Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG

Warszawa, dnia 31 października 2019 r.
DYREKTOR
TRANSPORTOWEGO DOZORU TECHNICZNEGO

   
Komunikat

 

Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych 
(Dz. U. z 2014r. poz. 1836), wyznaczam następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych:


- 4 grudnia 2019 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się Warszawie w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 62. - brak miejsc

- 4 grudnia 2019 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Poznaniu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 391. - kwalifikacja zakończona

- 4 grudnia 2019 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Krakowie w budynku przy ul. Pocieszka 5. - kwalifikacja zakończona

 

- 11 grudnia 2019 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się Warszawie w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 62. - brak miejsc

- 11 grudnia 2019 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Krakowie w budynku przy ul. Pocieszka 5. - kwalifikacja zakończona

- 11 grudnia 2019 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Solskiego 5. - kwalifikacja zakończona


Egzamin teoretyczny rozpoczyna się o godz. 830 i  1330. Rejestracja uczestników egzaminów rozpocznie się odpowiednio o godz. 800 i 1300.


- 18 grudnia 2019 r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 55. - brak miejsc

- 18 grudnia 2019 r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Niepruszewie w budynku przy ul. Świerkowej 2. - brak miejsc

- 18 grudnia 2019 r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Krakowie w budynku przy ul. Myśliwskiej 55.

- 18 grudnia 2019 r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Domasławiu k/Wrocławia w budynku przy ul. Inwestycyjnej 8. - brak miejscPoczątek egzaminu praktycznego rozpocznie się o godz. 800.

Uczestnicy egzaminu praktycznego powinni posiadać ubranie ochronne.

Do wypełnionego wniosku, o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego prosimy dołączyć kserokopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny.

Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na nw. konto:


TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00 – 613 WARSZAWA

27 1130 1017 0020 1237 5820 0001

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Uwaga: W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy do wniosku dołączyć wszelkie informacje niezbędne do  jego wystawienia.
Komunikat


Na podstawie przepisu § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych
(Dz. U. z 2014r. poz. 1836), wyznaczam następujące terminy egzaminów kwalifikacyjnych:


- 13 listopada 2019 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Szczęśliwickiej 62. - brak miejsc

- 13 listopada 2019 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Poznaniu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 391. - kwalifikacja zakończona

- 13 listopada 2019 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się we Wrocławiu w budynku przy ul. Solskiego 5. - kwalifikacja zakończona


- 27 listopada 2019 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Lublinie w budynku przy al. Wincentego Witosa 1. - kwalifikacja zakończona

- 27 listopada 2019 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Poznaniu w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 391. - kwalifikacja zakończona

- 27 listopada 2019 r. Egzamin teoretyczny odbędzie się w Krakowie w budynku przy ul. Pocieszka 5. - brak miejscEgzamin teoretyczny rozpoczyna się o godz. 830 i  1330. Rejestracja uczestników egzaminów rozpocznie się odpowiednio o godz. 800 i 1300.


- 20 listopada 2019 r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Warszawie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 55. - brak miejsc

- 20 listopada 2019 r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Niepruszewie w budynku przy ul. Świerkowej 2. - brak miejsc

- 20 listopada 2019 r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Krakowie w budynku przy ul. Myśliwskiej 55. - brak miejsc

- 20 listopada 2019 r. Egzamin praktyczny odbędzie się w Domasławiu k/Wrocławia w budynku przy ul. Inwestycyjnej 8. - brak miejsc

 

Początek egzaminu praktycznego rozpocznie się o godz. 800.

Uczestnicy egzaminu praktycznego powinni posiadać ubranie ochronne.

Do wypełnionego wniosku, o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego prosimy dołączyć kserokopię dowodu uiszczenia opłaty za egzamin kwalifikacyjny.

Opłaty za egzamin kwalifikacyjny należy wpłacać na nw. konto:

 

TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY

UL. CHAŁUBIŃSKIEGO 8, 00 – 613 WARSZAWA

27 1130 1017 0020 1237 5820 0001

Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Warszawie

Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Uwaga: W przypadku potrzeby wystawienia rachunku prosimy do wniosku dołączyć wszelkie informacje niezbędne do  jego wystawienia.

 


Informujemy, że zgodnie z § 13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014r. poz. 1836) - opłata za egzamin kwalifikacyjny dla osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty i diagnostów uzupełniających uprawnienia wynosi 270 zł.
Opłata za ponowne przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, w zakresie niezaliczonej części wynosi 130 zł za każdą część, przy czym suma opłat nie może być wyższa niż 270 zł.
Opłata za ponowne przeprowadzenie egzaminu praktycznego wynosi 130 zł.Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż w dniu 22 grudnia 2014 roku został utworzony nowy adres kontaktowy z osobami zajmującymi się kwalifikowaniem kandydatów na egzamin dla kandydatów na diagnostów: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Na powyższy adres można kierować korespondencję dotyczącą egzaminowania diagnostów, z zastrzeżeniem wniosków o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego. Zgodnie z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania diagnostów oraz wzorów dokumentów z tym związanych (Dz. U. z 2014r. poz. 1836), wniosek o dopuszczenie do egzaminu kwalifikacyjnego należy złożyć do Dyrektora TDT w postaci elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą, w postaci papierowej drogą pocztową albo osobiście w siedzibie TDT.
W przypadku wniosku składanego w postaci elektronicznej powinien on być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jednocześnie informujemy, iż do Państwa dyspozycji pozostaje adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


Informujemy, że w zakładce wzory wniosków znajduje się informacja dotycząca sposobu prawidłowego wypełnienia wniosku.

 

 

 
Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny