Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Systemy zarządzania

 
1 Nazwa organizacji "HORKA" Piotr Horka
Adres Trzemeszeńska 33
88-410 Gąsawa
Nr certyfikatu 3311 590 2018 Q
Data wazności 2019-01-24
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Naprawa i modernizacja zbiorników (cystern) do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne wraz z przygotowaniem do badań. Spawanie części oraz elementów konstrukcji.


2 Nazwa organizacji "HORKA" Piotr Horka
Adres Trzemeszeńska 33
88-410 Gąsawa
Nr certyfikatu 3311 591 2018 W
Data wazności 2019-01-24
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

Naprawa i modernizacja zbiorników (cystern) do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne wraz z przygotowaniem do badań. Spawanie części oraz elementów konstrukcji.


3 Nazwa organizacji "Naftoserwis" Sp. z o.o.
Adres Aleja Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
Nr certyfikatu 3311 496 2017 Q
Data wazności 2020-04-09
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i oprózniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujacych i żrących, a także wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących.     

Oddziały

1.   Centrum Serwisowe Wschód - Grupa Serwisowa Koluszki
      ul. Naftowa 1
      95-040 Koluszki
2.   Centrum Serwisowe Zachód - Grupa Serwisowa Nowa Wieś Wielka
      ul. Przemysłowa 1
      86-060 Nowa Wieś Wielka
3.   Centrum Serwisowe Południe - Grupa Serwisowa Boronów
      ul. Sienkiewicza 12
      42-283 Boronów
4.   Centrum Serwisowe Zachód - Grupa Serwisowa Rejowiec, k/Poznania
      62-085 Skoki
5.   Centrum Serwisowe Wschód - Grupa Serwisowa Emilianów, k/Warszawy
      05-205 Wola Rasztowska


4 Nazwa organizacji "Naftoserwis" Sp. z o.o.
Adres Aleja Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
Nr certyfikatu 3311 618 2018 E
Data wazności 2020-04-09
Norma PN-EN ISO 14001:2015-09
Opis

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i oprózniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujacych i żrących, a także wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących.     

Oddziały

1.   Centrum Serwisowe Wschód - Grupa Serwisowa Koluszki
      ul. Naftowa 1
      95-040 Koluszki
2.   Centrum Serwisowe Zachód - Grupa Serwisowa Nowa Wieś Wielka
      ul. Przemysłowa 1
      86-060 Nowa Wieś Wielka
3.   Centrum Serwisowe Południe - Grupa Serwisowa Boronów
      ul. Sienkiewicza 12
      42-283 Boronów
4.   Centrum Serwisowe Zachód - Grupa Serwisowa Rejowiec, k/Poznania
      62-085 Skoki
5.   Centrum Serwisowe Wschód - Grupa Serwisowa Emilianów, k/Warszawy
      05-205 Wola Rasztowska


5 Nazwa organizacji "Naftoserwis" Sp. z o.o.
Adres Aleja Stanów Zjednoczonych 53
04-028 Warszawa
Nr certyfikatu 3311 498 2017 H
Data wazności 2020-04-09
Norma PN-N-18001:2004
Opis

Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji maszyn ogólnego przeznaczenia, budowy, modernizacji, naprawy i konserwacji urządzeń do napełniania i oprózniania zbiorników transportowych, wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, trujacych i żrących, a także wytwarzania, modernizacji, naprawy i konserwacji rurociągów przesyłowych i technologicznych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących i żrących.     

Oddziały

1.   Centrum Serwisowe Wschód - Grupa Serwisowa Koluszki
      ul. Naftowa 1
      95-040 Koluszki
2.   Centrum Serwisowe Zachód - Grupa Serwisowa Nowa Wieś Wielka
      ul. Przemysłowa 1
      86-060 Nowa Wieś Wielka
3.   Centrum Serwisowe Południe - Grupa Serwisowa Boronów
      ul. Sienkiewicza 12
      42-283 Boronów
4.   Centrum Serwisowe Zachód - Grupa Serwisowa 
      Rejowiec, k/Poznania
      62-085 Skoki
5.   Centrum Serwisowe Wschód - Grupa Serwisowa Emilianów,
      k/Warszawy
      05-205 Wola Rasztowska


6 Nazwa organizacji "PALMARK Marek Płończak" Spółka Komandytowa
Adres ul. Fabryczna 2 A
62-010 Pobiedziska
Nr certyfikatu 3311 515 2017 W
Data wazności 2018-09-14
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

1.   Naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych z wyposażeniem do przewozu materiałów niebezpiecznych i materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.
2.   Naprawa i modernizacja urządzeń transportu bliskiego podestów ruchomych, żurawi stałych, samojezdnych, kolejowych przewoźnych i przenośnych, żurawi kolejowych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników  do podnoszenia osób niepełnosprawnych, układnic magazynowych, suwnic, wciągników, wciągarek, dźwigów z elementów/podzespołów, elementów dźwigów, elementów urządzeń dźwignicowych, dźwigów teatralnych, dźwignic liniotorowych, przeciągarek pojazdów szynowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych i wyciągów towarowych.
3.   Naprawa i modernizacja maszyn.
4.   Wytwarzanie, naprawa i modernizacja zabudów pojazdów specjalistycznych.
5.   Wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawy instalacji oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
6.   Naprawa i modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.
7.   Naprawa i modernizacja urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego.
8.   Naprawa i modernizacja urządzeń technicznych służących do przemieszczania kontenerów przy i na pracach przeładunkowych.
9.   Naprawa i modernizacja stałych zbiorników ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących, żrących i ciekłych zapalnych, rurociągów przesyłowych i technologicznych do gazów, rurociągów przesyłowych i technologicznych do cieczy.
10. Ekspertyzy techniczne w zakresie badań połączeń spajanych metodą wizualną, penetracyjną oraz pomiarów grubości ścianek.
11. Budowa stanowisk tankowania pojazdów LPG i CNG.
12. Budowa przemysłowych instalacji technologicznych gazów płynnych i cieczy niebezpiecznych.     


7 Nazwa organizacji "STARTER" Sp. z o. o. Sp. Komandytowa
Adres ul. Przemysłowa 13
35-105 Rzeszów
Nr certyfikatu 3311 546 2017 Q
Data wazności 2019-07-30
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

- naprawa cystern drogowych przewożących towary niebezpieczne klas: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE wraz z osprzętem zgodnie z ADR pod nadzorem TDT, z wyłączeniem procesów spawania,
- naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczanych do niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem procesów spawania,
- naprawa urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach samochodowych, z wyłączeniem procesów spawania,                                              
- wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawę przewodów elastycznych służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz sypkich rozładowywanych pod ciśnieniem – stanowiących wyposażenie cystern drogowych 


8 Nazwa organizacji ABS Bonifer Polska Sp. z o. o.
Adres ul. Robotnicza 16A
49-300 Brzeg
Nr certyfikatu 4941 613 2018 Q
Data wazności 2021-07-15
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Transport drogowy towarów niebezpiecznych oraz serwis pojazdów

Oddziały

ul. Wrocławska 11A
41-103 Siemianowice Śląskie

ul. Maciejkowicka 30,
41-503 Chorzów


9 Nazwa organizacji ABS BONIFER POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Robotnicza 16A
49-300 Brzeg
Nr certyfikatu 4941 612 2018 E
Data wazności 2019-06-28
Norma PN-EN ISO 14001:2015-09
Opis

transport drogowy towarów niebezpiecznych orazserwis pojazdów

Oddziały

ul. Wrocławska 11A
41-103 Siemianowice Śląskie

ul. Maciejkowicka 30
41-503 Chorzów


10 Nazwa organizacji Agencja Rozwoju Miasta S.A.
Adres ul. Lema 7
31-571 Kraków
Nr certyfikatu 6820 495 2017 Q
Data wazności 2020-03-31
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Udostępnienie hali widowiskowo-sportowej TAURON Arena na potrzeby wydarzenia.


11 Nazwa organizacji AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa
Nr certyfikatu 5210 555 2017 H
Data wazności 2020-09-29
Norma BS OHSAS 18001:2007
Opis

Magazynowanie, napełnianie, dystrybucja i sprzedaż gazu skroplonego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych.

Oddziały

Rozlewnia Gazu Płynnego w Łodzi
ul. Dostawcza 3, 93-231 Łódź

Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy
66-340 Przytoczna

Rozlewnia Gazu Płynnego w Sławkowie
ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

Rozlewnia Gazu Płynnego w Sąpolnie
Sąpolno 102 A, 77-332 Przechlewo

Terminal Gazu Płynnego w Wólce Dobryńskiej
Wólka Dobryńska 159, 21-512 Zalesie


12 Nazwa organizacji AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa
Nr certyfikatu 5210 553 2017 Q
Data wazności 2020-09-29
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

magazynowania, napełniania, dystrybucji i sprzedaży gazu skroplonego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych

Oddziały

Rozlewnia Gazu Płynnego w Łodzi
ul. Dostawcza 3, 93-231 Łódź

Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy
66-340 Przytoczna

Rozlewnia Gazu Płynnego w Sławkowie
ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

Rozlewnia Gazu Płynnego w Sąpolnie
Sąpolno 102 A, 77-332 Przechlewo

Terminal Gazu Płynnego w Wólce Dobryńskiej
Wólka Dobryńska 159, 21-512 Zalesie


13 Nazwa organizacji AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa
Nr certyfikatu 5210 554 2017 H
Data wazności 2020-09-29
Norma PN-N-18001:2004
Opis

Magazynowanie, napełnianie, dystrybucja i sprzedaż gazu skroplonego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych.

Oddziały

Rozlewnia Gazu Płynnego w Łodzi
ul. Dostawcza 3, 93-231 Łódź

Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy
66-340 Przytoczna

Rozlewnia Gazu Płynnego w Sławkowie
ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

Rozlewnia Gazu Płynnego w Sąpolnie
Sąpolno 102 A, 77-332 Przechlewo

Terminal Gazu Płynnego w Wólce Dobryńskiej
Wólka Dobryńska 159, 21-512 Zalesie


14 Nazwa organizacji ARGIS Sp. z o.o.
Adres ul. Tartaczna 7/9
26-600 Radom
Nr certyfikatu 2219 495 2017 Q
Data wazności 2020-04-06
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Produkcja technicznych uszczelnień gumowych, w tym stosowanych w kolejowych pojazdach szynowych oraz w cysternach wykorzystywanych w ruchu kolejowym


15 Nazwa organizacji AUREX LPG Sp. z o.o.
Adres Ogrodowa 34
05-552 Kolonia Mrokowska
Nr certyfikatu 3311 595 2018 Q
Data wazności 2020-12-05
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

1. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych, kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3 wg ADR.
2.  Wytwarzanie, modernizacja, naprawa drogowych cystern ciśnieniowych oraz kontenerów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych wg ADR.
3.  Wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
4.  Wytwarzanie, modernizacja i naprawa:
     - zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych stałych,
     - rurociągów przesyłowych i technologicznych,
     - instalacji paliwowych, instalacji gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych,
     - armatury do instalacji paliwowych, instalacji gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych;

Oddziały

 


16 Nazwa organizacji AUREX LPG Sp. z o.o.
Adres Ogrodowa 34
05-552 Kolonia Mrokowska
Nr certyfikatu 3311 594 2018 W
Data wazności 2020-07-03
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

1. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych, kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych  kl. 2, 3 wg ADR.
2. Wytwarzanie, modernizacja, naprawa drogowych  cystern ciśnieniowych oraz kontenerów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych wg ADR.
3. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
4. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa:
- zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych stałych,
- rurociągów przesyłowych i technologicznych,
- instalacji paliwowych, instalacji  gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych, 
- armatury do instalacji paliwowych, instalacji  gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych.

Oddziały

 


17 Nazwa organizacji Bartholet Koleje Linowe Sp. z o.o.
Adres Wola Dalsza 369
37-100 Łańcut
Nr certyfikatu 4669 578 2018 Q
Data wazności 2020-01-13
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Handel elementami konstrukcji i wyposażenia kolei linowych i wyciągów narciarskich.  


18 Nazwa organizacji BURG WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
Adres Rabowicka 4/5
62-020 Swarzędz
Nr certyfikatu 2529 433 2015 Q
Data wazności 2018-08-21
Norma PN-EN ISO 9001:2009
Opis

Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja, naprawa oraz przygotowanie do badań okresowych, pośrednich i doraźnych zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo wg ADR, naprawa zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.


19 Nazwa organizacji BURG WIELKOPOLSKA Sp. z o.o.
Adres Rabowicka 4/5
62-020 Swarzędz
Nr certyfikatu 2529 434 2015 W
Data wazności 2018-08-21
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

Modernizacja i naprawa zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo wg ADR, naprawa zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.


20 Nazwa organizacji COMETTO - Z. Ciszewski i W. Ciszewski S.J.
Adres Wolice 20/2
88-190 Barcin
Nr certyfikatu 4941 575 2018 Q
Data wazności 2021-02-08
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis
Transport krajowy i międzynarodowy.

21 Nazwa organizacji dBP Products Sp. z o.o.
Adres ul. Kamienista 4
63-900 Rawicz
Nr certyfikatu 3311 598 2018 Q
Data wazności 2019-04-07
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

1. Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji stalowych nie podlegających obowiązkowej ocenie zgodności , takich jak: elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń, obudowy i elementy dźwiękoizolacyjne oraz kontenery i zbiorniki technologiczne.
2. Naprawa, modernizacja oraz przygotowanie do badań pośrednich i okresowych cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR klasy 2,3.
3. Naprawa i modernizacja cystern drogowych napełnianych i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, a w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),mieszanek paszowych.
4. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników. 


22 Nazwa organizacji dBP Products Sp. z o.o.
Adres ul. Kamienista 4
63-900 Rawicz
Nr certyfikatu 3311 527 2017 W
Data wazności 2019-04-07
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

1.   Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji stalowych nie podlegających obowiązkowej ocenie zgodności , takich jak: elementy konstrukcyjne maszyn i urządzeń, obudowy i elementy dźwiękoizolacyjne oraz kontenery i zbiorniki technologiczne.
2.   Naprawa, modernizacja oraz przygotowanie do badań pośrednich i okresowych cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR klasy 2,3.
3.   Naprawa i modernizacja cystern drogowych napełnianych i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, a w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),mieszanek paszowych.
4.    Wytwarzanie, modernizacja i naprawa instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników. 


23 Nazwa organizacji DCR Sp. z o.o.
Adres Fabryczna 1
97-371 Wola Krzysztoporska
Nr certyfikatu 8129 579 2018 Q
Data wazności 2019-12-11
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Mycie, czyszczenie i badanie przenośnych zbiorników DPPL, beczek stalowych i plastikowych oraz handel nimi.


24 Nazwa organizacji Firma Handlowa IWMARK Marek Jankowski
Adres ul. Płocka 20, Cekanowo
09-472 Słubno
Nr certyfikatu 4690 530 2017 Q
Data wazności 2018-09-14
Norma PN-EN ISO 9001:2009
Opis

Obrót krajowy i zagraniczny łożyskami tocznymi: kolejowymi, przemysłowymi i ogólnego zastosowania oraz techniki okołołożyskowej. Doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji i zastosowań łożysk tocznych.

Oddziały

42-500 Będzin
Koszelew 7/6


25 Nazwa organizacji Firma Produkcyjno-Handlowa "Brydex-B" J. Burzyński i Wspólnicy
Adres Kościuszki 161 B
34-123 Chocznia
Nr certyfikatu 2812 611 2018 Q
Data wazności 2020-06-13
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Projektowanie, produkcja, remonty i naprawy urządzeń hydraulicznych, pneumatycznych, dźwignic i urządzeń dźwigowych, kolei linowych i wyciągów narciarskich, akumulatorów hydraulicznych.


26 Nazwa organizacji Gniotpol Trailers Sp. z o.o.
Adres ul. Stawowa 12
46-037 Kurznie
Nr certyfikatu 2920 547 2017 Q
Data wazności 2018-09-14
Norma PN-EN ISO 9001:2009
Opis

Produkcja przyczep ciężarowych i specjalistycznych, zabudowy samochodów ciężarowych i dostawczych

Oddziały

Zakład Produkcyjny Malnia
ul. Powstańców 8, 47-316 Malnia


27 Nazwa organizacji Grupa Azoty „KOLTAR" Sp. z o.o.
Adres ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Nr certyfikatu 3317 558 2017 Q
Data wazności 2020-11-24
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Naprawy bieżące i rewizyjne, przeglądy okresowe pojazdów kolejowych, w tym wagonów towarowych; naprawa stalowych i aluminiowych zbiorników wagonowych przewożących materiały niebezpieczne klasy 2, 3, 4.1, 6.1, 8, 9 według RID Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, procedury ekspedycyjne związane z wysyłkami i przyjmowaniem przesyłek krajowych i zagranicznych, obsługa Centrów Biznesu Grupy Azoty w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz rozrządzanie i składanie pociągów towarowych i prace manewrowe na terenie bocznicy Grupy Azoty w Tarnowie – Mościcach S.A.


28 Nazwa organizacji HAAR Polska Sp. z o.o.
Adres Olszanicka 38A
30-241 Kraków
Nr certyfikatu 4520 471 2018 Q
Data wazności 2021-01-24
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis
  1. Przygotowanie do badań okresowych i pośrednich cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3.
  2. Modernizacja i naprawa cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, poprzez naprawę i wymianę armatury oraz montaż systemów zabezpieczających przed przepełnieniem, systemów elektronicznego zabezpieczenia ładunków i systemów zabezpieczających mieszaniu produktów.
  3. Sprzedaż wyposażenia cystern paliwowych.

29 Nazwa organizacji Jan Zaręba Sp. z o.o.
Adres ul. Polna 11
62-095 Murowana Goślina
Nr certyfikatu 4520 543 2017 Q
Data wazności 2020-06-13
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

1.    Naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i naczep.
2.    Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym.
3.    Wytwarzanie konstrukcji spawanych.
4.    Badania, modernizacje, naprawy urządzeń służących do podawania pod cisnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.
5.   Badania, modernizacje i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych      


30 Nazwa organizacji Jan Zaręba Sp. z o.o.
Adres ul. Polna 11
62-095 Murowana Goślina
Nr certyfikatu 4520 544 2017 W
Data wazności 2019-08-04
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

1.   Naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i naczep.
2.   Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym.
3.   Wytwarzanie konstrukcji spawanych.
4.   Badania, modernizacje, naprawy urządzeń służących do podawania pod cisnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.
5.   Badania, modernizacje i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny