Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
START Homologacja Pojazdów Komunikat z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ważności decyzji o zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdów z końcowej partii produkcji

Komunikat z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ważności decyzji o zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdów z końcowej partii produkcji

W związku z licznymi pytaniami, dotyczącymi ważności wydanych w trybie art. 70o ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z  2018 r. poz. 1990) decyzji o zezwoleniu na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdów z końcowej partii produkcji, Transportowy Dozór Techniczny przedstawia wykaz obowiązujących decyzji wraz z terminami ich wygaśnięcia w zależności od stopnia kompletacji pojazdu.


 

Jednocześnie informujemy, iż poniższe zestawienie odnosi się do numerów decyzji, które zawarte są w Oświadczeniu o objęciu pojazdu zezwoleniem na dopuszczenie do ruchu drogowego pojazdu z końcowej partii produkcji, którego wzór został określony w Załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie sposobu ustalenia liczby pojazdów zaliczanych do końcowej partii produkcji oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. poz. 389).

 

Oznaczenie numeru decyzji

Data wygaśnięcia decyzji w zależności od stopnia kompletacji pojazdu

Pojazdy kompletne

Pojazdy skompletowane

TDT.??-???-KPP17-?????/1?

1 stycznia 2019 r.

1 lipca 2019 r.

TDT.??-???-KPP20-?????/1?

1 stycznia 2019 r.

1 lipca 2019 r.

TDT.??-???-KPP21-?????/1?

9 listopada 2018 r.

9 maja 2019 r.

TDT.??-???-KPP22-?????/1?

1 stycznia 2020 r.

1 lipca 2020 r.

TDT.??-???-KPP23-?????/1?

1 stycznia 2020 r.

1 lipca 2020 r.

TDT.??-???-KPP24-?????/1?

24 lutego 2019 r.

24 sierpnia 2019 r.

TDT.??-???-KPP25-?????/1?

1 września 2019 r.

1 marca 2020 r.

TDT.??-???-KPP26-?????/1?

1 września 2019 r.

1 marca 2020 r.

TDT.??-???-KPP27-?????/1?

1 listopada 2019 r.

1 maja 2020 r.

TDT.??-???-KPP28-?????/1?

1 stycznia 2021 r.

1 lipca 2021 r.

 

Terminy ważności decyzji są określane zgodnie z:

  1. art. 70o ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z  2018 r. poz. 1990) – dla pojazdów należących do kategorii M, N, O.
  2. art. 39 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów rolniczych i leśnych – dla pojazdów należących do kategorii T, C, R, S.
  3. art. 44 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 167/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców – dla pojazdów należących do kategorii L.

 

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny