Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Cofnięte certyfikaty

L.p.

Nazwa i adres organizacji

Nr certyfikatu

Dokument odniesienia

Data ważności

Zakres

1

PKP Cargo Wagon - Jaworzyna Śląska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 12
58-140  Jaworzyna Śląska

6 3317 296 2012 Q

PN-EN ISO 9001:2009

2015-10-08

Naprawa i utrzymanie wagonów towarowych.

2

PKP Cargo Wagon - Jaworzyna Śląska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 12
58-140  Jaworzyna Śląska

6 3317 297 2012 W

PN-EN ISO 3834-2:2007

2015-10-08

Naprawa i utrzymanie wagonów towarowych.

3

PKP Cargo Wagon - Jaworzyna Śląska Sp. z o.o.
ul. Powstańców 12
58-140  Jaworzyna Śląska

PLTDT 15085 CL1 2980 2012

PN-EN 15085-2:2007

2015-10-08

Naprawa i utrzymanie wagonów towarowych.

4

Track Tec Lipa Sp. z o.o.
Lipa, Leśna 24
37-470 Zaklików

3 1610 299 2012 Q

PN-EN ISO 9001:2009

2015-06-13

Impregnacja nawierzchni kolejowej drewnianej i produkcja tartaczna

5

PKP CARGO WAGON KRAKÓW Sp. z o.o.
Półłanki 1
30-858 Kraków

3 33 17 315 2013 Q

PN-EN ISO 9001:2009

2016-05-21

 

a) Usługi utrzymania taboru kolejowego. Naprawa zespołów hamulcowych taboru kolejowego. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
b) Naprawa i modernizacja:
- zbiorników cystern wagonowych stalowych wraz z wyposażeniem obsługowym, w tym zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl.: 3, 8, 9 wg RID,
- zbiorników cystern wagonowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczanych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara;
c) Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów urządzeń transportu ciągłego i bliskiego:
- wyładowarek wagonów,
- przenośników taśmowych podwieszonych,
-podajników,
- przenośników,
- pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem,
- żurawi kolejowych,
- żurawi na pojazdach kolejowych,
- dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych,
- przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
- układarek do układania torów,
- pojazdów na pojazdach kolejowych,
- podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych.

6

PKP CARGO WAGON KRAKÓW Sp. z o.o.
Półłanki 1
30-858 Kraków

3 3317 316 2013 W

PN-EN ISO 3834-2:2007

2016-05-21

 

a) Usługi utrzymania taboru kolejowego. Naprawa zespołów hamulcowych taboru kolejowego. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego;
b) Naprawa i modernizacja:
- zbiorników cystern wagonowych stalowych wraz z wyposażeniem obsługowym, w tym zbiorników cystern do przewozu towarów niebezpiecznych kl.: 3, 8, 9 wg RID,
- zbiorników cystern wagonowych, kontenerów cystern wraz z wyposażeniem obsługowym do przewozu materiałów ciekłych, sypkich i granulowanych nie zaliczanych do niebezpiecznych, które są pod ciśnieniem napełniane, opróżniane lub przewożone, dla których iloczyn nadciśnienia i pojemności jest większy niż 50 bar x dm3, a nadciśnienie jest wyższe niż 0,5 bara;
c) Modernizacja, naprawa i wytwarzanie elementów urządzeń transportu ciągłego i bliskiego:
- wyładowarek wagonów,
- przenośników taśmowych podwieszonych,
-podajników,
- przenośników,
- pneumatycznych urządzeń transportowych dla materiałów masowych luzem,
- żurawi kolejowych,
- żurawi na pojazdach kolejowych,
- dźwigników do podnoszenia pojazdów kolejowych,
- przeciągarek do przemieszczania wagonów po torach,
- układarek do układania torów,
- pojazdów na pojazdach kolejowych,
- podnośników do podnoszenia osób niepełnosprawnych na pojazdach kolejowych.

7

WAGREM Sp. z o. o.
Al. Kolejowa 1
46-200 Kluczbork

4 3317 325 2013 Q

PN-EN ISO 9001:2009

2016-06-17

 

Naprawa i serwisowanie wagonów towarowych. Regeneracja i badanie podzespołów  wagonowych. Obróbka mechaniczna elementów metalowych.

8

 

LUCCHINI POLAND Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 8, 05-303 Mińsk Mazowiecki

 

1 45 114 2014 A PN-EN 13260+A1:2011 2019-06-25 zestaw napędowy wg rysunku 11000000410 Rev.
9

 

LUCCHINI POLAND Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 8, 05-303 Mińsk Mazowiecki

 

1 45 115 2014 PN-EN 13261+A1:2011 2019-06-25 oś napędowa wg rysunku 11000000416 Rev.0
10 LUCCHINI POLAND Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 8, 05-303 Mińsk Mazowiecki 1 45 116 2014 PN-EN 13261+A1:2011 2019-06-25 oś toczna wg rysunku 11000000417 Rev.0
11

 

LUCCHINI POLAND Sp. z o.o., ul. Dźwigowa 8, 05-303 Mińsk Mazowiecki

 

1 45 117 2014 PN-EN 13260+A1:2011 2019-06-25 zestaw toczny wg rysunku 11000000412 Rev.A
12

 

TRACK TEC LIPA Sp. z o.o., ul. Leśna 24, 37-470 Zaklików, Lipa 3

 

FPC 029 2014 PN-EN 14229: 2010 2017-06-17 słupy drewniane do linii napowietrznych
13

CST COVERS INDUSTRIES INC., North Loop 336 East 498, 77301 Conroe USA

1468-CPD-0004 PN-EN 1090-1+A1:2012 2021-07-19 aluminiowe kształtowniki konstrukcyjne bez zabezpieczenia lub z powłokami zabezpieczającymi przed korozją cięte na wymiar, spawane lub niespawane, kształtowane na gorąco i na zimno lub niekształtowane w tym: kształtowniki i profile walcowane na gorąco, na zimno lub inaczej produkowane w różnych kształtach (T, L, H, U, Z, I, ceowniki, kątowniki, profile wydrążone i rurowe), wyroby płaskie (płyty, arkusze, taśmy)
14

 

CARGO-WIPAGO W. Wienzek, E. Golla, P. Paluch, ul. Trzebińska 17, 32-065 Krzeszowice

 

3 55 014 2007 PN-EN 284:2006(U) 2012-01-15 Nadwozie wymienne klasy C typu C 745
15

 

Fabryka Maszyn Budowlanych i Lokomotyw BUMAR FABLOK S.A., ul. Fabryczna 16, 32-500 Chrzanów

 

3 45 018 2007 TDT-WT-UTK/01/06 2012-04-23 Uniwersalne stanowisko badania hamulca wagonu typu USBHW
16 VISTALEX S.A., ul. Parkowa 25, 51-616 Wrocław   6 1468-CPD-0003 PN-EN 1090+A1:2012 2021-07-0 stalowe słupy sieci trakcyjnej z kratą trójkątną - stalowe słupy sieci trakcyjnej mocowane na palach fundamentowych - stalowe słupy sieci trakcyjnej z dwuteowników szerokostopowych wraz z odciągami - stalowe słupy do mocowania ekranów akustycznych - maty i siatki zbrojeniowe dla budownictwa i górnictwa
17

IDS-BUD S.A.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

1 2529 372 2014 Q
1 4221 371 2014 Q
PN-EN ISO 9001:2009 2017-04-14

generalnej realizacji inwestycji pn. Budowa Terminala Naftowego w Gdańsku obejmującej:
1.wytwarzanie w zakresie montażu, modernizacji i naprawy zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów trujących i żrących, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych do magazynowania materiałów ciekłych i zapalnych, zbiorników stałych o osi pionowej i poziomej;
2.wytwarzanie, modernizację i naprawę rurociągów przesyłowych i technologicznych, w części stanowiącej urządzenia techniczne w rozumieniu przepisów o dozorze technicznym, podlegających dozorowi technicznemu sprawowanemu przez TDT, przeznaczonych do materiałów niebezpiecznych o właściwościach trujących, żrących i palnych pod nadciśnieniem wyższym niż 0,5 bara i średnicy nominalnej większej niż DN 25 przeznaczonych do: gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciśnieniem, par oraz cieczy, dla których nadciśnienie pary przy najwyższej dopuszczalnej temperaturze jest wyższe niż 0,5 bara, do cieczy, których nadciśnienie pary przy dopuszczalnej temperaturze jest niższe niż 0,5 bara i iloczyn nadciśnienia dopuszczalnego cieczy i średnicy nominalnej rurociągu jest większa niż 2000 barów;
3.wytwarzanie poprzez montaż, modernizację i naprawę urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

18 "WIMAD" Sp. J. Dutkiewicz Majkut Winiarski 6 43 104 2013 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku (Dz. U.06.40.275) załącznik nr 3 poz. 4 oraz TDT-WT-SKP/04/05 wyd. 1 2018-12-09 przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dmc do 3,5 t Hunter WA 330/430/440 + kamery HE421 Elite
19 ELSTER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
ul. Węgierska 148D
33-300 Nowy Sącz
3 2511 402 2014 W PN-EN ISO 3834-2:2007 2017-12-05 projektowanie, wytwarzanie, modernizacja, konserwacja oraz naprawa kolei linowych, wyciągów narciarskich i urządzeń sterujących; spawanie konstrukcji stalowych.
20 Zakład Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o.
ul.Błogosławionego Czesława 13
44-100 Gliwice
PL TDT 15085 CL1 023 0 2015 PN-EN 15085-2:2007 2018-03-01 Naprawa i modernizacja wagonów towarowych wszelkich typów.
21 Zakład Naprawy i Budowy Wagonów Sp. z o.o.
ul.Błogosławionego Czesława 13
44-100 Gliwice
4 25160 019 2015 WS PN-EN ISO 3834-2:2007 2018-03-01 Naprawa i modernizacja wagonów towarowych wszelkich typów.
22 Elmalgal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
43-190 Mikołów
ul. Kolejowa 2
3317 429 2015 Q PN-EN ISO 9001:2009 01.08.2018 galwaniczne cynkowanie i srebrzenie, malowanie proszkowe i mokre, obróbka plastyczna blach, wykonywanie konstrukcji stalowych, produkcja automatyki i rozdzielnic elektrycznych, wykonywanie napraw pojazdów szynowych i podzespołów kolejowych.
23 Elmalgal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
43-190 Mikołów
ul. Kolejowa 2
3317 430 2015 W PN-EN ISO 3834-2:2007 01.08.2018 galwaniczne cynkowanie i srebrzenie, malowanie proszkowe i mokre, obróbka plastyczna blach, wykonywanie konstrukcji stalowych, produkcja automatyki i rozdzielnic elektrycznych, wykonywanie napraw pojazdów szynowych i podzespołów kolejowych.
24 Elmalgal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
43-190 Mikołów
ul. Kolejowa 2
PL TDT/15085/CL1/035/0/201 PN-EN 15085-2:2007 01.08.2018 produkcja  nowych, przeróbka, naprawy lub remonty podzespołów pojazdów szynowych.
25 Elmalgal Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
43-190 Mikołów
ul. Kolejowa 2
1468-CPR-0003 EN 1090-1:2009+A1:2011   stalowe kształtowniki konstrukcyjne - gotowe wyroby stalowe - bez zabezpieczenia lub z powłokami zabezpieczającymi przed korozją, spawane lub niespawane, w tym: stalowe ramy, kratownice, przekroje przeznaczone do zastosowania w energetyce; klasa wykonania konstrukcji EXC2
26

Firma Handlowa IWMARK Marek Jankowski
09-472 Słupno
ul. Płocka 20, Cekanowo

(W TRAKCIE POSTĘPOWANIA ODWOŁAWCZEGO)

45 123 2015 PN-EN 12080+A1:2011 05.09.2020 łożyska typu: NU2232 MC4, NJ320MC4, NH320 MC4, NH322 MC4, NU330 MC4, NJ330 MC4, NU328 MC4, NUP417 MC4, NU424 MC4, NJ 426 MC4, 23232 MC3, NJ 120x240 MC4 (WJ 120x240 MC4) , NJP 120x240 MC4 (WJP 120x240 MC4), NJ 120x240 TNC4 (WJ 120x240 TNC4), NJP 120x240 TNC4 (WJP 120x240 TNC4), NJ 130x240 MC4 (WJ 130x240 MC4), NJP 130x240 MC4 (WJP 130x240 MC4), NJ 130x240 TNC4 (WJ 130x240 TNC4), NJP 130x240 TNC4 (WJP 130x240 TNC4), TBU 150x250x160, TBU 130x250, NJ 129x240 TNC4, NJP 129x240 TNC4, NJ 119x240 TNC4, NJP 119x240 TNC4, NJ 118x240 TNC4, NJP 118x240 TNC4, NJ 128x240 TNC4, NJP 128x240 TNC4
27 Automotive Testing Technologies GmbH 1 43 098 2013

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku (Dz. U.06.40.275) załącznik nr 3 poz. 1 oraz TDT-WT-SKP/01/05 wyd. 1

11.11.2018 urządzenia rolkowe serii ATT Arena L do kontroli działania hamulców
28 Automotive Testing Technologies GmbH 1 43 099 2013

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku (Dz. U.06.40.275) załącznik nr 3 poz. 6 oraz TDT-WT-SKP/06/05 wyd. 1

11.11.2018 urządzenie PULS R40 do kontroli skuteczności tłumienia zawieszenia pojazdu o dmc do 3,5 t
29 Robert Bosch Sp. z o.o.ul. Jutrzenki 10502-231 Warszawa 1 43 118 2014 Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 roku (Dz. U.06.40.275) załącznik nr 3 poz. 4; TDT-WT-SKP/04/05 26.08.2019 przyrząd do kontroli geometrii ustawienia kół i osi pojazdu o dmc do 3,5 t typu FWA 4435; 4430; 4415; 4410; 4330; 4310; 4335, 4435S1; 4430S1; 4415S1; 4410S1; 4330S1; 4310S1
30 VICTAULIC Polska Sp. z o.o.
66-530 Drezdenko
Niepodległości 8
45 124 2015 PRCw-00_5 2018-07-11 Odlew kotwy SB 3/3

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny