Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Homologacja Pojazdów KOMUNIKAT W SPRAWIE WAŻNOŚCI ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU WE W ODNIESIENIU DO EMISJI SPALIN z dnia 21 października 2015 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE WAŻNOŚCI ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU WE W ODNIESIENIU DO EMISJI SPALIN z dnia 21 października 2015 r.

 

 

W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu WE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

1. W przypadku pojazdów lekkich, M1, N1, oraz niektórych M2 i N2, tj. homologowanych w zakresie poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych na zgodność z Rozporządzeniem WE nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (z późniejszymi zmianami), obowiązuje:

 

Ostatnia data rejestracji

Litera w numerze homologacji*

31.08.2016

L

31.08.2016

M

31.08.2016

U

31.08.2016

V

31.08.2018

W

31.08.2019

X

31.08.2019

Y

31.08.2018

ZA

31.08.2019

ZB

31.08.2019

ZC

nie została określona

ZD

nie została określona

ZE

nie została określona

ZF

nie została określona

ZX

nie została określona

ZY

nie została określona

ZZ

* - oznaczenie znajdujące się w punkcie 47 lub 48 świadectwa zgodności typu WE pojazdu bądź świadectwa zgodności typu pojazdu

2. W przypadku pojazdów ciężkich M2, N2, M3 i N3, tj. homologowanych w zakresie poziomu emisji spalin i zanieczyszczeń gazowych na zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 20109 r. dotyczącym homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (z późniejszymi zmianami), obowiązuje:

 

Ostatnia data rejestracji

Litera w numerze homologacji*

31.08.2015 – dla pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie iskrowym

A

30.12.2016 – dla pojazdów wyposażonych w silniki o zapłonie samoczynnym

30.12.2016

B

nie została określona

C

* - oznaczenie znajdujące się w punkcie 47 lub 48 świadectwa zgodności typu WE pojazdu bądź świadectwa zgodności typu pojazdu”

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny