Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zamknij

Komunikat

w sprawie uprawniania spawaczy w zakresie dyrektywy 2014/68/EU oraz 2014/29/EU na zgodność
z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2017

Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż w normie PN-EN ISO 9606-1:2017, w załącznikach ZA i ZB, zostały zdefiniowane szczegółowe wymagania w zakresie uprawniania spawaczy w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/EU oraz dyrektywy 2014/29/EU.

 

Załącznik ZA odnosi się do dyrektywy 2014/68/UE i określa, że dla kategorii urządzeń II, III i IV można stosować nadzór tylko zgodnie z punktem 9.3 a) oraz 9.3 b), natomiast nadzór w oparciu o punkt 9.3 c) jest niedopuszczalny.

 

Załącznik ZB odnosi się do dyrektywy 2014/29/UE i określa, że dla prostych zbiorników ciśnieniowych nie dopuszcza się nadzoru przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z punktem 9.3 c)

 

Uprawnienia wydane przez Transportowy Dozór Techniczny zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1:2014 pozostają ważne zgodnie z terminami ich ważności pod warunkiem przestrzegania zasad, na jakich zostały one wydane.
 

Komunikat

w sprawie certyfikacji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania i nastawiaczy zgrzewania metali na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14732:2014

Więcej...
 

Komunikat

w sprawie certyfikacji personelu badań nieniszczących na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712:2012

Więcej...
 

Komunikat

w sprawie certyfikacji spawaczy na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2014

Więcej...
 
Zamknij

Komunikat

w sprawie uprawniania spawaczy w zakresie dyrektywy 2014/68/EU oraz 2014/29/EU na zgodność
z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2017

Transportowy Dozór Techniczny informuje, iż w normie PN-EN ISO 9606-1:2017, w załącznikach ZA i ZB, zostały zdefiniowane szczegółowe wymagania w zakresie uprawniania spawaczy w odniesieniu do dyrektywy 2014/68/EU oraz dyrektywy 2014/29/EU.

 

Załącznik ZA odnosi się do dyrektywy 2014/68/UE i określa, że dla kategorii urządzeń II, III i IV można stosować nadzór tylko zgodnie z punktem 9.3 a) oraz 9.3 b), natomiast nadzór w oparciu o punkt 9.3 c) jest niedopuszczalny.

 

Załącznik ZB odnosi się do dyrektywy 2014/29/UE i określa, że dla prostych zbiorników ciśnieniowych nie dopuszcza się nadzoru przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z punktem 9.3 c)

 

Uprawnienia wydane przez Transportowy Dozór Techniczny zgodnie z normą PN-EN ISO 9606-1:2014 pozostają ważne zgodnie z terminami ich ważności pod warunkiem przestrzegania zasad, na jakich zostały one wydane.
 

Komunikat

w sprawie certyfikacji operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego spawania i nastawiaczy zgrzewania metali na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 14732:2014

Więcej...
 

Komunikat

w sprawie certyfikacji personelu badań nieniszczących na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9712:2012

Więcej...
 

Komunikat

w sprawie certyfikacji spawaczy na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9606-1:2014

Więcej...
 
START Jednostka Certyfikująca TDT Kolejne spotkanie ECWRV w Polsce!

17

maj

2018

Kolejne spotkanie ECWRV w Polsce!

Transportowy Dozór Techniczny po raz drugi zorganizował spotkanie Europejskiego Komitetu ds. Spawania Pojazdów Szynowych (ECWRV) – tym razem w Krakowie. W trakcie tego spotkania Transportowy Dozór Techniczny otrzymał certyfikat potwierdzający stałe członkostwo TDT w ECWRV.

 

17. spotkanie Europejskiego Komitetu ds. Spawania Pojazdów Szynowych (ECVWRV) odbyło się w dniach 7-8 maja 2018 r. w Krakowie. Gospodarzem spotkania był Transportowy Dozór Techniczny. Uczestniczyli w nim przedstawiciele jednostek certyfikujących producentów (MCB) z krajów Unii Europejskiej oraz Szwajcarii i Turcji, a także zaproszeni goście z instytucji państwowych, świata nauki oraz biznesu, reprezentujący branżę spawalniczą z sektora kolejowego.

Spotkanie poprowadził przewodniczący ECWRV, profesor Steffen Keitel z SLV Halle. Tematem przewodnim posiedzenia była wymiana doświadczeń między uczestnikami z zakresu przeprowadzania ocen na zgodność z EN 15085-2. ECWRV dąży do zapewnienia bezpieczeństwa technicznego w Europie, m.in. poprzez szkolenia auditorów, aktywny udział w pracach normalizacyjnych, podnoszenie kompetencji auditorów czy też ujednolicenie zasad w zakresie przeprowadzanych ocen przez MCB.

W trakcie posiedzenia profesor Steffen Keitel przekazał na ręce Adama Pieńczuka, zastępcy kierownika Wydziału Certyfikacji i Oceny Zgodności TDT certyfikat potwierdzający stałe członkostwo Transportowego Dozoru Technicznego w ECWRV. Jest to kolejne potwierdzenie kwalifikacji TDT w obszarze przeprowadzania oceny na zgodność z EN 15085-2.

Warto przypomnieć, że Transportowy Dozór Techniczny, jako pierwsza jednostka certyfikująca w Polsce, już w maju 2016 r. uzyskał status członka ECWRV. Od dwóch lat przedsiębiorcy prowadzący swoją działalność w Polsce w obszarze spawania pojazdów szynowych i ich części składowych mają możliwość poprzez oceny TDT uznania np. przez EBA, bez konieczności dodatkowych ocen w tym zakresie oraz możliwość umieszczenia takiego podmiotu w Online-Register EN 15085.

Na zakończenie spotkania w Krakowie profesor Steffen Keitel wyraził uznanie za wkład Polski w prace komitetu i podziękował Transportowemu Dozorowi Technicznemu za profesjonalną organizację posiedzenia. Następne spotkanie ECWRV odbędzie się w listopadzie 2018 r. na Węgrzech. 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny