Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zamknij

Komunikat

w sprawie certyfikacji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania i nastawiaczy zgrzewania metali na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14732:2014

Więcej...
 

Komunikat

w sprawie certyfikacji personelu badań nieniszczących na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712:2012

Więcej...
 

Komunikat

w sprawie certyfikacji spawaczy na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2014

Więcej...
 
Zamknij

Komunikat

w sprawie certyfikacji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania i nastawiaczy zgrzewania metali na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14732:2014

Więcej...
 

Komunikat

w sprawie certyfikacji personelu badań nieniszczących na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712:2012

Więcej...
 

Komunikat

w sprawie certyfikacji spawaczy na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2014

Więcej...
 

Komunikat

Komunikat

w sprawie certyfikacji personelu badań nieniszczących na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712:2012

Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż rozpoczął przyjmowanie wniosków o certyfikację kompetencji personelu badań nieniszczących na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 97121:2012.

Wyznacza się okres przejściowy do dnia 1.10.2014 r., w którym będą przyjmowane wnioski o certyfikację/ponowną certyfikację kompetencji personelu badań nieniszczących zgodnie z normami PN-EN 473:2008, PN-EN ISO 9712:2005 i PN-EN ISO 9712:2012. Po tym terminie nie będą już przyjmowane wnioski o certyfikację/ponowną certyfikację kompetencji zgodnie z normami PN-EN 473:2008 i PN-EN ISO 9712:2005.

Procesy certyfikacji personelu badań nieniszczących rozpoczęte zgodnie z normami PN-EN 473:2008 i PN-EN ISO 9712:2005 przed dniem 1.10.2014 r. będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi wymaganiami. W przypadku zainteresowania przejściem na nowy standard wymaga się złożenia nowego wniosku oraz poddania się procedurze certyfikacyjnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z normy PN-EN ISO 9712:2012.

Certyfikaty wydane przez TDT zgodnie z normami PN-EN 473:2008 i PN-EN ISO 9712:2005 pozostają ważne zgodnie z terminami ich ważności pod warunkiem przestrzegania zasad na jakich zostały one wydane.

Warunkiem ubiegania się o certyfikację w wyżej wymienionym obszarze jest spełnienie przez kandydata wymagań certyfikacyjnych zawartych w „Opisie procesu certyfikacji personelu badań nieniszczących” (akronim: OPCo-04) dostępnym na stronie internetowej TDT (http://www.tdt.pl/jednostka-certyfikujaca-tdt/programy-certyfikacji/osoby.html).

Wnioski o certyfikację należy składać na formularzu Fcp-01. Do wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik A wraz z wymaganymi dokumentami.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny