Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Homologacja Pojazdów KOMUNIKAT W SPRAWIE WAŻNOŚCI ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU WE W ODNIESIENIU DO EMISJI SPALIN z dnia 28 MARCA 2019 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE WAŻNOŚCI ŚWIADECTW HOMOLOGACJI TYPU WE W ODNIESIENIU DO EMISJI SPALIN z dnia 28 MARCA 2019 r.

W związku z koniecznością aktualizacji informacji na temat ważności świadectw homologacji typu WE pojazdów w odniesieniu do obowiązujących norm emisji spalin, Transportowy Dozór Techniczny informuje, że:

 


 

1. W przypadku pojazdów lekkich, M1, N1, oraz niektórych M2 i N2, tj. homologowanych w zakresie poziomu emisji zanieczyszczeń gazowych na zgodność z Rozporządzeniem WE nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie homologacji typu pojazdów silnikowych z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych (Euro 5 i Euro 6) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i utrzymania pojazdów (z późniejszymi zmianami), obowiązuje:

 

Ostatnia data rejestracji

Litera w numerze homologacji*

31.08.2019

X

31.08.2019

Y

31.08.2018

ZA

31.08.2019

ZB

31.08.2019

ZC

31.08.2018

ZD

31.08.2019

ZE

31.08.2019

ZF

31.08.2018

ZG

31.08.2019

ZH

31.08.2019

ZI

31.08.2018

ZJ

31.08.2019

ZK

31.08.2019

ZL

31.08.2019

ZX

31.08.2019

ZY

31.08.2019

ZZ

nie jest określona

PLN

31.08.2018

AA

31.08.2018

BA

31.08.2019

AB

31.08.2019

BB

31.08.2019

AC

31.08.2019

BC

31.08.2019

AD

31.08.2020

AE

31.08.2020

AF

31.08.2019

AG

31.08.2019

BG

31.08.2019

CG

31.12.2020

DG

31.08.2019

AH

31.08.2019

BH

31.12.2021

CH

31.08.2019

AI

31.08.2019

BI

31.12.2021

CI

31.08.2019

AJ

31.08.2020

AK

31.08.2020

AL

31.12.2020

AM

31.12.2021

AN

31.12.2021

AO

nie jest określona

AP

nie jest określona

AQ

nie jest określona

AR

 

* - oznaczenie znajdujące się w punkcie 47 lub 48 świadectwa zgodności typu WE pojazdu bądź świadectwa zgodności typu pojazdu

 

2. W przypadku pojazdów ciężkich M2, N2, M3 i N3, tj. homologowanych w zakresie poziomu emisji spalin i zanieczyszczeń gazowych na zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 595/2009 z dnia 18 czerwca 20109 r. dotyczącym homologacji typu pojazdów silnikowych i silników w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (Euro VI) oraz w sprawie dostępu do informacji dotyczących naprawy i obsługi technicznej pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i dyrektywę 2007/46/WE oraz uchylające dyrektywy 80/1269/EWG, 2005/55/WE i 2005/78/WE (z późniejszymi zmianami), obowiązuje:

 

Ostatnia data rejestracji

Litera w numerze homologacji*

31.08.2019

C

nie jest określona

D

 

* - oznaczenie znajdujące się w punkcie 47 lub 48 świadectwa zgodności typu WE pojazdu bądź świadectwa zgodności typu pojazdu”

 

 

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny