaniu materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących lub palnych, pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do:
-  gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par a także cieczy o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar)o więcej niż 0,05 MPa,
-  cieczy, o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze nie wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa;
b) zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność pary w temperaturze 500C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż 610C, z wyjątkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów o pojemności nie większej niż 1000 dm3;
c) urządzeń   do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, w tym:
-  instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania, w tym ramion przeładunkowych dla stałych, ciekłych i gazowych towarów niebezpiecznych,
-  instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania opakowań do gazów sprężonych, pojazdów baterii, wagonów baterii, cystern, cystern przenośnych, wieloelementowych kontenerów do gazu,
-  instalacji i urządzeń, w tym ramion przeładunkowych, do napełniania i opróżniania pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, zbiorników transportowych dla towarów niebędących towarami niebezpiecznymi zwanych dalej "urządzeniami NO", oraz elastycznych przewodów przeładunkowych, stanowiących stałe wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych, składające się z węży elastycznych z odpowiednimi końcówkami dla podłączenia do odpowiednich króćców;
d) zbiorników cystern drogowych, kontenerów cystern, wraz z wyposażeniem obsługowym, do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3,5.1, 6.1,8,9; wg ADR;
e) zbiorników ciśnieniowych stosowanych w ruchu drogowym, kontenerów cystern wraz z ich wyposażeniem obsługowym, do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie będących niebezpiecznymi.


14 Nazwa organizacji AUREX LPG Sp. z o.o.
Adres Ogrodowa 34
05-552 Kolonia Mrokowska
Nr certyfikatu 4221 769 2020 Q
Data wazności 2023-12-05
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Wytwarzanie, modernizacje, naprawy:
a) ciśnieniowych rurociągów i ich zespołów - stosowanych przy transporcie, magazynowaniu
i przesyłaniu materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących lub palnych, pod ciśnieniem wyższym niż 0,05 MPa i średnicy nominalnej większej niż DN 25, przeznaczonych do:
-  gazów, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod ciśnieniem, par a także cieczy
o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar)o więcej niż 0,05 MPa,
-  cieczy, o ciśnieniu pary w najwyższej dopuszczalnej temperaturze nie wyższym od normalnego ciśnienia atmosferycznego (1 013 mbar) o więcej niż 0,05 MPa,
b) rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów ustawy o dozorze technicznym, do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN25, wyprodukowane lub przebudowane po dniu 16 lipca 2002r., przeznaczone do;
- gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz tych cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara,
- cieczy, których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu DN jest większy niż 2000 barów. 

Oddziały

 


15 Nazwa organizacji AUREX LPG Sp. z o.o.
Adres Ogrodowa 34
05-552 Kolonia Mrokowska
Nr certyfikatu 3311 751 2020 W
Data wazności 2023-07-03
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

1. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych, kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych  kl. 2, 3 wg ADR.
2. Wytwarzanie, modernizacja, naprawa drogowych  cystern ciśnieniowych oraz kontenerów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych wg ADR.
3. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
4. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa:
- zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych stałych,
- rurociągów przesyłowych i technologicznych,
- instalacji paliwowych, instalacji  gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych, 
- armatury do instalacji paliwowych, instalacji  gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych.

Oddziały

 


16 Nazwa organizacji Bartholet Koleje Linowe Sp. z o.o.
Adres Wola Dalsza 369
37-100 Łańcut
Nr certyfikatu 4669 733 2020 Q
Data wazności 2023-01-13
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Handel elementami konstrukcji i wyposażenia kolei linowych i wyciągów narciarskich.  


17 Nazwa organizacji dBP Products Sp. z o.o.
Adres ul. Kamienista 4
63-900 Rawicz
Nr certyfikatu 3311 701 2019 Q
Data wazności 2022-04-07
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

1.  Projektowanie i wykonawstwo obudów, elementów dźwiękoizolacyjnych, konstrukcji stalowych.
2.  Naprawa, modernizacja oraz przygotowanie do badań pośrednich i okresowych cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR klasy 2,3.
3.  Naprawa i modernizacja cystern drogowych napełnianych i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, a w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),mieszanek paszowych.
4.   Wytwarzanie, modernizacja i naprawa instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników  transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników.


18 Nazwa organizacji dBP Products Sp. z o.o.
Adres ul. Kamienista 4
63-900 Rawicz
Nr certyfikatu 3311 702 2019 W
Data wazności 2022-04-07
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

1.  Projektowanie i wykonawstwo obudów, elementów dźwiękoizolacyjnych, konstrukcji stalowych.
2.  Naprawa, modernizacja oraz przygotowanie do badań pośrednich i okresowych cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR klasy 2,3.
3.  Naprawa i modernizacja cystern drogowych napełnianych i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, a w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),mieszanek paszowych.
4.   Wytwarzanie, modernizacja i naprawa instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników  transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników.


19 Nazwa organizacji DCR Sp. z o.o.
Adres Fabryczna 1
97-371 Wola Krzysztoporska
Nr certyfikatu 8129 730 2019 Q
Data wazności 2022-12-11
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Mycie, czyszczenie i badanie przenośnych zbiorników DPPL, beczek stalowych i plastikowych oraz handel nimi. Produkcja tworzyw sztucznych i handel nimi.


20 Nazwa organizacji Fabryka Narzędzi "GLOB" Sp. z o.o.
Adres ul. Sobieskiego 452
43-382 Bielsko-Biała
Nr certyfikatu 2511 765 2020 Q
Data wazności 2023-11-24
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Projektowanie, wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja, naprawa oraz wytwarzanie elementów dla podtrzymania stanu technicznego wyciągów narciarskich do przemieszczania osób oraz przenośników taśmowych o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym. Kontrola końcowa, badania konstrukcji stalowych i podzespołów wyciągów narciarskich do przemieszczania osób przenośników taśmowych o ruchu ciągłym do przemieszczania osób ze sprzętem narciarskim lub turystycznym oraz narzędzi do cięcia drewna i metalu. Naprawa elementów kolei linowych.


21 Nazwa organizacji Firma Produkcyjno-Handlowa "Brydex-B" J. Burzyński i Wspólnicy
Adres Kościuszki 161 B
34-123 Chocznia
Nr certyfikatu 2812 755 2020 Q
Data wazności 2023-06-13
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Projektowanie, produkcja, remonty i naprawy urządzeń hydraulicznych, pneumatycznych, dźwignic i urządzeń dźwigowych, kolei linowych i wyciągów narciarskich, akumulatorów hydraulicznych.


22 Nazwa organizacji Firma Prywatna "VEGA" Grzegorz Partyka
Adres I Dywizji Wojska Polskiego 110
84-230 Rumia
Nr certyfikatu 4532 738 2020 Q
Data wazności 2023-05-22
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Sprzedaż armatury i zabezpieczenia technicznego do przewozów i magazynowania materiałów niebezpiecznych oraz wytwarzanie przez montaż, naprawa i badania węży spustowych do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych 


23 Nazwa organizacji Grupa Azoty „KOLTAR" Sp. z o.o.
Adres ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Nr certyfikatu 3317 764 2020 Q
Data wazności 2023-11-24
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

siedziba Tarnów: naprawy bieżące wagonów towarowych, przeglądy okresowe wagonów towarowych, naprawy rewizyjne wagonów towarowych, naprawy stalowych i aluminiowych zbiorników wagonowych przewożących materiały niebezpieczne klas 2, 3, 4.1, 6.1, 8, 9 według RID Regulamin dla międzynarodowego przewozu koleją towarów niebezpiecznych, procedury ekspedycyjne związane z wysyłkami i przyjmowaniem przesyłek krajowych i zagranicznych, obsługa Centrów Biznesu Grupa Azoty S.A. w Tarnowie oraz rozrządzanie i składanie pociągów towarowych, prace manewrowe na terenie bocznicy kolejowej Grupa Azoty S.A. w Tarnowie.

oddział Puławy: naprawy bieżące wagonów towarowych, przeglądy okresowe wagonów towarowych; procedury ekspedycyjne związane z wysyłkami i przyjmowaniem przesyłek krajowych i zagranicznych, obsługa Centrów Biznesu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Puławy S.A. oraz rozrządzanie i składanie pociągów towarowych; prace manewrowe na terenie bocznicy kolejowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Puławy S.A.

 

oddział Kędzierzyn Koźle: naprawy bieżące wagonów towarowych, przeglądy okresowe wagonów towarowych; naprawy rewizyjne wagonów towarowych; naprawa stalowych i aluminiowych zbiorników wagonowych przewożących materiały niebezpieczne klasy 2, 3, 4.1, 6.1, 8, 9 według RID Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych; procedury ekspedycyjne związane z wysyłkami i przyjmowaniem przesyłek krajowych i zagranicznych, obsługa Centrów Biznesu Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. oraz rozrządzanie i składanie pociągów towarowych; prace manewrowe na terenie bocznicy kolejowej Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

 

oddział Police: naprawy bieżące wagonów towarowych, przeglądy okresowe wagonów towarowych; procedury ekspedycyjne związane z wysyłkami i przyjmowaniem przesyłek krajowych i zagranicznych, obsługa Centrów Biznesu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. oraz rozrządzanie i składanie pociągów towarowych; prace manewrowe na terenie bocznicy kolejowej Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.

Oddziały

1.  Oddział Kędzierzyn-Koźle
ul. Mostowa 30F
47-223 Kędzierzyn-Koźle

2.  Oddział w Puławach
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13
24-110 Puławy

3.  Oddział w Policach
ul. Kuźnicka 1
72-010 Police


24 Nazwa organizacji HAAR Polska Sp. z o.o.
Adres Olszanicka 38A
30-241 Kraków
Nr certyfikatu 4520 776 2021 Q
Data wazności 2024-01-24
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis
  1. Przygotowanie do badań okresowych i pośrednich cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3.
  2. Modernizacja i naprawa cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, poprzez naprawę i wymianę armatury oraz montaż systemów zabezpieczających przed przepełnieniem, systemów elektronicznego zabezpieczenia ładunków i systemów zabezpieczających mieszaniu produktów.
  3. Sprzedaż wyposażenia cystern paliwowych.

25 Nazwa organizacji IWMARK Marek Jankowski
Adres ul. Płocka 20, Cekanowo
09-472 Słupno
Nr certyfikatu 4690 705 2019 Q
Data wazności 2022-05-12
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Produkcja łożysk tocznych: przemysłowych, specjalnych, kolejowych i ogólnego zastosowania oraz techniki okołołożyskowej; obrót krajowy i zagraniczny łożyskami tocznymi: przemysłowymi, specjalnymi, kolejowymi i ogólnego zastosowania oraz techniką okołołożyskową; doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji i zastosowań łożysk tocznych.

Oddziały

42-500 Będzin
Koszelew 7/6


26 Nazwa organizacji Jan Zaręba Sp. z o.o.
Adres ul. Polna 11
62-095 Murowana Goślina
Nr certyfikatu 4520 742 2020 Q
Data wazności 2023-06-13
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

1.    Naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i naczep.
2.    Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym.
3.    Wytwarzanie konstrukcji spawanych.
4.    Badania, modernizacje, naprawy urządzeń służących do podawania pod cisnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.
5.   Badania, modernizacje i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych      


27 Nazwa organizacji Jan Zaręba Sp. z o.o.
Adres ul. Polna 11
62-095 Murowana Goślina
Nr certyfikatu 4520 710 2019 W
Data wazności 2022-08-04
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

1.   Naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i naczep.
2.   Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym.
3.   Wytwarzanie konstrukcji spawanych.
4.   Badania, modernizacje, naprawy urządzeń służących do podawania pod cisnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.
5.   Badania, modernizacje i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


28 Nazwa organizacji Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.
Adres ul. Czarny Potok 75
33-380 Krynica-Zdrój
Nr certyfikatu 4939 707 2019 Q
Data wazności 2022-05-12
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

usługi przewozowe osób koleją linową i wyciągami narciarskimi oraz obsługa i utrzymanie tras narciarskich


29 Nazwa organizacji Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.
Adres ul. Czarny Potok 75
33-380 Krynica-Zdrój
Nr certyfikatu 4939 706 2019 E
Data wazności 2022-05-12
Norma PN-EN ISO 14001:2015-09
Opis

usługi przewozowe osób koleją linową i wyciągami narciarskimi oraz obsługa i utrzymanie tras narciarskich


30 Nazwa organizacji Kolejowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne KOLMECH Sp. z o.o.
Adres ul. Dworcowa
47-244 Dziergowice
Nr certyfikatu 3317 713 2019 Q
Data wazności 2022-09-01
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Naprawa i modernizacje: wózków motorowych z rodziny WM-10, WMB-10, WM-15 oraz ich odmian, pociągów sieciowych, pojazdów pomiarowych, pojazdów dwudrogowych, przyczep do wózków motorowych, mikrobusów szynowych; sprzętów kolejowych typu odśnieżarki, zespoły odśnieżne, opryskiwacze, platformy oraz modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów takich jak: żurawie kolejowe, podnośniki, podesty, pomosty robocze, wypornice, nasuwarki i kolektory sieci trakcyjnej, wciągniki, wciągarki urządzeń dźwignicowych montowanych na taborze kolejowym, dźwigniki do podnoszenia taboru kolejowego; modernizacje wyciągów narciarskich, suwnic, żurawi, wciągarek, urządzeń dźwignicowych montowanych w pojazdach drogowych.


Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny