Dodaj witrynę do ulubionychDodaj stronę do ulubionychUstaw jako stronę startowąDrukuj stronę
Mapa strony
Galeria zdjęć
Polish English German
Niepodlegla
Biuletyn Informacji Publicznej Transportowego Dozoru Technicznego
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Informacje: Kandydaci na egzamin diagnostów mogą sprawdzić termin egzaminu oraz swój status zakwalifikowania na egzamin            Duplikaty poświadczeń zbiorników LPG
Zamknij

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 4 i 7 listopada br. zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.), Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wznawia organizowanie i przeprowadzanie egzaminów w reżimie sanitarnym.

Jednocześnie w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w Rzeczypospolitej Polskiej Transportowy Dozór Techniczny zastrzega możliwość odwołania egzaminów.

Prosimy o monitorowanie strony internetowej na której zostaną opublikowane aktualne komunikaty.

Komunikaty o terminach egzaminów w odniesieniu do osób chcących przystąpić do:

- egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, znajdują się w zakładce Badania techniczne pojazdów – Egzaminowanie diagnostów – Komunikaty o terminach egzaminów;

- egzaminu dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, znajdują się w zakładce Przewóz towarów niebezpiecznych – Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – Komunikaty o terminach egzaminów.

 

Zamknij

Warszawa, dnia 12 listopada 2020 r.

 

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie w dniu 4 i 7 listopada br. zmian do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758 z późn. zm.), Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego wznawia organizowanie i przeprowadzanie egzaminów w reżimie sanitarnym.

Jednocześnie w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiczną w Rzeczypospolitej Polskiej Transportowy Dozór Techniczny zastrzega możliwość odwołania egzaminów.

Prosimy o monitorowanie strony internetowej na której zostaną opublikowane aktualne komunikaty.

Komunikaty o terminach egzaminów w odniesieniu do osób chcących przystąpić do:

- egzaminu kwalifikacyjnego dla diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, znajdują się w zakładce Badania techniczne pojazdów – Egzaminowanie diagnostów – Komunikaty o terminach egzaminów;

- egzaminu dla kandydatów na doradców i doradców do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, znajdują się w zakładce Przewóz towarów niebezpiecznych – Doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – Komunikaty o terminach egzaminów.

 

START Badania Techniczne Pojazdów Komunikat ze spotkania PISKP i TDT z dnia 13 sierpnia 2010 roku

18

sie

2010

Komunikat ze spotkania PISKP i TDT z dnia 13 sierpnia 2010 roku

Dnia 13 sierpnia 2010 roku w siedzibie Transportowego Dozoru Technicznego przy ulicy Chałubińskiego w Warszawie odbyło się wspólne spotkanie robocze przedstawicieli TDT oraz Polskiej Izby Stacji Kontroli Pojazdów. W spotkaniu tym ze strony TDT udział wziął dyr. Jan Urbanowicz, Izbę natomiast reprezentowali: Stanisław Nowicki – przewodniczący Rady PISKP, Sylwester Paluch – członek Rady PISKP oraz Sylwester Murawski – p.o. Prezesa Zarządu PISKP. Zostało ono zainicjowane po zmianach w strukturze zarządu Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów i miało na celu omówienie bieżącej problematyki związanej z badaniami technicznymi pojazdów oraz roli jaką w tym systemie odgrywa TDT oraz Izba.

 

Spotkanie przebiegało w konstruktywnej, przyjacielskiej atmosferze i doprowadziło do konkretnych ustaleń dotyczących wzajemnej współpracy. Ustalono, że koniecznym i pożądanym jest m.in. powołanie zespołów roboczych, które będą wypracowywały wspólne stanowiska w zakresie problematyki związanej z funkcjonowaniem Stacji Kontroli Pojazdów jak również pochodnych zagadnień związanych z tą tematyką. Obydwie strony podkreśliły potrzebę ścisłego współdziałania opartego na partnerskich warunkach i wypełniania porozumienia o współpracy nową treścią odpowiednią dla pojawiających się problemów i bieżących wątpliwości związanych z interpretacją  zmieniających się przepisów prawa.

Wzajemna współpraca oparta na dialogu i zrozumieniu oraz chęć dyskutowania i spierania się w ważnych kwestiach dotyczących środowiska Stacji Kontroli Pojazdów w Polsce ma na celu pomóc i ułatwić przedsiębiorcom bieżącą, jakże odpowiedzialną działalność, związaną z szeroko pojętym bezpieczeństwem pojazdów na drogach, tak aby sprawność techniczna pojazdów była priorytetem, a prowadzenie działalności w zakresie Stacji Kontroli Pojazdów oraz wszelkie związane z tym regulacje i procedury stwarzały ku temu odpowiednie warunki.

 


Copyright © 2010 - Transportowy Dozór Techniczny