Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Systemy zarządzania

 
1 Nazwa organizacji "HORKA" Piotr Horka
Adres Trzemeszeńska 33
88-410 Gąsawa
Nr certyfikatu 3311 696 2019 Q
Data wazności 2022-01-24
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Naprawa i modernizacja zbiorników (cystern) do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne wraz z przygotowaniem do badań. Spawanie części oraz elementów konstrukcji.


2 Nazwa organizacji "HORKA" Piotr Horka
Adres Trzemeszeńska 33
88-410 Gąsawa
Nr certyfikatu 3311 697 2019 W
Data wazności 2022-01-24
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

Naprawa i modernizacja zbiorników (cystern) do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne wraz z przygotowaniem do badań. Spawanie części oraz elementów konstrukcji.


3 Nazwa organizacji "PALMARK Marek Płończak" Spółka Komandytowa
Adres ul. Fabryczna 2 A
62-010 Pobiedziska
Nr certyfikatu 3311 601 2018 W
Data wazności 2021-09-25
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

1.    Naprawa i modernizacja zbiorników cystern drogowych z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów niebezpiecznych i materiałów niezaliczanych jako niebezpieczne oraz cystern drogowych do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.
2.    Naprawa i modernizacja urządzeń transportu bliskiego: podestów ruchomych, żurawi stałych, samojezdnych, przewoźnych i przenośnych żurami kolejowych i na podwoziach kolejowych, dźwigników, wózków podnośnikowych jezdniowych, podnośników  do podnoszenia osób niepełnosprawnych, schodów i chodników ruchomych, dźwigów budowlanych, dźwigów teatralnych, suwnic, układnic magazynowych, wciągników, wciągarek, wyciągów towarowych, dźwignic liniotorowych, urządzeń do przemieszczania kontenerów przy pracach  przeładunkowych, urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podających ładunki w ciągach technologicznych i przeciągarek pojazdów szynowych, przenośników okrężnych kabinowych i platformowych, przenośników kabinowych i krzesełkowych o ruchu obrotowym przeznaczonych do celów rekreacyjno-rozrywkowych, wyciągników statków, układarek do układania torów, wypornic, żurawi i korektorów położenia służących do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej, pomostów ruchomych z zespołami napędowymi w przystaniach promowych.
3.    Naprawa i modernizacja maszyn.
4.    Wytwarzanie, naprawa i modernizacja zabudów pojazdów specjalistycznych.
5.    Wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawy instalacji oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
6.    Naprawa i modernizacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych.
7.    Naprawa i modernizacja urządzeń technicznych służących do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach drogowych oraz wytwarzania ich elementów do podtrzymania stanu technicznego.
8.    Naprawa i modernizacja urządzeń ciśnieniowych: rurociągi przesyłowe do materiałów palnych, rurociągi przesyłowe do materiałów trujących lub żrących, rurociągi technologiczne acetylenu o najwyższym ciśnieniu dopuszczalnym nie wyższym niż 0,5 bara, rurociągi technologiczne do materiałów palnych, rurociągi technologiczne do materiałów trujących lub żrących, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, zbiorniki stałe przeznaczone specjalnie dla rurociągów przesyłowych, zbiorniki stałe ciśnieniowe, zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do magazynowania materiałów ciekłych trujących lub żrących.
9.    Naprawa metalowych dużych pojemników do przewozu luzem towarów niebezpiecznych (DPPL).
10. Ekspertyzy techniczne w zakresie badań połączeń spajanych metodą wizualną, penetracyjną oraz pomiarów grubości ścianek.
11. Budowa stanowisk tankowania pojazdów LPG i CNG.
12. Budowa przemysłowych instalacji technologicznych cieczy i gazów płynnych, trujących i żrących.


4 Nazwa organizacji "STARTER" Sp. z o. o. Sp. Komandytowa
Adres ul. Przemysłowa 13
35-105 Rzeszów
Nr certyfikatu 3311 709 2019 Q
Data wazności 2022-07-30
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

- naprawa cystern drogowych przewożących towary niebezpieczne klas: 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8, 9 wg ADR z wyłączeniem zbiorników cystern do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych, które są oznaczone znakiem π zgodnie z dyrektywą 2010/35/UE wraz z osprzętem zgodnie z ADR pod nadzorem TDT, z wyłączeniem procesów spawania,
- naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych niezaliczanych do niebezpiecznych, napełnianych lub opróżnianych pod ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, z wyłączeniem procesów spawania,
- naprawa urządzeń do podawania pod ciśnieniem płynnego betonu, zamontowanych na pojazdach samochodowych, z wyłączeniem procesów spawania,                                              
- wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawę przewodów elastycznych służących do przeładunku materiałów niebezpiecznych oraz sypkich rozładowywanych pod ciśnieniem – stanowiących wyposażenie cystern drogowych 


5 Nazwa organizacji ABS Bonifer Polska Sp. z o. o.
Adres ul. Robotnicza 16A
49-300 Brzeg
Nr certyfikatu 4941 661 2018 Q
Data wazności 2021-07-15
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Transport drogowy towarów niebezpiecznych.
Serwis pojazdów osobowych i ciężarowych.

Oddziały

ul. Wrocławska 11A
41-103 Siemianowice Śląskie


6 Nazwa organizacji ABS BONIFER POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Robotnicza 16A
49-300 Brzeg
Nr certyfikatu 4941 714 2019 E
Data wazności 2022-06-28
Norma PN-EN ISO 14001:2015-09
Opis

Transport drogowy towarów niebezpiecznych.
Serwis pojazdów osobowych i ciężarowych.

Oddziały

Oddział w Siemianowicach Śląskich
ul. Wrocławska 11A
41-103 Siemianowice Śląskie


7 Nazwa organizacji AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa
Nr certyfikatu 5210 555 2017 H
Data wazności 2020-09-29
Norma BS OHSAS 18001:2007
Opis

Magazynowanie, napełnianie, dystrybucja i sprzedaż gazu skroplonego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych.

Oddziały

Rozlewnia Gazu Płynnego w Łodzi
ul. Dostawcza 3, 93-231 Łódź

Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy
66-340 Przytoczna

Rozlewnia Gazu Płynnego w Sławkowie
ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

Terminal Gazu Płynnego w Wólce Dobryńskiej
Wólka Dobryńska 159, 21-512 Zalesie


8 Nazwa organizacji AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa
Nr certyfikatu 5210 634 2018 Q
Data wazności 2020-09-29
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Magazynowanie, napełnianie, dystrybucja i sprzedaż gazu skroplonego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych.

Oddziały

Rozlewnia Gazu Płynnego w Łodzi
ul. Dostawcza 3, 93-231 Łódź

Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy
66-340 Przytoczna

Rozlewnia Gazu Płynnego w Sławkowie
ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

Terminal Gazu Płynnego w Wólce Dobryńskiej
Wólka Dobryńska 159, 21-512 Zalesie


9 Nazwa organizacji AMERIGAS POLSKA Sp. z o.o.
Adres ul. Modlińska 344
03-152 Warszawa
Nr certyfikatu 5210 554 2017 H
Data wazności 2020-09-29
Norma PN-N-18001:2004
Opis

Magazynowanie, napełnianie, dystrybucja i sprzedaż gazu skroplonego w butlach i zbiornikach ciśnieniowych.

Oddziały

Rozlewnia Gazu Płynnego w Łodzi
ul. Dostawcza 3, 93-231 Łódź

Rozlewnia Gazu Płynnego w Nowej Niedrzwicy
66-340 Przytoczna

Rozlewnia Gazu Płynnego w Sławkowie
ul. Groniec 1, 41-260 Sławków

Terminal Gazu Płynnego w Wólce Dobryńskiej
Wólka Dobryńska 159, 21-512 Zalesie


10 Nazwa organizacji AUREX LPG Sp. z o.o.
Adres ul. Ogrodowa 34
05-552 Kolonia Mrokowska
Nr certyfikatu 4221 639 2018 Q
Data wazności 2020-12-05
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Wytwarzanie, modernizacja i naprawa rurociągów przesyłowych i technologicznych.


11 Nazwa organizacji AUREX LPG Sp. z o.o.
Adres Ogrodowa 34
05-552 Kolonia Mrokowska
Nr certyfikatu 3311 638 2018 Q
Data wazności 2020-12-05
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

1. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych, kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3 wg ADR.
2.  Wytwarzanie, modernizacja, naprawa drogowych cystern ciśnieniowych oraz kontenerów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych wg ADR.
3.  Wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
4.  Wytwarzanie, modernizacja i naprawa:
     - zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych stałych,
     - instalacji paliwowych, instalacji gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych,
     - armatury do instalacji paliwowych, instalacji gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych;

Oddziały

 


12 Nazwa organizacji AUREX LPG Sp. z o.o.
Adres Ogrodowa 34
05-552 Kolonia Mrokowska
Nr certyfikatu 3311 594 2018 W
Data wazności 2020-07-03
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

1. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa cystern drogowych, kontenerów cystern do przewozu towarów niebezpiecznych  kl. 2, 3 wg ADR.
2. Wytwarzanie, modernizacja, naprawa drogowych  cystern ciśnieniowych oraz kontenerów cystern do przewozu materiałów nie zaliczonych do towarów niebezpiecznych wg ADR.
3. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.
4. Wytwarzanie, modernizacja i naprawa:
- zbiorników ciśnieniowych i bezciśnieniowych stałych,
- rurociągów przesyłowych i technologicznych,
- instalacji paliwowych, instalacji  gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych, 
- armatury do instalacji paliwowych, instalacji  gazowych oraz instalacji do innych produktów chemicznych.

Oddziały

 


13 Nazwa organizacji Bartholet Koleje Linowe Sp. z o.o.
Adres Wola Dalsza 369
37-100 Łańcut
Nr certyfikatu 4669 733 2020 Q
Data wazności 2023-01-13
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Handel elementami konstrukcji i wyposażenia kolei linowych i wyciągów narciarskich.  


14 Nazwa organizacji COMETTO - Z. Ciszewski i W. Ciszewski S.J.
Adres Wolice 20/2
88-190 Barcin
Nr certyfikatu 4941 647 2018 Q
Data wazności 2021-02-08
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis
Transport krajowy i międzynarodowy.

15 Nazwa organizacji dBP Products Sp. z o.o.
Adres ul. Kamienista 4
63-900 Rawicz
Nr certyfikatu 3311 701 2019 Q
Data wazności 2022-04-07
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

1.  Projektowanie i wykonawstwo obudów, elementów dźwiękoizolacyjnych, konstrukcji stalowych.
2.  Naprawa, modernizacja oraz przygotowanie do badań pośrednich i okresowych cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR klasy 2,3.
3.  Naprawa i modernizacja cystern drogowych napełnianych i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, a w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),mieszanek paszowych.
4.   Wytwarzanie, modernizacja i naprawa instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników  transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników.


16 Nazwa organizacji dBP Products Sp. z o.o.
Adres ul. Kamienista 4
63-900 Rawicz
Nr certyfikatu 3311 702 2019 W
Data wazności 2022-04-07
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

1.  Projektowanie i wykonawstwo obudów, elementów dźwiękoizolacyjnych, konstrukcji stalowych.
2.  Naprawa, modernizacja oraz przygotowanie do badań pośrednich i okresowych cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych wg ADR klasy 2,3.
3.  Naprawa i modernizacja cystern drogowych napełnianych i opróżnianych ciśnieniem wyższym niż 0,5 bara, a w szczególności do przewozu materiałów stałych (sypkich i granulowanych),mieszanek paszowych.
4.   Wytwarzanie, modernizacja i naprawa instalacji i urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników  transportowych oraz elastycznych przewodów przeładunkowych stanowiących wyposażenie cystern lub urządzeń i instalacji do napełniania i opróżniania zbiorników.


17 Nazwa organizacji DCR Sp. z o.o.
Adres Fabryczna 1
97-371 Wola Krzysztoporska
Nr certyfikatu 8129 730 2019 Q
Data wazności 2022-12-11
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Mycie, czyszczenie i badanie przenośnych zbiorników DPPL, beczek stalowych i plastikowych oraz handel nimi. Produkcja tworzyw sztucznych i handel nimi.


18 Nazwa organizacji Fabryka Narzędzi "GLOB" Sp. z o.o.
Adres ul. Sobieskiego 452
43-382 Bielsko-Biała
Nr certyfikatu 2511 637 2018 Q
Data wazności 2020-11-24
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Projektowanie, wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa wyciągów do przemieszczania osób oraz wytwarzanie ich elementów dla podtrzymania stanu technicznego; kontrola końcowa i  badania konstrukcji stalowych i podzespołów wyciągów do przemieszczania osób oraz narzędzi do cięcia drewna i metalu; naprawa elementów kolei linowych.


19 Nazwa organizacji Firma Produkcyjno-Handlowa "Brydex-B" J. Burzyński i Wspólnicy
Adres Kościuszki 161 B
34-123 Chocznia
Nr certyfikatu 2812 632 2018 Q
Data wazności 2020-06-13
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Projektowanie, produkcja, remonty i naprawy urządzeń hydraulicznych, pneumatycznych, dźwignic i urządzeń dźwigowych, kolei linowych i wyciągów narciarskich, akumulatorów hydraulicznych.


20 Nazwa organizacji Grupa Azoty „KOLTAR" Sp. z o.o.
Adres ul. E. Kwiatkowskiego 8
33-101 Tarnów
Nr certyfikatu 3317 635 2018 Q
Data wazności 2020-11-24
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Naprawy bieżące i rewizyjne, przeglądy okresowe pojazdów kolejowych, w tym wagonów towarowych; naprawa stalowych i aluminiowych zbiorników wagonowych przewożących materiały niebezpieczne klasy 2, 3, 4.1, 6.1, 8, 9 według RID Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych, procedury ekspedycyjne związane z wysyłkami i przyjmowaniem przesyłek krajowych i zagranicznych, obsługa Centrów Biznesu Grupy Azoty w Tarnowie – Mościcach S.A. oraz rozrządzanie i składanie pociągów towarowych i prace manewrowe na terenie bocznicy Grupy Azoty w Tarnowie – Mościcach S.A.


21 Nazwa organizacji HAAR Polska Sp. z o.o.
Adres Olszanicka 38A
30-241 Kraków
Nr certyfikatu 4520 644 2018 Q
Data wazności 2021-01-24
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis
  1. Przygotowanie do badań okresowych i pośrednich cystern drogowych do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 3.
  2. Modernizacja i naprawa cystern drogowych do przewozu materiałów niebezpiecznych kl. 3, poprzez naprawę i wymianę armatury oraz montaż systemów zabezpieczających przed przepełnieniem, systemów elektronicznego zabezpieczenia ładunków i systemów zabezpieczających mieszaniu produktów.
  3. Sprzedaż wyposażenia cystern paliwowych.

22 Nazwa organizacji IWMARK Marek Jankowski
Adres ul. Płocka 20, Cekanowo
09-472 Słupno
Nr certyfikatu 4690 705 2019 Q
Data wazności 2022-05-12
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Produkcja łożysk tocznych: przemysłowych, specjalnych, kolejowych i ogólnego zastosowania oraz techniki okołołożyskowej; obrót krajowy i zagraniczny łożyskami tocznymi: przemysłowymi, specjalnymi, kolejowymi i ogólnego zastosowania oraz techniką okołołożyskową; doradztwo techniczne w zakresie eksploatacji i zastosowań łożysk tocznych.

Oddziały

42-500 Będzin
Koszelew 7/6


23 Nazwa organizacji Jan Zaręba Sp. z o.o.
Adres ul. Polna 11
62-095 Murowana Goślina
Nr certyfikatu 4520 629 2018 Q
Data wazności 2020-06-13
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

1.    Naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i naczep.
2.    Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym.
3.    Wytwarzanie konstrukcji spawanych.
4.    Badania, modernizacje, naprawy urządzeń służących do podawania pod cisnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.
5.   Badania, modernizacje i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych      


24 Nazwa organizacji Jan Zaręba Sp. z o.o.
Adres ul. Polna 11
62-095 Murowana Goślina
Nr certyfikatu 4520 710 2019 W
Data wazności 2022-08-04
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

1.   Naprawa samochodów ciężarowych, przyczep i naczep.
2.   Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja i naprawa cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym.
3.   Wytwarzanie konstrukcji spawanych.
4.   Badania, modernizacje, naprawy urządzeń służących do podawania pod cisnieniem płynnego betonu zamontowanych na pojazdach drogowych.
5.   Badania, modernizacje i naprawy urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.


25 Nazwa organizacji Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.
Adres ul. Czarny Potok 75
33-380 Krynica-Zdrój
Nr certyfikatu 4939 707 2019 Q
Data wazności 2022-05-12
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

usługi przewozowe osób koleją linową i wyciągami narciarskimi oraz obsługa i utrzymanie tras narciarskich


26 Nazwa organizacji Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.
Adres ul. Czarny Potok 75
33-380 Krynica-Zdrój
Nr certyfikatu 4939 706 2019 E
Data wazności 2022-05-12
Norma PN-EN ISO 14001:2015-09
Opis

usługi przewozowe osób koleją linową i wyciągami narciarskimi oraz obsługa i utrzymanie tras narciarskich


27 Nazwa organizacji Kolejowe Przedsiębiorstwo Remontowo-Produkcyjne KOLMECH Sp. z o.o.
Adres ul. Dworcowa
47-244 Dziergowice
Nr certyfikatu 3317 713 2019 Q
Data wazności 2022-09-01
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Naprawa i modernizacje: wózków motorowych z rodziny WM-10, WMB-10, WM-15 oraz ich odmian, pociągów sieciowych, pojazdów pomiarowych, pojazdów dwudrogowych, przyczep do wózków motorowych, mikrobusów szynowych; sprzętów kolejowych typu odśnieżarki, zespoły odśnieżne, opryskiwacze, platformy oraz modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów takich jak: żurawie kolejowe, podnośniki, podesty, pomosty robocze, wypornice, nasuwarki i kolektory sieci trakcyjnej, wciągniki, wciągarki urządzeń dźwignicowych montowanych na taborze kolejowym, dźwigniki do podnoszenia taboru kolejowego; modernizacje wyciągów narciarskich, suwnic, żurawi, wciągarek, urządzeń dźwignicowych montowanych w pojazdach drogowych.


28 Nazwa organizacji LAG SERVICE POLSKA Sp. z o.o.
Adres Rabowicka 9A
62-020 Jasin
Nr certyfikatu 2529 624 2018 Q
Data wazności 2021-08-21
Norma PN-EN ISO 9001:2015-10
Opis

Wytwarzanie poprzez montaż, modernizacja, naprawa oraz przygotowanie do badań okresowych, pośrednich i doraźnych zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 i 9 wg ADR i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo wg ADR, naprawa zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.


29 Nazwa organizacji LAG SERVICE POLSKA Sp. z o.o.
Adres Rabowicka 9A
62-020 Jasin
Nr certyfikatu 2529 625 2018 W
Data wazności 2021-08-21
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

Modernizacja i naprawa zbiorników cystern drogowych wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu towarów niebezpiecznych kl. 2, 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8, 9 wg ADR i zbiorników cystern drogowych do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo wg ADR, naprawa zbiorników cystern do przewozu materiałów niezaliczonych jako niebezpieczne, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone.


30 Nazwa organizacji MOSTOSTAL ZABRZE REALIZACJE PRZEMYSŁOWE S.A.
Adres ul. Stanisława Dubois 16
44-100 Gliwice
Nr certyfikatu 2511 674 2018 W
Data wazności 2020-08-28
Norma PN-EN ISO 3834-2:2007
Opis

Koordynacja, nadzór i realizacja w generalnym wykonawstwie projektowania, wytwarzania, montażu, remontów, napraw, modernizacji, kontroli końcowej i badań stalowych konstrukcji budowlanych, kolei linowych i wyciągów narciarskich, obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej oraz urządzeń i instalacji przemysłowych.

Oddziały

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych i Rurociągów
ul. Dąbrowa Leśna 6, 47-223 Kędzierzyn-Koźle


Następne >>
 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny